Typy nehnuteľností

Svet nehnuteľností je veľmi rozmanitý, či už ide o komerčné alebo rezidenčné nehnuteľnosti. 

Home > Typy nehnuteľností

Od kancelárskych nehnuteľností a obytných komplexov cez hotely, maloobchodné a logistické haly až po zdravotnícke centrá a opatrovateľské zariadenia – každá trieda aktív má svoje vlastné špecifiká a odlišné výzvy. Nehnuteľnosti všetkých tried aktív však majú jedno spoločné: vlastníci aj prevádzkovatelia potrebujú silného a spoľahlivého partnera, ktorý im umožní plne sa sústrediť na ich hlavnú činnosť a doviesť ju k úspechu. Naprieč triedami aktív – my v MVGM máme potrebné odborné znalosti, aby sme mohli ponúknuť služby na mieru.

Hľadám…