Združenie vlastníkov Komerčné

Pokiaľ ide o komerčné združenia vlastníkov, naším cieľom je odbremeniť vás ako vlastníka a zvýšiť príjmy z nehnuteľností.

Optimalizácia nákladov a spokojní komerční nájomcovia

Pokiaľ ide o združenia komerčných vlastníkov, naším cieľom je odbremeniť vás ako vlastníka a zvýšiť príjmy z nehnuteľností a zároveň zabezpečiť, aby boli všetci členovia a nájomníci plne spokojní. Ako uznávaný európsky líder v oblasti realitných služieb sme dôveryhodným miestnym partnerom združení vlastníkov – komerčných aj rezidenčných – a zveľaďujeme váš majetok prostredníctvom najvyššej úrovne služieb a bezkonkurenčných odborných znalostí v odbore. Zosúlaďujeme záujmy všetkých zúčastnených strán a prikladáme veľký význam dlhodobej spolupráci postavenej na dôvere a jedinečných potrebách každého jednotlivého združenia. Poskytujeme transparentnosť a služby na mieru, ktoré prinášajú hodnotu pre vaše združenie vlastníkov.

Filip Polomský

Managing Director MVGM Slovensko

f.polomsky@mvgm.com +421 (0) 915 824 022