MVGM Disclaimer

Všeobecně

Toto odmítnutí odpovědnosti upravuje činnosti všech společností, které jsou součástí skupiny MVGM, dále uváděné jako MVGM, webové stránky www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.thejamescompany.nl a www.watsonholmes.nl (dále pouze „webové stránky“) a služby, které nabízíme (dále „služby“). MVGM.com zahrnuje několik samostatných globálních, státních, regionálních nebo s praxí souvisejících webových stránek. Toto odmítnutí odpovědnosti a autorské právo se týkají jednotlivých globálních, státních, regionálních nebo s praxí souvisejících webových stránek MVGM, které jste prohlíželi před kliknutím na „odmítnutí odpovědnosti a autorské právo“.

Používáním webové stránky MVGM souhlasíte s tím, že jste vázáni tímto odmítnutím odpovědnosti a autorským právem, a přístup k této stránce a její používání znamenají, že uživatel přijímá následující i všeobecné podmínky výše uvedené společnosti.
Pokud nesouhlasíte, máte zakázáno používat tyto webové stránky a musíte je okamžitě přestat používat.

Využívání webových stránek

Tato webová stránka je nastavena jako informační stránka. Jestliže vám tato webová stránka nebo podřízená stránka MVGM nabízí možnost uzavření závazků vůči skupině MVGM, doporučujeme vám prostudovat si všeobecné a zvláštní podmínky k příslušnému produktu nebo službě. Pokud uzavíráte smlouvu prostřednictvím internetu, neposkytujeme žádná doporučení. Skupina MVGM výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé z přístupu na tuto stránku a jejího používání.

Provoz webových stránek

MVGM usiluje o to, aby tyto webové stránky správně fungovaly, a udržuje je tak, aby byly neustále k dispozici. Existuje mnoho aspektů, které pro MVGM v tomto ohledu hrají důležitou roli, včetně závislosti na externích stranách. V důsledku toho nemůžeme zaručit, že tyto webové stránky budou kdykoliv k dispozici nebo budou vždy správně fungovat. MVGM žádá o vaše pochopení a zdůrazňuje, že nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku nedostupnosti (i dočasné) webových stránek.

Informace na webových stránkách

MVGM připravuje tyto webové stránky s pečlivostí a usiluje o to, aby všechny informace na webových stránkách byly správné a úplné. Mohou ovšem vzniknout nepřesnosti, například v důsledku lidských chyb nebo technických poruch, a MVGM proto nemůže zaručit přesnost a úplnost předkládaných dat. Pokud zjistíte v poskytovaných údajích jakékoliv nepřesnosti, prosím kontaktujte některého ze zaměstnanců, aby dotyčné informace ověřil. MVGM nemůže zaručit přesnost a úplnost předkládaných údajů. Rizika i náklady související s používáním těchto stránek nese uživatel.

Autorské právo

Veškerá práva na duševní vlastnictví týkající se těchto webových stránek náleží výhradně MVGM a/nebo jejím dodavatelům. Práva na duševní vlastnictví zahrnují veškerá patentová práva, obchodní značky, práva na obchodní názvy, práva na databáze, práva na modely, názvy domén a veškerá další práva na duševní vlastnictví v Nizozemsku nebo kdekoliv jinde, která souvisejí s těmito webovými stránkami a MVGM všeobecně. Jakékoliv značky nebo identifikační označení či jakékoliv značky autorského práva, obchodní názvy nebo jiné značky práva na duševní vlastnictví umístěné na materiálech se nesmí měnit ani odstraňovat, materiály nebo jakékoliv jejich části se nesmí měnit ani kopírovat a nesmí se působit žádné škody nebo získávat neoprávněný prospěch z dobré pověsti práv duševního vlastnictví MVGM. V případě jakýchkoliv porušení práv na duševní vlastnictví MVGM nebo jejích dodavatelů si MVGM vyhrazuje právo na náhradu jakýchkoliv svých škod vzniklých v důsledku těchto porušení.

Hypertextové odkazy

Uživatel si může stáhnout pouze jednu kopii materiálů, které jsou k dispozici na webových stránkách, pro své vlastní, nekomerční využití. Není dovoleno kopírovat, měnit, distribuovat, šířit, zpětně zpracovávat, dekompilovat nebo jinak využívat nebo prodávat/pronajímat poskytnuté materiály bez předchozího písemného svolení MVGM. Není dovoleno vkládat hypertextový odkaz www.mvgm.com bez písemného svolení MVGM. Pokud dojde k porušení tohoto ustanovení, MVGM si vyhrazuje právo na náhradu veškerých škod vzniklých z tohoto nedovoleného používání pachatelem.

Nový vývoj

Texty tohoto odmítnutí odpovědnosti můžeme na základě nového vývoje změnit, například v kontextu našich obchodních operací. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste do těchto textů při návštěvě našich stránek pravidelně nahlíželi.

Postup při vyřizování stížností

MVGM velice ocení, když nám předáte jakékoliv vaše stížnosti. Pokusíme se k nim najít vhodná řešení. Také nám to poskytuje příležitost ke zlepšování služeb, které poskytujeme vám i dalším zákazníkům. Viz náš postup při vyřizování reklamací.