Woninghuurders – veelgestelde vragen

Huurt u een woning bij MVGM? Wij beheren uw woning met de grootste zorg en hopen dat u mede daardoor ten volle geniet van uw huis. Bij vragen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact met ons opnemen.

Home > Woninghuurders – veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen van en antwoorden voor woninghuurders van MVGM

Reparatieverzoek indienen? Mail naar kcc.wonen@mvgm.nl
Spoedeisend reparatieverzoek: Bel naar 088 – 4324100

Huurcontract en verhuizen

Gaat u verhuizen en wilt u de huur van uw woning en/of parkeerplaats opzeggen? Volg de onderstaande stappen.

Stap 1: Zeg uw huur op

Zeg eenvoudig en snel uw huur op met het online formulier huuropzegging. Nadat u de huuropzegging hebt ondertekend, ontvangt u een kopie in uw mailbox.

Lukt het niet om het online formulier huuropzegging te gebruiken, dan kunt u uw huuropzegging per post versturen naar:

MVGM Wonen
T.a.v. afdeling Huuropzegging
Postbus 5777
4801 ED Breda

Stap 2: U krijgt een bevestiging

U ontvangt per mail of post een bevestiging, pas dan is de huuropzegging goedgekeurd. Bij de huuropzegging ontvangt u de brochure ‘Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?’ In deze brochure staat alle informatie over het opleveren van uw woning.

Zegt u (ook) de huur op van een garage of parkeerplaats? Dan krijgt u het verzoek de sleutels in te leveren. Het is mogelijk dat er een inspectie plaatsvindt.

Stap 3: U wordt gebeld om de voorinspectie en eindinspectie in te plannen

Binnen enkele werkdagen na uw huuropzegging, bellen wij u op via het telefoonnummer dat u heeft doorgegeven bij de huuropzegging. Wij plannen de voor- en eindinspectie met u in. U ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken.

Stap 4: De voorinspectie vindt plaats

De voorinspectie is vrijwel altijd telefonisch, zo hoeft u niet aanwezig te zijn in de woning en u hoeft in veel gevallen geen vrij te nemen. Bij sommige woningen wordt de voorinspectie wel in de woning uitgevoerd. Tijdens het inplannen wordt u hierover geïnformeerd.

In de periode tussen de voor- en eindinspectie heeft u nog tijd om eventuele wijzigingen in de woning te maken. De inspecteur beantwoordt al uw vragen graag.

Stap 5: De eindinspectie vindt plaats

De eindinspectie is het moment dat u de woning conform de eisen overdraagt aan MVGM Wonen. In de brochure Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu? staat informatie over de staat waarin de woning dient te zijn, voordat u deze overdraagt aan MVGM Wonen.

Tijdens de eindinspectie maakt de inspecteur een opname van de woning, u tekent dit rapport en ontvangt een kopie.

Indien uw partner/medehuurder is overleden, dan kunt u de huurovereenkomst laten aanpassen. Neem hiervoor contact op met het kantoor waar u de huurovereenkomst heeft getekend. U kunt ook contact opnemen met de afdeling huuropzeggingen, zij verwijzen u door naar het kantoor bij u in de buurt.

Telefoon: 088-432 4935
E-mail:      huuropzegging.wonen@mvgm.nl

U kunt uw huurovereenkomst via het huuropzeggingsformulier opzeggen. Let u er op dat beide partijen de huuropzegging ondertekenen.

Uw huurovereenkomst voor uw garage/parkeerplaats kunt u opzeggen via het huuropzeggingsformulier. U geeft in het formulier aan dat het gaat om een garage of parkeerplaats.

De opzegtermijn staat in de door u getekende huurovereenkomst. Heeft u deze niet meer voorhanden? Neem contact op met de afdeling Huuropzegging via e-mail:  huuropzegging.wonen@mvgm.nl

Wilt u opzeggen voor uw contractuele opzegdatum? Kijk voor meer informatie bij de vraag ‘Kan ik de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen?’

Indien u ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst een waarborgsom dan wel een bankgarantie is afgegeven, dan wordt deze enkel vrijgegeven mits de woning correct is opgeleverd. U moet er vanuit gaan dat in een periode van enkele weken u weer de beschikking heeft over de borg.

U ontvangt een bevestiging van de huuropzegging. Hierna wordt u binnen enkele werkdagen na de huuropzegging gebeld voor het maken van de afspraken voor de voor- en eindinspectie. U ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken.

Bent u reeds geïnformeerd over de ingeplande inspecties en kunt u toch niet aanwezig zijn? Neem telefonisch contact op met de afzender van de afspraakbevestiging, deze heeft u per e-mail of post ontvangen.

Het is mogelijk iemand te machtigen voor de aanwezigheid bij de inspectie(s). Tijdens het telefonisch inplannen van de inspecties kunt u het machtigingsformulier opvragen.

Indien u de erfgenaam bent, kunt u op deze pagina de huurovereenkomst laten ontbinden. In het online formulier vragen wij u om de overlijdensakte toe te voegen, dit kan door er een duidelijke foto van te maken en deze in het digitale huuropzeggingsformulier in te voegen.

Uiteraard staan onze collega’s klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Na het opzeggen van de huurovereenkomst ontvangt u de brochure “Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?”. In deze brochure staat alle informatie over het achterlaten van uw huurwoning en een handige checklist. Neem alstublieft deze brochure goed door.

Tijdens de voorinspectie (die veelal telefonisch plaatsvindt) neemt de inspecteur de brochure met u door. De inspecteur beantwoordt uw vragen op dat moment graag.

Doordat de woningnood de laatste jaren enorm is toegenomen en MVGM Wonen vindt dat iedereen een gelijke kans op een woning verdient, hebben wij ons beleid aangepast. Sinds 1 maart 2023 kan een huurder geen kandidaten meer aangedragen bij een huuropzegging. Voor u houdt dit in dat, indien u uw woning opzegt en deze opzegging geaccepteerd wordt, MVGM wonen de woning op onze website www.ikwilhuren.nu publiceert. Hierdoor heeft iedereen die reageert een gelijke kans op de woning.

Afgelopen jaar heeft er hierover een artikel gestaan op de website van de NOS, hierin staat ook duidelijk uitgelegd waarom grote vastgoedeigenaren hiervoor hebben gekozen. Dit artikel is hier terug te lezen.

Overname aanbieden aan een nieuwe huurder is alleen mogelijk wanneer u toestemming geeft dat MVGM Wonen uw contactgegevens deelt met een potentiële nieuwe huurder. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw vloer of gordijnen aanbieden.

