Kombinované užívání

Nemovitosti, které jsou užívány ke komerčním účelům i k bydlení, kladou vysoké nároky na správu nemovitostí.

Kombinované užívání přináší odlišné požadavky

Nemovitosti, které jsou užívány ke komerčním účelům i k bydlení, kladou vysoké nároky na správu nemovitostí.

Je to proto, že se zde setkavájí rozdílné zájmy jednotlivých nájemců, které je nutné sladit tak, aby bylo dosaženo toho důležitého cíle, kterým je dlouhodobá spokojenost nájemců, což je zásadní předpoklad pro co nejnižší fluktuaci – a tím i pro co nejvyšší výnos.

Ondřej Fukal

o.fukal@mvgm.com +420724404604 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier