O spoločnosti MVGM

MVGM je přední evropská společnost specializovaná na správu nemovitostí s více než 1 500 zaměstnanci ve 39 pobočkách v 8 zemích. 

Home > O spoločnosti MVGM

Jsme lídrem na evropském trhu v oblasti správy nemovitostí.

MVGM je přední evropská společnost specializovaná na správu nemovitostí s více než 1 500 zaměstnanci ve 39 pobočkách v 8 zemích. Byla založena v roce 1953.  Propojuje odbornou znalost místních trhů s rozsáhlými zkušenostmi z mezinárodního prostředí. Naší snahou je stát se vedoucí společností na evropském trhu v oblasti správy nemovitostí. K tomu využíváme  strategii růstu založenou na optimalizaci, digitalizaci a urychleném zavádění velkého množství novací.

Našim klientům nabízíme ucelenou komplexní nabídku služeb správy nemovitostí. Zajišťujeme správu kancelářských budov, budovy s více nájemci, maloobchodních a nákupních center, rezidenčních objektů, hotelů, logistických parků a průmyslových areálů a dalších typů menovitostí. Mezi naše klienty patří místní i nadnárodní investoři, banky a finanční instituce, bytová družstva, podnikatelé, pojišťovny, vláda a státní orgány.

 

Top 5 evropských společností pro správu nemovitostí

Největší poskytovatel realitních služeb v Nizozemsku

Konsolidátor trhu s cílem růstu v mezinárodním měřítku

Máme specializované týmy v 8 evropských zemích

Více o:

Business mee
Evropské vedení

Společnost MVGM řídí výkonná rada a evropská správní rada. Společně úzce spolupracují s generálními řediteli v zemích, kde je MVGM zastoupena.

Naši výkonnou radu tvoří:

 • Janno de Haas
  CEO
 • Menno van der Horst
  Chairman of the board of MVGM

Naše evropské představenstvo se skládá z:

 • Maarten de Haas
  Managing Director Europe
 • Susi Kaml
  CFO
 • ir. Cor Treure
  CIO
 • Petra van der Vlist
  CHRO
Vedení země

Náš ředitel vám rád pomůže s vypracováním strategie a správou vašich budov a areálů.

  • Ondřej Fukal
   Managing Director MVGM Czech Republic
Naše zásady

Naší vizí je být proaktivní a dynamickou organizací a vždy jednat čestně a transparentně jako poskytovatel služeb a zaměstnavatel. 

Více informací

  Ujištění o kvalitě

  Kvalita je jednou ze základních hodnot společnosti MVGM. Kvalitu našich služeb zaručujeme prostřednictvím různých národních a mezinárodních členství, partnerství a certifikací.

  Více informací

   Naše základní hodnoty

   Naši zaměstnanci jsou nejcennějším kapitálem naší společnosti, protože jsou to právě lidé, díky kterým je naše firma úspěšná.

   Angažovanost pro jednotlivce i společnost

   Respektujeme jednotlivce i společnost jako celek. Angažovanost a integrita jsou pro nás zcela zásadní. Našim zaměstnancům nabízíme příležitost rozvíjet své dovednosti. Uznáváme význam zodpovědného podnikání, které přispívá ke stabilitě společnosti, v níž žijeme a pracujeme. Podílíme se na ochraně životního prostředí, a to například formou rozsáhlé digitalizace a zaváděním technologií snižující energetickou náročnost. Nemovitosti spravujeme způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, a sponzorujeme různé související společenské a sportovní akce.

   Orientace na výsledky z pohledu klientů i zaměstnanců

   Naším cílem jsou spokojení klienti a dlouhodobě motivovaní zaměstnanci. Rozumíme změnám potřeb a přání našich klientů, na něž reagujeme flexibilně s využitím všech odborných znalostí. Provádíme pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků i našich zaměstnanců. Vždy se snažíme dosáhnout těch nejlepších možných výsledků. Díky excelentní znalosti platných právních předpisů navrhujeme klientům vhodné způsoby zhodnocení jejich realitních investic.

   Kreativní inovace

   Podporujeme naše zaměstnance, aby se zajímali o aktuální vývoj trhu a nové technologické trendy. Podporujeme inovace a zavádíme je do praxe. Na neustále se rozvíjejícím trhu hledáme nestandardní řešení a nové příležitosti. Je pouze na nás, jak těchto příležitostí ve spolupráci s našimi klienty a dalšími subjekty využijeme. Digitalizaci můžeme využít k vytvoření maximálně efektivních a inovativních firemních konceptů a obchodních modelů.

   Kvalita služeb

   Naším cílem je nabízet našim klientům přidanou hodnotu. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky. Garancí kvality našich služeb je také členství v různých profesních sdruženích, renomovaných institucích, oborová partnerství a certifikáty kvality (např. ISAE 3402 typu II).

   Životní prostředí – Sociální oblast – Správa věcí veřejných

   Téma ESG představuje hodnocení společenské odpovědnosti podniků. Díky nařízení EU o zveřejňování informací, které bylo zavedeno v březnu 2020, se udržitelnost stává měřitelnou a hraje obzvláště důležitou roli v odvětví nemovitostí. Jako jedna z předních společností v celoevropském realitním průmyslu prosazujeme strategii udržitelnosti, která zohledňuje veškeré požadavky ESG.

   ESG concept in the hand of humans

   MVGM News