Politika dodržiavania predpisov

Našou víziou je byť proaktívnou a dynamickou organizáciou a ako poskytovateľ služieb a zamestnávateľ vždy konať čestne a transparentne. Toto sme premietli do našich základných hodnôt a prostredníctvom členstva, partnerstiev a certifikátov od rôznych renomovaných inštitúcií.

Home > O spoločnosti MVGM > Politika dodržiavania predpisov

Zásady v politike dodržiavania MVGM

ONaša politika dodržiavania predpisov je založená na týchto zásadách:

  • Dodržiavame všetky príslušné zákony a predpisy
  • Robíme to, čo sa od nás očakáva
  • Sťažnosti vybavujeme s maximálnou starostlivosťou
  • Chceme chrániť zamestnancov, ktorí majú podozrenie na zneužívanie

Máte otázku týkajúcu sa dodržiavania predpisov?

FPre viac informácií kontaktujte naše oddelenie Compliance..

MVGM Holding B.V.
Compliance department
E: compliance@mvgm.nl