Mixed Use

Vastgoed dat zowel voor commerciële als voor residentiële doeleinden wordt gebruikt, stelt complexe eisen aan het vastgoedbeheer.

Mixed use betekent gemengde eisen

Vastgoed dat zowel voor commerciële als voor residentiële doeleinden wordt gebruikt, stelt complexe eisen aan het vastgoedbeheer.

Hier komen namelijk zeer uiteenlopende belangen van de verschillende huurders samen, die op elkaar moeten worden afgestemd om het belangrijke doel van huurderstevredenheid op lange termijn te waarborgen.
Een beslissende voorwaarde voor de laagst mogelijke fluctuatie – en dus voor het best mogelijke rendement.

Ruben de Koning

Directeur MVGM Property & Asset Management

r.de.koning@mvgm.nl +31 (0)88 432 49 90