O spoločnosti MVGM

MVGM je popredný európsky správca nehnuteľností a špecialista na nehnuteľnosti s viac ako 1 500 zamestnancami v 39 pobočkách v 8 krajinách. 
Home > O spoločnosti MVGM

Sme lídrom na európskom trhu v oblasti správy nehnuteľností.

MVGM je popredný európsky správca nehnuteľností a špecialista na nehnuteľnosti s viac ako 1 500 zamestnancami v 39 pobočkách v 8 krajinách. Spoločnosť bola založená v roku 1953 a spája odborné znalosti miestnej dynamiky s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. Vďaka stratégii rastu založenej na zrýchľovaní inovácií, ktoré umožňuje väčší rozsah a optimalizácia založená na digitalizácii, sme na dobrej ceste stať sa vedúcou spoločnosťou v oblasti správy nehnuteľností v Európe.

Našim klientom ponúkame široké, integrované spektrum služieb so špecializáciou na správu nehnuteľností. Spravujeme kancelárie, budovy s viacerými nájomcami, maloobchodné a nákupné centrá, rezidenčné aktíva, hotely, logistiku, priemyselné aktíva a ďalšie. Medzi našich klientov patria národní a medzinárodní investori, banky a finančníci, bytové družstvá, podnikatelia, poisťovne, vlády a štátne orgány.

Top 5 európskych spoločností pre správu nehnuteľností

Najväčší poskytovateľ realitných služieb v Holandsku

Konsolidátor trhu s ambíciou medzinárodného rastu

Máme špecializované tímy v 8 európskych krajinách

Viac o:

Business mee
Európske vedenie

MVGM riadi výkonná rada a európska správna rada. Spoločne úzko spolupracujú s výkonnými riaditeľmi v krajinách, v ktorých má MVGM zastúpenie.

Naša výkonná rada pozostáva z:

 • Janno de Haas
  CEO
 • Susi Kaml
  CFO
 • ir. Cor Treure
  CIO
 • Petra van der Vlist
  CHRO

Náš výkonný riaditeľ vám rád pomôže s vypracovaním stratégie a správou vašich budov a oblastí.

 • Filip Polomský
  Managing Director MVGM Slovakia

Našou víziou je byť proaktívnou a dynamickou organizáciou a vždy konať čestne a transparentne ako poskytovateľ služieb a zamestnávateľ. 

Viac informácií

Kvalita je jednou zo základných hodnôt spoločnosti MVGM. Kvalitu našich služieb garantujeme prostredníctvom rôznych národných a medzinárodných členstiev, partnerstiev a certifikátov.

Viac informácií

Naše základné hodnoty

Naši zamestnanci sú najcennejším majetkom našej spoločnosti, pretože práve vďaka ľuďom je naša firma úspešná.

Angažovanost’ a zodpovednost’

Rešpektujeme ľudský potenciál a spoločnosť ako celok. Záväzok a integrita majú pre nás mimoriadny význam. Našim zamestnancom ponúkame možnosť rozvíjať svoj talent. Kladieme dôraz na dôležitosť zodpovedného podnikania, prispievame k stabilite spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme. Prispievame k ochrane životného prostredia, napríklad cez digitalizáciu a využívanie zelenej flotily (napr.). Spravujeme nehnuteľnosti v súlade s cieľmi zelenej politiky klientov. Sponzorujeme aj rôzne spoločenské a športové aktivity.

Orientácia na výsledok

Našou ambíciou sú spokojní klienti i angažovaní a motivovaní zamestnanci. Chápeme meniace sa potreby a požiadavky našich klientov, preto pružne a odborne na ne reagujeme. Realizujeme pravidelné prieskumy spokojnosti klientov i zamestnancov a snažíme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. S dôkladnou znalosťou neustále sa meniacich zákonov a smerníc ponúkame proaktívny prístup a jeho implementáciu do praxe, výsledkom čoho klienti dosahujú optimálne výnosy.

Inovácie

Podporujeme zamestnancov aby s nadšením sledovali vývoj na trhu, napríklad vývoj v oblasti technológií. Chápeme potrebu inovácie a prijímame ju. Premýšľame nad rámec limitov a vidíme príležitosti na neustále sa rozvíjajúcich trhoch. Je na nás, aby sme identifikovali tieto príležitosti v prospech našich obchodných činností, v spolupráci s tretími stranami, a vo vzťahu ku klientom, aby sme ich cez digitalizáciu zmenili na inovatívne podnikateľské koncepty a optimalizácie.

Kvalita

Našim úsilím je získať vedúce postavenie na trhu v oblasti kvality a poskytovaní pridanej hodnoty pre našich klientov a zainteresované strany. Sme jednotlivo i kolektívne zaviazaní k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pre našich klientov. Garantujeme kvalitu svojich služieb okrem iného prostredníctvom členstva, partnerstva a ocenení od renomovaných inštitúcií. Napríklad certifikát ISAE 3402 typu II.

Životné prostredie – sociálna oblasť – správa vecí verejných

Téma ESG predstavuje hodnotenie sociálnej zodpovednosti podnikov. Vďaka nariadeniu EÚ o zverejňovaní informácií, ktoré bolo zavedené v marci 2020, sa udržateľnosť stáva merateľnou a zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v odvetví nehnuteľností. Ako jedna z popredných spoločností v celoeurópskom realitnom odvetví uplatňujeme stratégiu udržateľnosti, ktorá zohľadňuje všetky požiadavky ESG.

ESG concept in the hand of humans

MVGM News