Zmiešané použitie

Nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na komerčné aj obytné účely, kladú komplexné požiadavky na správu nehnuteľností.

Zmiešané využitie znamená zmiešané požiadavky

Nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na komerčné aj obytné účely, kladú komplexné požiadavky na správu nehnuteľností.

Je to preto, že sa tu stretávajú veľmi rozdielne záujmy rôznych nájomcov, ktoré sa musia zosúladiť, aby sa zabezpečil dôležitý cieľ, ktorým je dlhodobá spokojnosť nájomcov.

Rozhodujúci predpoklad pre čo najnižšiu fluktuáciu – a tým aj pre čo najlepší výnos.

Filip Polomský

Managing Director MVGM Slovensko

f.polomsky@mvgm.com +421 (0) 915 824 022