Od 1. novembra nastúpi na pozíciu Predsedu predstavenstva skupiny MVGM Janno de Haas (50). De Haas ide v stopách Eddyho Smita, zakladateľa a akcionára európskeho správcu nehnuteľností. Smit založil spoločnosť MVGM v roku 2008 spoločne s Mennom van der Horstom po tom,  kedy management  odkúpil aktivity správy nehnuteľností Meeús (Meeús sa medzitým zlúčilo s AON). Smit aj naďalej zostáva v spoločnosti  na pozícii Predsedu dozornej rady. Menovanie De Haasa nadväzuje na exponenciálny medzinárodný rast, ktorý MVGM v posledných rokoch zažila. Už predtým skupina MVGM vymenovala Obchodným riaditeľom pre Európu Maartena de Haasa (Janno de Haas nie je v žiadnom príbuzenskom vzťahu s Maartenom De Haas) a tiež Susi Kaml ako finančnú riaditeľku. Spolu s členom predstavenstva Mennom van der Horstom, CHRO Peggy Poldervaart a CIO Cor Treure riadia medzinárodnú organizáciu pre správu nehnuteľností. Janno de Haas má 15 ročné skúsenosti s riadením veľkých organizácií v rôznych sektoroch, ako sú Intergas, Den Braven a Philips Healthcare. Smit je o správnosti zmeny vo vedení presvedčený: „Janno prináša množstvo medzinárodných znalostí a skúseností, nadšenia, odhodlania a nový pohľad na správu nehnuteľností. Jeho doterajšia kariéra ukazuje, že má rozsiahle skúsenosti s riadením medzinárodných organizácií na neustále sa meniacich trhoch, kde sú inovácie nenahraditeľné, rovnako ako v MVGM. Počítam s tým, že na odovzdaní budeme úzko spolupracovať do konca roku 2021 a aj potom budem spolupracovať s Jannom a všetkými členmi predstavenstva a celým vedením skupiny MVGM v mojej novej funkcii Predsedu predstavenstva. “ Rozdhonutie Smita (65) pokračovať vo funkcii Predsedu dozornej rady rozhodne nie je neočakávané. MVGM sa prispôsobilo novej realite po všetkých dopadoch COVID-19 na realitný trh. Vzhľadom k tomu, že si Smit praje prejsť z výkonnej funkcie do funkcie konzultantskej, práve teraz je ten správny čas odovzdať štafetu Jannovi De Haasovi. Menno van der Horst: “Mal som príležitosť pracovať s Eddym na vývoji MVGM počas 18 rokov. Začali sme približne so 170 zamestnancami a sme pyšní za aktuálny počet 1 600 zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú v 10 krajinách na dosiahnutí našej ambície: vybudovať z MVGM najlepšieho európskeho správcu nehnuteľností. Eddy je veľmi entuziastický ako pre našich zamestnancov tak aj pre klientov a pozná naše podnikanie ako nikto iný. Som vďačný za to, že budeme môcť tieto jeho silné stránky a schopnosti aj naďalej využívať pri odovzdávaní spoločnosti Jannovi a tiež v Eddyho novej roli v MVGM na pozícii Predsedu dozornej rady”. MVGM je popredným európskym správcom nehnuteľností s 1 600 zamestnancami v 10 krajinách a pracuje pre medzinároných investorov, banky a finančníkov, bytové korporácie, podnikateľov, poisťovne, vlády a verejné orgány. Viac informácií nájdete na www.mvgm.com.