MVGM Wonen staat buiten de gemaakte afspraken en accepteert geen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u om gemaakte afspraken vast te leggen en deze door beide partijen te laten ondertekenen. Indien er geen nieuwe huurder is dient u de woning leeg en conform de eisen op te leveren.

Wordt de woning gerenoveerd, dan is het aanbieden van inventaris niet mogelijk.

U heeft een huurovereenkomst voor een minimale periode (meestal 12 maanden) afgesloten. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst is niet mogelijk. In een enkel geval is het mogelijk een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst te verzoeken. Neem contact op met uw beheerkantoor voor meer informatie voor uw specifieke situatie.

Vul hier uw huuropzegging in

Als huurder van de huurwoning heeft u een wettelijke verplichting om ingeschreven te staan bij de gemeente van uw woonadres, ook staat in de huurovereenkomst dat u verplicht bent om ingeschreven te staan op het adres van uw huurwoning. Dit kunt u doen bij de gemeenten waarbinnen uw nieuwe adres ligt. Zij schrijven u dan in de basisadministratie van de gemeente (GBA).

Wilt u ook een contractwijziging?

In het leven verandert veel. Er kunnen situaties ontstaan waarin een wijziging van de huurovereenkomst gewenst is. Deze redenen kunnen ontstaan voor zowel de huurder als de verhuurder. Voorwaarden zijn onvoorziene omstandigheden en zijn er maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als u een contractwijziging wenst, dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij MVGM.

Heeft u nog geen inboedelverzekering en/of glasverzekering? Sluit dan voordat u gaat verhuizen een verzekering af. In uw huurovereenkomst kunt u bij artikel 6 levering en diensten terug vinden of dat wij een glasverzekering hebben lopen op uw woning.

Heeft u al een inboedelverzekering? Geef dan aan uw verzekeraar door dat u gaat verhuizen en geef uw nieuwe adres door. Vraag bij uw inboedelverzekering na of u ook dekking heeft tijdens de verhuizing. Dit is niet bij alle verzekeraars het geval. Dit hangt af van uw polis.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

 • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
 • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl.

Het kan zijn dat u tijdens bewoning uw naamplaatje wilt vervangen. Bijvoorbeeld na een huwelijk, na een relatiebreuk of na gezinsuitbreiding.

​​Het vervangen van een naamplaatje kost geld. De kosten voor het vervangen van een naamplaatje zijn voor uw rekening. GravurePlus zal dit rechtstreeks bij u in rekening brengen. Het aanleveren van een standaard naamplaatje gebeurt vanaf 35,00 euro incl. BTW. Voor het plaatsen van het naamplaatje en bij afwijkende maten of RVS kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Voor een prijsopgave kunt u het beste contact opnemen met GravurePlus via order@gravureplus.com.

Hoe werkt het?

Klik op deze link en vul het online formulier volledig in.

Wie levert mijn drinkwater?

Op de website van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) kunt u door middel van een postcode check terugvinden welk bedrijf in uw regio het water levert. U kunt namelijk alleen water krijgen van het waterbedrijf in uw eigen regio.

Verhuizen en uw energiebedrijf

Wat u en uw energieleverancier moeten weten bij een verhuizing:

U gaat verhuizen? Informeer tijdig uw energiebedrijf voor een goede administratieve verwerking van uw verhuizing. Uw energieleverancier regelt dit voor u. Als u naar een andere woning gaat verhuizen, kunt u bij uw energieleverancier blijven. Het is ook een prima moment om de prijzen van energie vergelijken. Wellicht dat u op uw energierekening kunt besparen.

Afhankelijk van waar u gaat wonen, kunt u een andere netbeheerder krijgen. Dit is namelijk regiogebonden. Meestal beheert één netbeheerder het gasnet en het elektriciteitsnet. Maar het is ook mogelijk dat u twee aparte netbeheerders krijgt: één voor het netbeheer van elektriciteit en één voor gas. Kijk hier voor een overzicht van netbeheerders in Nederland.

Gaat u verhuizen en heeft u nog geen energiecontract?

Voor het energiebedrijf is dan sprake van een inhuizing. U moet zich dan aanmelden bij een energieleverancier van uw keuze. Lees verder over een energieleverancier kiezen bij een verhuizing.

Checklist verhuizen en uw energiebedrijf

In de meeste gevallen heeft u één energieleverancier voor gas en elektriciteit. Maar u kunt ook aparte leveranciers voor gas en elektriciteit hebben. In dat geval dient u onderstaande stappen zowel voor uw elektriciteitsleverancier als uw gasleverancier te doorlopen.

Geef tijdig de verhuisdatum door aan uw huidige energieleverancier

Uw energieleverancier is het aanspreekpunt als u gaat verhuizen. Geef de datum van de verhuizing tijdig aan hem door. U kunt uw verhuizing maximaal 3 maanden van tevoren doorgeven. Om alles op tijd te regelen, heeft uw energieleverancier uiterlijk 2 weken voor uw verhuizing de verhuisdatum nodig. Nadat u uw energieleverancier heeft geïnformeerd over uw verhuisdatum, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en een meterstandenformulier.

Meterstanden opnemen voor de eindafrekening

Het meterstandenformulier van uw energieleverancier vult u in op de dag van de sleuteloverdracht. Doe dit bij voorkeur samen met de nieuwe of vorige bewoner. Het is dan voor alle partijen duidelijk wie vanaf welke meterstand voor het energieverbruik betaalt. Bewaar de meterstanden ook voor uw eigen administratie. Als vertrekkende bewoner stuurt u het ingevulde en ondertekende meterstandenformulier naar uw energiebedrijf. Wordt u de eigenaar van een bestaand woonhuis, dan stuurt de oude bewoner het formulier naar zijn energiebedrijf. Zorg ervoor dat u een kopie krijgt, of de meterstanden noteert. Bent u de eerste bewoner nieuwbouwwoning dan vult u in veel gevallen het meterstandenformulier met de aannemer in. In alle gevallen geeft het energiebedrijf de meterstanden door aan uw (nieuwe) netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Let op: stuur het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier binnen 5 dagen na de verhuisdatum naar uw energieleverancier.

Eindafrekening oude woning controleren

Zodra uw energieleverancier het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier heeft ontvangen, wordt uw verhuizing administratief verwerkt. Als vertrekkende bewoner ontvangt u dan een eindafrekening voor het energieverbruik in uw oude woning. Controleer of de meterstanden van het meterstandenformulier correct zijn overgenomen en dat gerekend is met gemeten meterstanden. Staan op uw eindafrekening geschatte meterstanden, dan is het mogelijk dat uw energieleverancier het meterstandenformulier te laat of niet ontvangen heeft.

Voorschotnota nieuwe woning

Als nieuwe bewoner ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de ingangsdatum van de energielevering, de beginmeterstanden van uw nieuwe woning en de hoogte van het voorschotnota/termijnbedrag voor uw nieuwe woning.  Het gemiddeld jaarverbruik van de vorige bewoners bepaalt de hoogte van uw nieuwe voorschotnota. Uw nieuwe termijnbedrag wijkt daarom meestal af van het termijnbedrag van uw oude woning.  Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning dan maakt de energieleverancier een schatting van het verbruik.

Eindafrekening binnen 8 weken

Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, krijgt u binnen 8 weken een eindafrekening van uw huidige energieleverancier. De toezichthouder heeft de energieleveranciers dit verplicht. Deze beleidsregel is sinds 1 maart 2005 van kracht.

Heb ik een gereguleerd huurcontract (sociale huurwet)?

U heeft een gereguleerde huurovereenkomst, ofwel sociale huurovereenkomst, wanneer uw huurovereenkomst is ingegaan vóór 1 juli 1994. Ook heeft u een gereguleerde woning wanneer uw huurovereenkomst is ingegaan na 1 juli 1994 en waarvan de huurprijs op de datum van ingang van de huurovereenkomst was gelegen onder de op dat moment geldende maximale huurtoeslaggrens. In het geval van gereguleerde huurovereenkomsten worden door de overheid maximale huurprijzen vastgesteld en bepaalt de overheid tevens de hoogte van jaarlijkse huurverhoging.

Heb ik een geliberaliseerde huurovereenkomst (vrije sector)?

U heeft een huurwoning in de vrije sector, ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst, wanneer u een woning heeft betrokken na  1 juli 1994 (of in geval van een nieuwbouwwoning, na 1 juli 1989) en waarvan de aanvangshuurprijs van de woning op de datum van ingang van de huurovereenkomst was gelegen boven de op dat moment geldende maximale huurtoeslaggrens  

Kijk voor de liberalisatiegrens bij de vraag ‘Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?’

Bij een huurwoning met geliberaliseerde huurovereenkomst (huurwoning in de vrije sector) gelden andere regels dan bij huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst (sociale huurwoning). Met een geliberaliseerde huurovereenkomst, dus met een overeenkomst met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, is het bijvoorbeeld niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen.

Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?

Om te bepalen wat voor soort huurovereenkomst u heeft, zijn de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de aanvangshuurprijs in de overeenkomst bepalend (de aanvangshuurprijs is de huurprijs, exclusief eventuele stook- en/of servicekosten bij het aangaan van de huurovereenkomst). Met behulp van onderstaande tabel kunt u vaststellen of u een gereguleerde of een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft.

Huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2024

Huurliberalisatiegrens Interim-maatregel (voor nieuwe woningen)

jaargang*            > Huurprijs

1989                      ≥ ƒ 750,00 (€ 340,34)

1990                      > ƒ 775,00 (€ 351,68)

1991                      > ƒ 820,00 (€ 372,10)

1992                      > ƒ 865,42 (€ 392,71)

1993                      > ƒ 913,33 (€ 414,45)

Nieuwe maatregel (ook bestaande woningen)

jaargang*            > Huurprijs

1994                      > ƒ 963,75 (€ 437,33)

1995                      > ƒ 1.007,50 (€ 457,18)

1996                      > ƒ 1.047,92 (€ 475,53)

1997                      > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

1998                      > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

1999                      > ƒ 1.107,00 (€ 502,33)

2000                      > ƒ 1.149,00 (€ 521,39)

2001                      > ƒ 1.193,00 (€ 541,36)

2002                      > € 565,44

2003                      > € 585,24

2004                      > € 597,54

2005                      > € 604,72

2006                      > € 615,01

2007                      > € 621,78

2008                      > € 631,73

2009                      > € 647,53

2010                      > € 647,53

2011                      > € 652,52

2012                      > € 664,66

2013                      > € 681,02

2014                      > € 699,48

2015                      > € 710,68

2016**                 > € 710,68

2017**                 > € 710,68

2018**                 > € 710,68

2019                      > € 720,42

2020                      > € 737,14

2021                      > € 752,33

2022                      > € 763,47

2023                      > € 808,06

2024                      > € 879,66

*) Een jaargang loopt in 1989 tot en met 2010 telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 1989’ betekent ‘van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990’. Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 2011’ betekent ‘van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012’.

**) In 2016 t/m 2018 was de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren.

Voor de vraag of een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (qua huurprijs) geliberaliseerd is of niet, is alleen de aanvangshuurprijs bepalend, niet de huidige huurprijs. De aanvangshuurprijs is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (of de door de huurcommissie/rechter lager vastgestelde aanvangshuurprijs). Deze liberalisatiegrenzen hebben voor de vraag of een huurovereenkomst geliberaliseerd is dus alleen betekenis voor de huurovereenkomsten die in de betreffende jaargang zijn ingegaan. Wanneer de aanvangshuurprijs hoger is dan de op de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldende liberalisatiegrens, is de huurovereenkomst qua huurprijs geliberaliseerd. Wanneer de aanvangshuurprijs lager dan of gelijk aan de liberalisatiegrens van dat moment was, is de huurovereenkomst gereguleerd (= niet geliberaliseerd) en geldt de volle huurprijsbescherming. Huurovereenkomsten die zijn ingegaan voordat de liberalisatieregeling voor die woning gold, zijn gereguleerd ongeacht de hoogte van de aanvangshuurprijs.

 

Wanneer wordt de huur verhoogd?

Uw verhuurder mag de huur maximaal één maal in de 12 maanden. Veelal gebeurt dit jaarlijks per 1 juli. Een afwijkende datum is ook mogelijk.

In geval uw huurovereenkomst is ingegaan tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024 is het uw verhuurder toegestaan om binnen de eerste 12 maanden van de huurovereenkomst, dus per 1 juli 2024, de huur verhogen.

Met hoeveel mag de huur van een woning worden verhoogd?

Huurverhoging vrije sector/geliberaliseerd

Sinds 1 januari 2023 is de maximaal toegestane jaarlijkse huurverhoging gelijk aan ‘de laagste van twee – de inflatie of de cao-loonontwikkeling – plus 1 procentpunt.

De inflatie (CPI) van 1 december 2022 tot 1 december 2023 was 4,5%. De cao-loonontwikkeling van 1 december 2022 tot 1 december 023 was 5,8%. Derhlave is het inflatie cijfer het laagste met 4,5%.

