MVGM. Tieto štyri písmená tvoria názov európskej organizácie pre správu nehnuteľností. Čo však znamenajú? Odpoveďou na túto otázku je nahliadnutie do histórie a rastu MVGM.

História siaha do roku 1953

Špecializácia v oblasti správy nehnuteľností vznikla v Holandsku v päťdesiatych rokoch. Realitné kancelárie sa rozšírili o poistenie a neskôr aj o správu nehnuteľností. V roku 1953 sa nadnárodná spoločnosť Unilever rozhodla celé svoje portfólio správy nehnuteľností outsorcovať. Až do tohto okamihu spravovali nehnuteľnosti sami. Portfólio prevzala poisťovňa Meeùs a prvé nehnuteľnosti boli spravované treťou stranou.

Joseph Meeùs a synovia

Meeùs založil v dvadsiatych rokoch zástupca holandského mesta Breda – Joseph Meeùs. Záujem o poisťovanie sa u neho prejavil po tom, ako mu bola v dôsledku nehody spôsobená škoda. V roku 1927 otvoril svoju vlastnú poisťovaciu agentúru, začínajúc poistením áut a poistením proti požiarom. Krátko po otvorení rozšíril služby o hypotéky a poistenie nehnuteľností. V roku 1953 bola do portfólia služieb pridaná správa nehnuteľností. Joseph Meeùs zomrel vo veku 52 rokov, v čase keď bola jeho firma jednou z najväčších poisťovacích agentúr v holandskej provincii Severné Brabantsko. Jozefovi synovia prevzali spoločnosť a predali Meeùs Group spoločnosti AEGON v roku 2000.

Poskytovatelia realitných služieb kombinovali sily

Po kontroverznej voľbe spoločnosti Unilever outsorcovať, mnoho holandských poisťovateľov rozšírilo svoje hlavné podnikanie nákupom realitných kancelárií. V roku 2002 sa veľké množstvo poskytovateľov služieb v oblasti nehnuteľností (medzi nimi Kamerbeek Groep, Baneke Graffner, Kamminga, van Calcar, Crab Noomen, Kentron en Christaan Smit) zlúčilo do jednej organizácie: Meeùs. Meeùs mala spočiatku štyri nezávislé obchodné jednotky. O tri roky neskôr sa tieto obchodné jednotky transformovali na tri divízie a nezávislé súkromné spoločnosti so zameraním na poisťovníctvo, nehnuteľnosti a správu nehnuteľností.

Prvá holandská organizácia na správu nehnuteľností

Menno van der Horst a ja (súčasní spolumajitelia MVGM) sme boli najatí spoločnosťou Meeùs na reštrukturalizáciu štyroch obchodných jednotiek do jednej spoločnosti s hlavným predmetom podnikania – správou nehnuteľností. V Holandsku bola správa nehnuteľností vždy vedľajším predmetom podnikania. Aby sme oddelili správu od poisťovne Meeùs, Menno a ja sme sa rozhodli pokračovať so značkou Meeùs VastGoed Management. V roku 2007 bola táto skrátená na MVGM.

Odkúpenie MVGM manažmentu v roku 2008

V roku 2008 nasledovalo odkúpenie manažmentu a Menno a ja sme založili prvú nezávislú organizáciu na správu nehnuteľností  v Holandsku s približne 300 zamestnancami. Stále sme na to veľmi hrdí. Meeùs zostala roky jedným z najväčších poskytovateľov služieb v oblasti poistenia, hypoték a nehnuteľností. V roku 2017 spoločnosť AON odkúpila Meeùs (Unirobe Meeùs Group) od AEGON a v roku 2019 bola značka Meeùs začlenená do AON.

Inovácie v oblasti správy nehnuteľností

Holandsko roky nepoznalo organizácie (okrem MVGM) zamerané na správu nehnuteľností. S rastúcimi nákladmi a potrebami nájomcov bolo tak v Holandsku ako aj v zahraničí etablovaných viacero konkurentov, ktorých hlavným predmetom činnosti bola práve správa nehnuteľností. MVGM napriek tomu vždy rozpoznala potrebu vyvíjať sa a inovovať a stále predvída meniace sa potreby vlastníkov a konečných užívateľov. MVGM má flexibilitu inovovať a udržať si vedúce postavenie v Holandsku a od roku 2019 aj na medzinárodnej úrovni.

Neustále úsilie o spokojnosť užívateľov

Správa nehnuteľností je samostatnou profesiou samou o sebe. Aj keď môže byť nehnuteľnosť z technického hľadiska takmer dokonalá, nájomcovia a užívatelia môžu mať menej uspokojujúcu skúsenosť. Práve na správcovi je zabezpečiť ich spokojnosť pri zachovaní dobrého technického stavu budovy. Vyžaduje si to empatiu, či už sa jedná o kanceláriu, nákupné centrum alebo domov. Vzhľadom k tomu, že správa nehnuteľností je naším hlavným predmetom činnosti už 70 rokov, sme v tom dobrí, a aj naďalej sa budeme pre našich klientov, nájomcov, zamestnancov ako aj ďalšie zainteresované strany usilovať zabezpečiť to najlepšie. Aby sme tak pri príležitosti 100. výročia svojho založenia boli popredným správcom nehnuteľností nielen v Holandsku, ale aj vo zvyšku Európy. [medewerker id=29]