Správa združenia vlastníkov

Vnímame sa ako partneri, ktorí zosúlaďujú záujmy všetkých strán.

Vnímame sa ako partneri, ktorí zosúlaďujú záujmy všetkých strán.

Pokiaľ ide o združenia vlastníkov, vnímame sa ako partneri, ktorí zosúlaďujú záujmy všetkých zúčastnených strán vytváraním transparentnosti v atmosfére otvorenej komunikácie. Veľký význam prikladáme dlhodobej spolupráci, ktorá je založená na dôvere. Samozrejme, vykonávame aj prenájom a správu nehnuteľností jednotlivých bytových jednotiek, ktoré sú súčasťou COA.

Filip Polomský

Managing Director MVGM Slovensko

f.polomsky@mvgm.com +421 (0) 915 824 022 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier