Kombinované užívání

Nemovitosti, které jsou užívány ke komerčním účelům i k bydlení, kladou vysoké nároky na správu nemovitostí.

Kombinované užívání přináší odlišné požadavky

Nemovitosti, které jsou užívány ke komerčním účelům i k bydlení, kladou vysoké nároky na správu nemovitostí.

Dochází zde totiž ke střetům různých zájmů jednotlivých nájemců, které je nutné sladit tak, aby bylo dosaženo toho nejdůležitějšího cíle – a to dlouhodobé spokojenosti nájemců. Toto je rozhodující předpoklad pro co nejnižší fluktuaci a tím i pro co nejvyšší výnos.