De maximale jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde woningen wordt derhalve per 1 januari 2024 5,5%.

Huurverhoging sociale sector/gereguleerd

Toegestane huurverhoging per 1 juli 2024 voor zelfstandige sociale huurwoningen

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

 

Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2024 maximaal verhoogd worden met:

 • 5,8% voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is.

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (van 2022)

Maximale huurverhoging die wel afhankelijk is van inkomen

Huishouden van 1 persoon

Huishouden van 2 of meer personen

Maximale huurverhoging per 1 juli 2024

Inkomen tot
€ 52.753

Inkomen tot
€ 61.046

 • 5,8% voor huren vanaf € 300
 • € 25, als de huur onder € 300

Inkomen tussen € 52.753 en 
€ 62.191

Inkomen tussen € 61.046 en € 82.921

€ 50

Inkomen hoger dan
€ 62.191

Inkomen hoger dan
€ 82.921

€ 100

 

Hoe bepaalt de Belastingdienst het inkomen van mijn huishouden?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen (verzamelinkomen) van de huurders en alle andere bewoners van de woning. Alleen bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven, tellen mee.

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging geldt het verzamelinkomen van twee kalenderjaren eerder. In 2024 gaat het om het inkomen over 2022. Dit inkomen is definitief vastgesteld door de Belastingdienst.

De Belastingdienst vermeldt in de huishoudverklaring de situatie zoals die op het moment van aanvragen door de eigenaar bekend is bij de Belastingdienst en gaat daarbij uit van de personen die op dat moment bij de gemeente op het betreffende woonadres staan ingeschreven. Als de huishoudensituatie tussen het moment van de huishoudverklaring en de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging wijzigt, dan kunt u op deze grond een bezwaarschrift indienen tegen het huurverhogingsvoorstel.

Wat als de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopt?

Bent u het niet eens met de huishoudverklaring van de Belastingdienst. dan kunt u bij uw verhuurder bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wordt mijn huishoudverklaring bewaard?

De huisverklaring mag en zal niet door uw verhuurder worden bewaard. De verklaring zal na volledige overeenstemming over de nieuwe huurprijs door uw verhuurder worden vernietigd.

Huurverhoging na woningverbetering

Wanneer uw verhuurder uw woning verbetert en/of verduurzaamt, kan en mag uw verhuurder hiervoor een extra huurverhoging met u overeenkomen. Deze extra huurverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

De extra huurverhoging moet in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Verhuurder en huurder komen voorafgaand aan de woningverbetering en/of –verduurzaming samen overeen met welk bedrag de huur na voltooiing van de werkzaamheden zal worden verhoogd.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als ik een gereguleerde huurovereenkomst heb?

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft (sociale huurwoning) dan kunt in onderstaande gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 • De nieuwe kale huurprijs wordt hoger dan wettelijk toegestaan:

De nieuwe kale huurprijs mag door de voorgestelde huurverhoging niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Het puntensysteem voor zelfstandige woningen geeft de kwaliteit van de woning aan in punten. Het puntenaantal bepaalt de huurprijs die wettelijk maximaal is toegestaan. U kunt het puntenaantal en de maximaal redelijke huurprijs bij ons opvragen.

Kijkt u voor meer informatie over het puntensysteem en de wettelijke maximale huurprijs op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling:

Als de kale huurprijs door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de gebreken zijn verholpen. Ook als de Huurcommissie een eventueel verzoek van u daartoe nog in behandeling heeft, dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de Huurcommissie een uitspraak over uw verzoek heeft gedaan.

 • De eigenaar doet u binnen 12 maanden een tweede voorstel tot huurverhoging:

Uw verhuurder mag binnen 12 maanden slechts één maal een voorstel tot het verhogen van de huur doen.

 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging:

Namens de eigenaar doen wij u schriftelijk een voorstel tot het verhogen van de huur. In het voorstel moet minimaal staan:

 • de datum waarop de huurverhoging ingaat
 • de oude en de nieuwe kale huurprijs
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd

Voldoet het voorstel niet aan deze voorwaarden dan kunt u bij MVGM bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt uw bezwaar bij ons indienen. Wij zullen uw bezwaar bespreken met de eigenaar. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij u om de website van de Huurcommissie te raadplegen. Uw bezwaar moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging (bijvoorbeeld uiterlijk 30 juni) door ons zijn ontvangen.

Hoe wordt uw bezwaar behandeld?

Uw verhuurder zal uw bezwaarschrift in behandeling nemen. Indien uw verhuurder instemt met het bezwaar/de bezwaren die u heeft tegen de aangekondigde huurprijsaanpassing, dan zal verhuurder u een nieuw voorstel sturen, rekening houdend met uw bezwaar/bezwaren.

Stemt verhuurder niet in met uw bezwaar/bezwaren dan zal u dit worden toegelicht en zal u worden geadviseerd om uw bezwaar in te trekken en om akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging. Als u het bezwaar niet intrekt, dan zal verhuurder uw bezwaarschrift voorleggen aan de Huurcommissie en hen vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Hieraan zijn wellicht kosten voor u verbonden.

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. Eventuele klachten over het onderhoud van uw woning of een reparatieverzoek kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken. Indien u van mening bent dat uw klacht of reparatieverzoek niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie en hen verzoeken om een uitspraak te doen over eventuele onderhoudsgebreken.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Met hoeveel mag de huur van een parkeerplaats of garage worden verhoogd?

Voor parkeerplaatsen en garages stelt de overheid geen maximumpercentage vast waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook is de huurverhoging van een parkeerplaats of garage niet inkomensafhankelijk. In de huurovereenkomst is overeengekomen hoe de huur wordt jaarlijks wordt verhoogd. Raadpleeg hiervoor uw huurovereenkomst.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

MVGM verhuurt en beheert woningobjecten voor meerdere eigenaren. Veel eigenaren werken met marktconforme huurprijzen (markthuurprijzen) voor woningen. De vraag naar en het aanbod van huurwoningen in een regio zijn veelal bepalend bij het vaststellen van de markthuurprijs. Het verschil tussen de huidige huurprijs en de markthuurprijs vormt bij veel eigenaren veelal het uitgangspunt bij het vaststellen van de huurverhoging. Hiermee proberen eigenaren de huurprijs van gelijkwaardige woningen zoveel als mogelijk gelijk en marktconform te houden. Het gevolg hiervan is soms dat buren met een gelijkwaardige woning een ander voorstel tot het verhoging van de huurprijs ontvangen dan u. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat uw huurovereenkomst veel eerder of later ingegaan is, waarbij de marktomstandigheden bij aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs bepaalden. Ook kunnen de huurverhogingsvoorwaarden in de jaren veranderen.

