MVGM, celoeurópska skupina pôsobiaca v oblasti správy nehnuteľností, získava nové kontrakty v Nemecku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku a Rumunsku

BRATISLAVA, 12. apríl 2021 – MVGM v polovici roka 2019 prevzala správu nehnuteľností od skupiny JLL, čím sa po desiatkach rokov pôsobenia na holandskom trhu zaradila medzi najvýznamnejšie európske spoločnosti v tomto odvetví. Táto akvizícia pre MVGM znamenala príchod viac než 500 nových zamestnancov v 10 krajinách a otvorenie vyše 20 nových zahraničných pobočiek. MVGM má už od svojho založenie ambíciu stať sa európskym lídrom v oblasti správy nehnuteľností.

Partnerstvo vo Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii

Dňa 1. januára 2020 sa generálnym riaditeľom MVGM pre Európu a novým členom predstavenstva spoločnosti stal Maarten de Haas. Maarten formou partnerstiev uzatvorených vo Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii ďalej rozšíril medzinárodnú pôsobnosť spoločnosti MVGM a taktiež po celej Európe inicioval a spustil služby v oblasti správy rezidenčných nehnuteľností. „Naša lokálna pôsobnosť a znalosti miestneho trhu v kombinácii s medzinárodnými skúsenosťami majú pre klientov zásadný význam. Sme hrdí na to, ako rýchlo spoločnosť MVGM v uplynulom roku rástla.“

Rozšírenie ponuky služieb o správu rezidenčných nehnuteľností na nových trhov

Portfólio spravovaných nehnuteľností, ktoré spoločnosť MVGM prevzala od skupiny JLL, zahŕňalo prevažne komerčné objekty. MVGM má za sebou desiatky rokov skúseností so správou rezidenčných objektov v Nemecku a Holandsku, a preto sa rozhodla expandovať na rezidenčné trhy ďalších krajín, a to prostredníctvom projektových tímov vytvorených z miestnych i zahraničných expertov. Vďaka robustnej infraštruktúre, vynikajúcej technologickej platforme a oddaným tímom sa MVGM podarilo služby v oblasti správy rezidenčných nehnuteľností spustiť vo všetkých desiatich krajinách, v ktorých pôsobí. Ich aktivity sa už stretli s veľkým úspechom v podobe nových kontraktov získaných od posledného štvrťroka 2020.

Nové rezidenčné kontrakty v Holandsku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku a Rumunsku

Popri trvalom raste v Holandsku a Nemecku sa spoločnosti MVGM v poslednej dobe podarilo získať niekoľko nových klientov v Španielsku, Portugalsku a Rumunsku. Spoločnosť v týchto krajinách spravuje predovšetkým byty a rodinné doby, čo svedčí o tom, že investori sa snažia diverzifikovať a rozšíriť svoje portfóliá o rezidenčné objekty. „Spoločne sme na lokálnych trhoch spustili správu rezidenčných objektov a do našich služieb implementovali ako európske nariadenie o ochrane osobných údajov, tak aj miestnu legislatívu týkajúcu sa oblasti bývania. Naše úspechy v podobe nových kontraktov svedčia o tom, že investori si uvedomujú náročnosť správy rezidenčných objektov. Nielenže investorom pomáhame dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií, ale taktiež sa staráme o to, aby nájomcovia v nami spravovaných objektoch mali pocit bezpečia a domova,“ poznamenáva Bas van Winden, prevádzkový riaditeľ MVGM pre európske rezidenčné trhy. Španielska pobočka MVGM sa stará o rezidenčné portfólio niekoľkých investorov, pričom zaisťuje kompletný proces správy nehnuteľností od vlastného prenájmu objektu až po riešenie rôznych záležitostí s nájomcami. „Staráme sa o prevádzkovú stránku súvisiacu s investíciami do rezidenčných nehnuteľností a prispievame k ich optimálnej návratnosti. Naši klienti sa tak môžu plne sústrediť na svoje hlavné aktivity. Vďaka lokálnemu pôsobeniu, znalostiam miestnych pomerov a prvotriednym skúsenostiam s rezidenčnými trhmi v rôznych krajinách presne vieme, čo nájomcovia potrebujú a očakávajú. Či sa už jedná o správu študentských bytov, domov pre seniorov alebo sociálneho bývania, vždy robíme všetko preto, aby sa nájomcom dobre bývalo. Naši odborníci sú pripravení svoje služby ponúknuť aj ďalším investorom a nájomcom,“ podotýka Elisa Navarro, generálna riaditeľka španielskej pobočky spoločnosti MVGM. „Počet investorov do rezidenčných objektov výrazne stúpa. Tento trend nám otvára skvelú príležitosť ako s našimi klientami a ich nájomcami spolupracovať na rastúcom rezidenčnom trhu v Európe. Medzi poprednými európskymi správcami nehnuteľností sme prvou spoločnosťou, ktorá expandovala na rezidenčný trh. Sme veľmi hrdí na to, že nám správu svojich rezidenčných objektov s dôverou zverujú ako naši existujúci, tak aj noví klienti,“ uzatvára Maarten de Haas.