Compliance Policy

MVGM streeft als dé vastgoedregisseur naar marktleiderschap in kwaliteit. We willen van toegevoegde waarde zijn.

Home > Over MVGM > Compliance Policy

Compliance beleid van MVGM

MVGM streeft als dé vastgoedregisseur naar marktleiderschap in kwaliteit. We willen van toegevoegde waarde zijn. En het is onze visie om een proactieve dynamische organisatie, integere en transparante dienstverlener en werkgever te zijn. Dit hebben we naar de praktijk vertaald in onze kernwaarden en door lidmaatschap, partnerschap en certificering van en door diverse gerenommeerde instellingen.

Wij voldoen aan wet- en regelgeving

We werken daarnaast in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de milieuwetgeving.

We doen wat er van ons verwacht wordt

De kernwaarden zijn verwerkt in een bedrijfscode die is bedoeld om medewerkers van MVGM bewuster te maken van integer handelen. Integriteit en transparantie zijn sleutelwoorden, ‘doen wat er van je verwacht wordt.’ De gedragsregels die we omschrijven in de MVGM bedrijfscode zijn onderdeel van het beoordelingssysteem van onze medewerkers.

Bekijk de bedrijfscode

MVGM is tevens aangesloten bij Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Deze organisatie heeft het doel om de vastgoedmanagementsector te professionaliseren. Om dit te realiseren hebben zij een gedragscode opgesteld. Met het ondertekenen van deze gedragscode zeggen leden toe dat zij en hun medewerkers tijdens het uitoefenen van hun beroep/vak de uitgangspunten en regelingen zullen toepassen.

Bekijk de gedragscode van VGM NL

We behandelen klachten met de grootste zorg

In ons streven naar marktleiderschap kunnen er onverhoopt alsnog misstanden voordoen of situaties voordoen die als onprettig kunnen worden ervaren door mensen of partijen die met MVGM in contact zijn. We hopen dat u in eerste instantie met uw contactpersoon bij MVGM het gesprek aan wilt gaan en bieden voor situaties waarin dit geen uitkomst biedt een klachtenprocedure waarbij we werken met een klachtenregistratiesysteem. De klachten worden vertrouwelijk afgehandeld en we brengen alleen de personen op de hoogte waarbij dit uit hoofde van hun functie wenselijk of noodzakelijk is.

Bekijk de klachtenprocedure

We willen medewerkers beschermen die vermoeden dat er misstanden bestaan

De MVGM lat ligt hoog waar het gaat om openheid, fatsoen en integriteit. Dat neemt niet weg dat zich misstanden kunnen voordoen zoals criminele handelingen of financiële misstanden, of dat situaties kunnen voorkomen waardoor personeel of derden in gevaar (kunnen) worden gebracht. Daarvoor is er een MVGM klokkenluidersregeling die de meldende medewerker bescherming biedt als zij een (vermeende) misstand melden.

Bekijk de klokkenluidersregeling

 

Heeft u een compliance zorg of vraag?

Heeft u een zorg die u met ons wilt delen of wilt u meer informatie over het compliance beleid van MVGM? We horen graag van u.

MVGM Holding B.V.
Afdeling Compliance
E: klachten@mvgm.nl
Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 9K | 2288 EC Rijswijk
Correspondentieadres: Postbus 1800 | 2280 DV Rijswijk
KvK-nummer: 69252610