Iedere huurovereenkomst is/wordt individueel aangegaan. Zolang verhuurder handelt binnen de wettelijke kaders en de afspraken zoals vastgelegd in de met u gesloten huurovereenkomst kunt u geen rechten ontlenen aan het feit dat huurprijzen en/of huurverhogingen van omwonenden afwijken van uw huurprijs of –verhoging.

Hoe wordt een markthuurprijs bepaald?

De markthuurprijs wordt bepaald door de kwaliteit van de woning, concurrentiepositie, de populariteit van het complex, economische ontwikkelingen, de huurprijsontwikkelingen van vergelijkbare woningen en de eigenaarsheffing.

Huurtoeslag

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft (sociale huurwoning), dan heeft u wellicht recht op huurtoeslag. Kijkt u voor meer informatie over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt bepaald door de Belastingdienst. Uw verhuurder heeft hier geen invloed op.

Behoud ik recht op huurtoeslag?

De huurverhoging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Ontvangt u momenteel huurtoeslag, geef de nieuwe huurprijs dan binnen 4 weken door aan de Belastingdienst.

Kijkt u voor meer informatie op over huurtoeslag op de speciale website hiervoor van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Waar kan ik meer informatie vinden over de huurverhoging?

Informatie over huurverhoging kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Waar kan ik terecht als ik nog andere vragen heb over de huurverhoging?

Voor al uw overige vragen over de huurverhoging tot MVGM. MVGM handelt namens de eigenaar/verhuurder van uw woning. Het is dan ook niet de bedoeling dat u uw correspondentie rechtstreeks richt aan de eigenaar van uw woning.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neemt u dan gerust contact op met uw accountmanager bij MVGM. De gegevens staan in de aanhef van de brief.

Mocht u bezwaar willen maken tegen de huurverhoging, dan verzoeken wij u om uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken en te richten aan de behandelaar van de brief.

Huurwoning kopen?

Kan ik mijn eigen woning kopen?  In beginsel zijn onze woningen bestemd voor de verhuur. In sommige gevallen beslist de eigenaar van uw woning dat deze ook in aanmerking komt voor de verkoop. Normaliter zullen dan de bewoners geïnformeerd worden zodat zij het eerste recht hebben om de woning te kopen. U kunt altijd vrijblijvend een verzoek indienen om uw eigen woning te kopen. U hoort van ons of dit wel of niet mogelijk is.

 

Vloerafwerking

 • Als u vloerbedekking wilt aanbrengen, kunt u deze het beste zwevend leggen;
 • Tapijt leggen kan, mits niet vol verlijmd maar slechts aan de randen met tapijtkleefband;
 • U dient altijd te voldoen aan de geluidsreducerende normen gesteld aan woningen/ appartementen;
 • U dient overeenkomstig algemene voorwaarden van uw huurovereenkomst te handelen;
 • Aan het einde van uw huurovereenkomst dient de vloer geheel vlak en vrij van lijmresten te worden opgeleverd.

Indien u toch besluit een harde vloerafwerking aan te brengen dient u altijd aan verhuurder toestemming te vragen via kcc.wonen@mvgm.nl o.v.v. het betreffende adres. U ontvangt dan een formulier met de richtlijnen en voorwaarden. Alleen als huurder en verhuurder in het bezit zijn van een getekend exemplaar kunt u overgaan tot een dergelijke afwerking. Een en ander wel conform de in het formulier gestelde voorwaarden.

Aandacht vloer (harde vloerafwerking)

De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan laminaat, parket of stenen vloeren aan te brengen. Indien u toch een keuze maakt voor deze afwerking dan dient u rekening te houden met gestelde eisen aan het leggen van een harde vloer. Eventuele geluidsoverlast of klachten kunnen mogelijk verwijdering van de door u aangebrachte vloerbedekking tot gevolg hebben.

Hinderlijke burengeluiden, en hoe geluidsoverlast te voorkomen

Overlast kunt u beperken door zelf het één en ander te doen èn te laten. Burengeluiden kunnen erg storend zijn: houd daarom altijd rekening met de buren. Zorg ervoor dat het geluid in de woning binnen redelijke grenzen blijft.

Mocht u last hebben van geluid van uw buren, probeer dan met ze te praten. Vaak realiseren mensen zich niet wat de buren kunnen horen.

Voorkom geluidhinder

Bij de inrichting van uw woning kunt u maatregelen nemen om geluidhinder te voorkomen en het woongenot voor u en uw medebewoners te optimaliseren. Harde vloerbedekking geeft aanzienlijk meer geluidhinder dan zachte vloerbedekking. Het gaat dan om zogenaamd contactgeluid via diverse elementen van de woning. Dit kan door de wanden, leidingen of andere zaken bij uw buren overlast veroorzaken.

 • Plaats meubilair, stereoapparatuur en huishoudelijke apparaten (wasmachine, enzovoorts) zo’n 3 tot 5 centimeter van de muur.
 • Onder stereomeubels en stoelpoten kunt u vilt of rubber aanbrengen.
 • Zachte materialen, zoals stoffen gordijnen en meubels dempen geluid. Ze beperken de geluidsoverdracht via de lucht.

LET OP! Het is ten strengste verboden om in de vloer te boren, te spijkeren of te hakken. U kunt de buizen en de leidingen raken van verwarming en andere installaties die in de afwerkvloer liggen met alle nare gevolgen van dien.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

 • Onder de harde vloerbedekking moet een geluidsisolerende laag worden aangebracht.
 • Als ondervloer moet een laag thermovilt (of gelijkwaardig) worden aangebracht.
 • De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dat 15 mm zijn, inclusief onderlaag.
 • De vloer moet worden vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen.
 • Er mag niet in de ondervloer worden gespijkerd.
 • De ondervloer mag niet verlijmd worden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de dekvloer bij eventuele verwijdering.
 • Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 • Indien de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer. De oude plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (lakken, schuren e.d.).
 • De deuren mogen niet worden ingekort.
 • Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen.

LET OP! Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij u hier voorschrijven, omwonenden toch nog gegronde klachten melden met betrekking tot geluidsoverlast, dan dient u uw aangelegde vloer alsnog te verwijderen.

Bovengenoemde zijn richtlijnen en kunnen in individuele gevallen afwijken van de praktijk. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.

VvE

Mijn appartement maakt deel uit van een vereniging van eigenaren, wat is een vereniging van eigenaren?

De woning die u huurt is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren afgekort VvE.

In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Alle bewoners van het woongebouw dienen zich te houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitgevoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE vergadering. De VvE vergadert een keer per jaar.

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in alle gemeenschappelijke gedeeltes van het gebouw. Dit zijn algemene ruimtes zoals de hal, het trappenhuis en de gangen. Installaties als bijvoorbeeld de lift zijn ook onderdelen van de gemeenschappelijke ruimtes.

Alle eigenaren betalen samen de kosten die gemaakt worden voor het beheer en onderhoud hiervan.

Hoe betaalt u mee aan de kosten van de VvE?

Als huurder betaalt u mee aan de volgende servicekosten (indien van toepassing):

 • Elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening;
 • Onderhoud van de tuin;
 • Huismeester
 • Stookkosten;
 • Individueel waterverbruik;
 • Kosten warmtebedrijf voor het opstellen van de afrekening.

De servicekosten worden per jaar bepaald op de ledenvergadering van de VvE. Hierna worden de kosten verdeeld over de eigenaren.

De hoogte van de kosten hangt af van het aantal huurappartementen. Deze kosten worden verdeeld over het aantal huurders.

Met vragen, klachten of reparatieverzoeken kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van MVGM Wonen via 088 432 41 00. Ook bij vragen over de gemeenschappelijke ruimtes, zoals bijvoorbeeld in het geval van een kapotte toegangsdeur van het gebouw gaat. MVGM meldt de storing bij de betreffende VvE of aangestelde beheerder.

Financiële zaken

De servicekosten betaalt u iedere maand als een vast voorschot. Welke kosten u betaalt, is afhankelijk van wat uw woonsituatie is. Sommige huurders betalen alleen voor glas- en rioolverzekering. Bij andere woonsituaties worden ook extra services aangeboden, zoals schoonmaak van algemene ruimtes, een huismeester of het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.

Ook is het mogelijk dat het waterverbruik of de stookkosten bij de servicekosten zijn inbegrepen. Deze servicekosten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van uw eigen verbruik. De hoogte van het voorschot wordt bepaald op het daadwerkelijke verbruik.

Wanneer kan ik mijn afrekening service- en/of stookkosten verwachten?
MVGM Wonen streeft ernaar om de afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de huurder te presenteren. Echter zijn wij afhankelijk van derden (zoals een VvE) voor de aanlevering van de benodigde gegevens, waardoor het niet altijd mogelijk is om de afrekening binnen zes maanden aan te leveren. Bij de afrekening wordt het voorschot verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

U betaalt even veel in de zomer als in de winter
U betaalt alle maanden hetzelfde bedrag, ongeacht of deze in de zomer- of winterperiode vallen.
Stookt u meer of minder dan verwacht? Dan kan het zijn dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen, of juist geld terugkrijgt.

Ik heb maar een gedeelte van het jaar in de woning of het appartement gewoond. Moet ik toch voor het hele jaar betalen?
De afrekening van de stook- en servicekosten gaat over de periode dat u in de woning heeft gewoond. U hoeft niet voor het hele jaar te betalen.

Ik heb een vraag
Heeft u een vraag over de servicekosten dan kunt u ook contact opnemen door een e-mail te sturen naar servicekosten.wonen@mvgm.nl of telefonisch contact opnemen via 088 432 4878 (optie 2).

Ik heb een afrekening ontvangen en ben het hier niet mee eens
U kunt een e-mail of brief sturen naar de contactpersoon vermeld op de ontvangen afrekening. Vermeld hierin duidelijk wat uw vraag of bezwaar is over deze afrekening.

De waarborgsom of bankgarantie kan en mag niet worden verrekend met uw huurverplichting.

Stuur een email aan mutaties.wonen@mvgm.nl met uw naam, adres en woonplaats en de mededeling dat u een gewijzigd rekeningnummer wilt doorgeven. Stuur tevens uw oude rekeningnummer toe, het nieuwe rekeningnummer en de datum vanaf wanneer de aanpassing in dient te gaan.

Hoe kan ik mijn huur automatisch laten incasseren?

U dient een email te zenden aan mutaties.wonen@mvgm.nl in deze email dient u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Vervolgens ontvangt u van ons een Sepa-incassomachting welke u dient in te vullen en te retourneren aan MVGM Vastgoedmanagement, Postbus 300, 9700 AH GRONINGEN.

Ik heb een machtiging tot automatische incasso afgegeven, echter is mijn huur niet geïncasseerd

Het is mogelijk dat wij getracht hebben de huur automatisch van uw rekening te incasseren, maar dat deze incasso niet heeft kunnen slagen.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78.

Als u de huur niet kunt betalen en de achterstand is niet ontstaan door uw eigen schuld is het in sommige gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Daarvoor gelden enkele voorwaarden:

 • U dient uw verzoek tot een regeling per email in bij debiteuren.wonen@mvgm.nl;
 • De overeengekomen regeling mag maximaal 3 maanden duren;
 • U betaalt voor het afsluiten van de regeling € 14,95 (kosten voor rente en administratie);
 • Na afloop van de regeling komt u 12 maanden niet in aanmerking voor een regeling.

Indien u een aanmaning heeft ontvangen en heeft die de betaling van uw huur gekruist? Dan hoeft u niets te doen. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78.

Wilt u naar aanleiding van de aanmaning een betalingsregeling treffen, kijk dan bij de veelgestelde vraag, kan ik een betalingsregeling treffen.

Wanneer u een brief ontvangt van het incassobureau, dan heeft u volgens onze administratie één of meerdere verplichtingen niet voldaan. De vordering is door ons overgedragen aan het incassobureau.

Voor alle vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met het incassobureau.

Het rekeningnummer waarop u de huurverplichting dient over te maken kunt u opvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78.

Uw huurprijs is opgebouwd uit:

 • kale huur
 • en mogelijk een deel service- en/of stookkosten.

U kan een overzicht van uw huuropbouw opvragen via servicekosten@mvgm.nl of telefonisch via 088 – 432 48 78.

Hiervoor dient u te informeren bij de Belastingdienst, kijk op www.toeslagen.nl.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

 • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
 • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl.

Overlast

Als u overlast ervaart van uw buren wordt u in eerste instantie gevraagd zelf contact op te nemen met de veroorzaker. Onze ervaring is dat de veroorzaker het vaak niet met opzet doet en een goed gesprek het probleem vaak al verhelpt. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een rechtszaak een extreem langdurig proces is wat zelden leidt tot de uitzetting van de overlastgever.

Informatie over het melden van overlast

Op het overlastformulier worden u een aantal vragen gesteld. Op deze manier wordt het voor MVGM duidelijk welke acties u heeft ondernomen en of dat er andere instanties zijn ingeschakeld.Het formulier moet zo volledig en specifiek mogelijk ingevuld worden.

Welke klachten kan MVGM in behandeling nemen?

 • Geluidsoverlast, zoals bijvoorbeeld langdurig overlast van een muziekinstallatie, huisdieren, extreme woon- en leefgeluiden etc.
 • Stankoverlast veroorzaakt door uw buren of op het terrein van het complex.
 • Vervuiling bij uw buren of op het terrein van het complex
 • Bijvoorbeeld het kweken van hennep in een woning of het verhandelen van drugs op het terrein van het complex.

Welke klachten kan MVGM niet in behandeling nemen?

Wanneer uw buren geen huurders zijn van een woning van MVGM is het voor ons moeilijker om contact op te nemen. Wij raden u aan om eerst zelf contact op te nemen, hierna kunnen wij de betreffende overlastpleger aanschrijven. Wanneer de overlast niet stopt verwijzen wij u door naar buurtbemiddeling of de politie.

Wanneer u niet in staat bent om het probleem samen met uw buren op te lossen kunt u het overlastformulier invullen.

Online overlastformulier

Vul ons online overlastformulier in door op de onderstaande link te klikken.

>> Online overlastformulier

Per e-mail of post

Wanneer het niet lukt om het online overlastformulier in te vullen kunt u gebruik maken van het formulier wat u kunt downloaden en e-mail versturen naar kcc.wonen@mvgm.nl of per post naar onderstaand adres:

MVGM Wonen
Bijster 45
4817 HZ Breda

Reparatie of onderhoud

MVGM Wonen is als beheerder van uw woning uw aanspreekpunt voor een renovatieverzoek voor bijvoorbeeld de badkamer, keuken, toiletruimte en/of een andere ruimte. U kunt het formulier invullen door op de onderstaande link te klikken.

Formulier: Renovatie aanvragen

Wat nu?
Indien u het formulier volledig heeft ingevuld krijgt u binnen 4 weken een reactie. Deze vier weken hebben wij nodig om uw voorstel te kunnen beoordelen en eventueel te overleggen met de eigenaar van uw woning. Wanneer er meer informatie nodig is zullen wij contact met u opnemen.

Levensduur
De bereidheid van onze opdrachtgever om uw renovatie goed te keuren, hangt in eerste instantie af van het moment wanneer u de renovatie heeft aangevraagd. Wanneer uw keuken, badkamer of toiletruimte niet aan het einde van de levensduur is, zal deze in de meeste gevallen niet worden gerenoveerd.

Heeft u aanvullende vragen? Stel ze gerust aan ons Klant Contact Centrum.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van ongedierte in uw woning, dit is wettelijk vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Heeft u in de omgeving van uw woning last van bijvoorbeeld duiven, ratten of ander ongedierte? Neem dan contact op met de gemeente.

Waar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor?

De bestrijding van:

 • Vlooien
 • Luizen
 • Papier- en zilvervisjes
 • Rioolvliegjes/fruitvliegjes
 • Mieren (m.u.v. faraomieren)
 • Knaagdieren
 • Wespen

Een wespennest in uw woning is voor eigen rekening, wij adviseren altijd een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf in te schakelen. Mocht het wespennest bijvoorbeeld in de spouwmuur of de schoorsteen zitten, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Na het verwijderen van het nest zullen wij opdracht verstrekken voor het dicht maken van de eventuele openingen waar de wespen toegang tot uw woning hebben gekregen.

Tip: ongedierte bestrijden met gif is niet altijd nodig. Kijk op het internet welke dier- en milieuvriendelijke oplossingen er zijn om het ongedierte te verjagen of te bestrijden.

Voor overig ongedierte kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, via kcc.wonen@mvgm.nl.

Vocht

In uw woning ontstaat een verzameling van vocht door diverse oorzaken.

 • bouwvocht
 • woonvocht
 • vocht van buiten

Al dit vocht moet dagelijks worden afgevoerd door ventilatie.

Ventilatie

De lucht in huis raakt vervuild door bijvoorbeeld kookluchtjes en rook. De lucht wordt vochtig door de aanwezigheid van mensen, huisdieren en planten en door activiteiten als douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Per dag wordt er ongeveer 10 liter vocht in een huis geproduceerd! Het is daarom nodig dat er voortdurend wordt geventileerd. Er moet immers voldoende verse lucht binnenkomen en de vochtige en vervuilde lucht moet het huis weer uit. Gebeurt dit niet, dan kan de binnenlucht ongezond worden en kunnen er vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming.

Uw huis is geïsoleerd en kierdicht, om tocht en warmteverlies te voorkomen. Daarom moet u er extra op letten dat u voldoende ventileert.

Ventileren

“Goed ventileren” betekent dat u ervoor moet zorgen dat er voortdurend frisse lucht het huis kan binnenkomen. en dat er ook voortdurend lucht wordt afgevoerd. Vroeger, toen woningen nog niet zo goed geïsoleerd en kierdicht waren, werd er als het ware vanzelf geventileerd door de vele kieren.

Met het ventilatiesysteem in uw woning wordt vervuilde en vochtige lucht afgevoerd. Door roosters dient verse lucht weer toegevoerd te worden.

Luchten

Naast ventileren is het verstandig om het huis elke dag ook even goed te laten doorluchten.

Luchten doet u door een raam een kwartiertje helemaal open te zetten, nadat u de verwarming laag heeft gezet. Bij de slaapkamers kan dat bijvoorbeeld ’s ochtends. In de woonkamer ’s avonds voordat u gaat slapen. Vooral in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is, maar u de verwarming nog niet veel aan hebt, is luchten heel belangrijk. En uiteraard ook als u heeft geverfd, of als u een feestje heeft gehad.

Zet de mechanische ventilatie nooit helemaal uit. Ook niet als u op vakantie gaat. Laat de installatie tenminste altijd op de laagste stand draaien. De installatie is hierop berekend en het stroomverbruik hiervoor is minimaal. Het regelmatig uitzetten van de mechanische ventilatie zal zeker tot vocht- en schimmelproblemen in uw woning leiden.

