Garance kvality

Kvalita je jednou ze základních hodnot společnosti MVGM. Kvalitu našich služeb zaručujeme prostřednictvím různých národních a mezinárodních členství, partnerství a certifikací.

Home > O spoločnosti MVGM > Garance kvality

Prvotřídní správa nemovitostí je založená na:

  • Vynikajících vztazích s nájemci
  • Správnosti a přesnosti veškerých dat
  • Efektivním zajištění služeb od nejlepších servisních firem na trhu

Špičková správa nemovitostí zahrnuje:

  • Vynikající finanční správu, která vyplývá z bezchybného řízení nájemních smluv a robustních kontrolních mechanismů, jež sledují dodržování jasných provozních pravidel.
  • Zpracování komplexních a bezchybných reportů.
  • Efektivní výběr servisních poplatků minimalizující nerozúčtovatelné náklady.
  • Společenskou odpovědnost (ať už se jedná o protipožární ochranu, ochranu zdraví při práci, dodržování bezpečnostních pravidel a postupů v souladu s právním řádem České republiky) a trvalou udržitelnost.
  • Znalost mezinárodních standardů a využití zkušeností více než 1 500 našich kolegů v 10 evropských zemích.
Quality and Certificates