Header About MVGM

Vylúčenie zodpovednosti

Všeobecné

Toto vylúčenie zodpovednosti riadi aktivity všetkých spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny MVGM, ďalej len MVGM, ako aj webových stránok www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.thejamescompany.nl a www.watsonholmes.nl (ďalej len “webové stránky”) a služby, ktoré ponúkame (ďalej len “Služby “). MVGM.com obsahuje niekoľko samostatných, globálnych, národných, regionálnych alebo praktických webových stránok. Toto vylúčenie zodpovednosti a autorské práva sa týka jednotlivých individuálnych, globálnych, národných, regionálnych alebo praktických MVGM webových stránok, ktoré ste zobrazili pred kliknutím na odkaz « vylúčenie zodpovednosti a autorské práva ». Používaním webovej stránky MVGM súhlasíte s tým, že budete viazaní týmto vylúčením zodpovednosti a autorskými právami a prístup na tieto stránky a ich použitie znamená, že používateľ akceptuje nasledujúce a všeobecné podmienky vyššie uvedenej spoločnosti. Ak s tým nesúhlasíte, máte zakázané používať tento web a musíte ho okamžite prestať používať.

Používanie webovej stránky

Táto webová stránka bola zriadená ako informačná webová stránka. Ak Vám táto webová stránka MVGM ponúka možnosť uzavrieť s MVGM záväzky, odporúčame Vám preštudovať si všeobecné a špeciálne podmienky príslušného produktu a/alebo služby. Ak uzatvoríte zmluvu cez internet, neposkytujeme poradenstvo. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku prístupu na tieto stránky a ich požívania je spoločnosťou MVGM výslovne odmietnutá.

Prevádzka webovej stránky

MVGM sa usiluje o to, aby táto webová stránka fungovala správne a bola neustále k dispozícii. Existuje však veľa aspektov, ktoré v tomto ohľade zohrávajú dôležitú úlohu vrátane závislosti na externých stranách. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť, že webová stránka bude vždy k dispozícii a že vždy bude fungovať správne. MVGM Vás žiada o pochopenie a upozorňuje, že nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody v dôsledku obmedzenej dostupnosti alebo dočasnej nedostupnosti webovej stránky. Informácie na webovej stránke MVGM pripravuje túto webovú stránku starostlivo a snaží sa zabezpečiť, aby všetky informácie na nej boli správne a úplné. Z dôvodu ľudského zlyhania alebo z dôvodu technických porúch, sa však môžu vyskytnúť nepresnosti, kvôli ktorým MVGM nemôže zaručiť presnosť a úplnosť prezentovaných údajov. V prípade, že nájdete nejaké nepresnosti v poskytnutých informáciách, prosím, kontaktujte niektorého z našich zamestnancov a príslušné informácie si overte. MVGM nemôže garantovať presnosť a úplnosť prezentovaných informácií. Používanie tejto stránky bude na riziku a náklady používateľa.

Autorské práva

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa webových stránok sú držané výlučne MVGM a/alebo jej dodávateľmi. Práva duševného vlastníctva zahŕňajú všetky patentové práva, ochranné známky, práva na obchodné názvy, práva na databázy, práva na modely, názvy domén a všetky ďalšie práva na duševné vlastníctvo v Holandsku alebo niekde inde v súvislosti s webovou stránkou MVGM vo všeobecnosti. Akékoľvek ochranné známky alebo identifikačné značky a / alebo autorské práva, obchodné názvy alebo iné označenia práv duševného vlastníctva umiestnené na materiáloch sa nesmú meniť ani odstraňovať, nesmú sa meniť ani kopírovať materiály ani ich časti, nesmie sa poškodzovať reputácia práv duševného vlastníctva spoločnosti MVGM.

Hypertextové odkazy

Používateľ si môže stiahnuť iba jednu kópiu materiálov sprístupnených na webovej stránke pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Poskytnuté materiály nie je dovolené kopírovať, meniť, distribuovať, rozširovať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo inak používať a / alebo predávať / prenajímať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MVGM. Nie je dovolené umiestňovať hypertextový odkaz „www.mvgm.com“ bez písomného súhlasu spoločnosti MVGM. Ak dôjde k porušeniu tohto ustanovenia, spoločnosť MVGM si vyhradzuje právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku tohto nepovoleného použitia od páchateľa.

Nový vývoj

Znenie tohto vylúčenia zodpovednosti môžeme meniť a dopĺňať na základe nového vývoja, napríklad v kontexte našich obchodných operácií. Z tohto dôvodu Vám odporúčame tieto texty pri návšteve našej stránky pravidelne konzultovať.

Reklamačný poriadok

MVGM by veľmi ocenila, keby ste nás mohli informovať o akýchkoľvek sťažnostiach, ktoré by ste mohli mať a pokúsime sa nájsť vhodné riešenie. Taktiež nám to ponúka príležitosť vylepšiť služby, ktoré Vám a ďalším klientom poskytujeme. V tejto súvislosti si pozrite náš postup vybavovania reklamácií.