Zdravotní péče

Senioři a jejich rodiny požadují více možností.

Součástí nabídky jsou domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců a domovy pro seniory.

S rozvojem trhu s bydlením pro seniory požadují dnešní senioři a jejich rodiny více možností – a my jakožto správci nemovitostí se jim snažíme vyjít vstříc. Součástí nabídky je bydlení s asistencí, domovy pro seniory a domovy důchodců. Vzhledem k demografickým změnám nabývají tyto typy nemovitostí na významu. Mají však specifické požadavky na užívání, což je zapotřebí zohlednit. Pokud jde o specifické odpovědnosti a regulační prvky vyplývající z provozních smluv, můžete se naprosto spolehnout na rozsáhlé know-how našich odborníků.

Ondřej Fukal

o.fukal@mvgm.com +420724404604 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier