ESG

Zaměřujeme se na začlenění environmentálních, sociálních a správních postupů do všeho, co děláme.

Zavázali jsme se k cílům udržitelného rozvoje OSN.

Zaměřujeme se na začlenění environmentálních, sociálních a správních postupů do všeho, co děláme. Jako jedna z předních společností v evropském realitním průmyslu se hlásíme k cílům udržitelného rozvoje OSN a přijímáme je. Abychom těchto cílů dosáhli, neustále realizujeme strategii udržitelnosti s důrazem na ESG. “Budování budoucnosti” je naší vizí, naším závazkem a akčním plánem, který má přispět k udržitelnému rozvoji našeho podnikání.

Naše strategie “Budování budoucnosti” je postavena na pěti pilířích.

  • Stát se do roku 2030 společností s nulovou spotřebou (Net Zero Company) a zvýšit koncepci oběhového hospodářství jak uvnitř společnosti, tak ve všech službách, které poskytujeme našim klientům.
  • Stát se partnerem, kterému mohou naši klienti svěřit realizaci vlastní strategie ESG.
  • Stát se Zaměstnavatelem volby, který přiláká a udrží talenty.
  • Přispívat společnosti, abychom měli pozitivní dopad na svět, ve kterém žijeme.
  • Stát se referencí v oblasti zapojení komunity a spokojenosti nájemníků.

Ondřej Fukal

o.fukal@mvgm.com +420724404604 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier
[scroll_to title="Section-1" offset_type="custom" offset="50"]

Objevte naši širokou nabídku dalších služeb

Našim klientům v celé Evropě poskytujeme řadu individualizovaných služeb. Naši odborníci jsou tu pro vás, aby vám pomohli provozovat váš majetek efektivně, šetrně k zákazníkům a udržitelně v následujících oblastech:

Správa nemovitostí

Jako jeden z předních evropských poskytovatelů komplexních služeb nabízíme celé spektrum komerční a technické správy nemovitostí.

Více o této službě

Správa nákupních center

Současná nejúspěšnější nákupní centra propojují nakupování a poskytované služby se zábavou a odpočinkem.

Více o této službě

Správa pronájmů

Zajistíme vám „pod jednou střechou“ komplexní správu pronájmů.

Více o této službě

Technická správa zařízení a technologií a údržba nemovitostí

Pracujeme za vás, aby vy jste se mohli soustředit na svou hlavní činnost.

Více o této službě