Adviezen

 • Zet altijd een raam of een ventilatierooster open wanneer de mechanische ventilatie in de hoogste stand is ingeschakeld zodat er voldoende lucht aangezogen kan worden.
 • Zet de mechanische ventilatie in een hogere stand wanneer u van de keuken of de badkamer gebruik maakt. Laat na gebruik van de keuken of badkamer de ventilatie nog zo’n 20 minuten op een hogere stand doordraaien zodat alle kookluchtjes en/of het geproduceerde vocht naar buiten kunnen verdwijnen.
 • Na het baden of douchen is het verstandig om waterdruppels op de betegelde wanden en vloeren al zoveel mogelijk met een trekker of doek te verwijderen. De badkamer zal daardoor weer sneller droog zijn.
 • Ook wanneer het vriest, blijft het ventileren en luchten van uw woning nodig.
 • Regelmatig condens op de ramen is een aanwijzing voor een te hoge vochtigheid in uw woning.

Wasemkap (indien aanwezig)

Voor het gebruik van de wasemkap moet de ventilatorschakelaar in de keuken op de hoogste stand staan. Laat na het koken de ventilator nog 15 minuten op de hoogste stand staan zodat de meeste kookluchten zijn afgezogen.

U zult nagenoeg geen geluid horen daar de wasemkap motorloos is. Reiniging van de filters dient met regelmaat plaats te vinden.

Bekijk de brochure Ventileren in uw woning

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Als huurder dient u zelf de beplanting zoals struiken en bomen te onderhouden. Ook het tijdig snoeien van de beplanting en het voorkomen van overlast hoort daarbij. Indien u een tuin bij de overdracht heeft ontvangen met beplanting dient u hiervoor zelf onderhoud te plegen. U dient de tuin altijd te gebruiken als siertuin en is niet bedoeld voor opslag van goederen, stalling van aanhanger of caravans e.d.

Bomen

Uw verhuurder probeert het kappen van bomen zoveel mogelijk te vermijden. Als er sprake is van overlast, bekijken we of de overlast verholpen kan worden door onderhoud aan de boom in de vorm van snoeien. Is dit niet mogelijk, dan moet er toestemming bij de gemeente aangevraagd worden in de vorm van een kapvergunning. Een kapvergunning moet aangevraagd worden voor bomen die op 1.30 m boven maaiveld een omtrek van 30cm of meer hebben (dit kan per gemeente verschillen).

Gevaar voor opstal

Indien een boom of grote struik dichtbij de gevel van uw woning staat dient u MVGM te contacten. De boom of struik kan een gevaar vormen voor de opstal. MVGM zal beoordelen of de boom verwijderd dient te worden en door wie dat dient te gebeuren.

Overlast erfafscheiding

Als er problemen optreden kunt u verplicht worden om uw haag te verplaatsen tot 50 centimeter van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst; houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om ze om te hakken. Soms leidt dit tot hoge kosten.

Als u overlast ervaart van overhangend groen adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw buren. Dat het groen overhangt en overlast bezorgd is begrijpelijk, echter zomaar wegsnoeien ervan kan een vervelende situatie veroorzaken. Overlegt u vooraf even met elkaar.

Wij willen u er op wijzen dat eventuele procedures tussen partijen vele malen vervelender zijn dan het met elkaar eerst te willen oplossen. De ervaring leert dat de partijen na een eventuele gerechtelijke uitspraak alsnog niet het gewenste resultaat en woongenot opleveren.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Houten kozijnen hebben evenals de buitenzijde onderhoud nodig. Het in huis geproduceerde vocht zal ook in slecht of niet behandeld hout kunnen trekken.

Het is dus noodzakelijk om de binnenzijde goed te onderhouden en daar waar nodig te voorzien van een verflaag. Indien dit niet gebeurd kan vocht in het hout trekken en van binnenuit gaan rotten. Dit komt ten goede aan de levensduur van de kozijnen van ramen en deuren. Het binnenschilderwerk dient altijd in een wittint te worden afgewerkt. Hieronder vallen de kleuren RAL 9010 en RAL 9001. Tevens dient de afwerking netjes en met de juiste behandelingen te worden aangebracht.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

In vrijwel iedere woning komen na verloop van tijd krimpscheurtjes en krimpnaden voor.

Krimpscheuren langs plafonds en in hoeken blijft u helaas zien totdat u nieuw behang of een andere wandafwerking neemt. U kunt ze dichtzetten met een overschilderbare acrylaatkit. Hoe u de kit kunt aanbrengen leest u op de tube kit.
Uw vastgoedmanager zal geen opdrachten verstrekken voor herstel van de krimpscheuren, dit is inherent aan de bouw van een woning of appartement.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Watersloten / sifons in afvoerleidingen die zijn aangesloten op de riolering voorkomen stankoverlast. Het water in sifons die niet vaak gebruikt worden, kan verdampen waardoor stankoverlast kan ontstaan. Als u een beetje slaolie in deze sifons giet, gaat het verdampingsproces veel langzamer zodat stankoverlast wordt voorkomen.

Maak regelmatig deze stankafsluiters leeg en schoon om verstoppingen te beperken.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Stop- en aftapkranen in de waterleiding hebben de eigenschap om in de loop van de tijd vast te gaan zitten. Dit komt omdat ze dan te weinig worden gebruikt. Wij adviseren u om deze stop- en aftapkranen minimaal tweemaal per jaar open en dicht te draaien.

Verder is het raadzaam het draaiende deel van de kranen in te spuiten met een Teflonspray.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Ontdekt u een lekkage in uw woning, dan kunt u zelf controleren of het de waterleiding betreft. Sluit eerst alle kranen. Wanneer het radertje van de watermeter blijft ronddraaien, is het aannemelijk dat het een lek in de waterleiding betreft. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk bij het geringste watergebruik.

Indien het lek niet door u eigen toedoen is ontstaan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum op 088-4324100.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Kitvoegen worden gebruikt bij onder andere aansluitingen van tegelwerk in de badkamer, bij het aanrechtblad in de keuken en bij beglazing. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de waterkerende functie van deze voegen nog in orde is. Zo niet dan dient u de kit geheel te verwijderen, de voegen schoon te maken en te ontvetten en de kit opnieuw aan te brengen.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Indien het water van het toilet blijft doorlopen, heeft veelal te maken met de vlotter. Het vervangen van een vlotter valt onder ‘kleine herstellingen voor rekening van de huurder’. Zie ook storingen aan de stortbak.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Afvoer van wastafel en gootsteen in keuken

Bij een verstopte afvoer van een wastafel of gootsteen in de keuken raden wij u aan eerst te controleren of er geen vuil, resten van eten of haren in of onder het rooster zitten. Met een schroevendraaier kunt u het rooster losmaken en het vuil weg halen. Als er dan nog steeds een verstopping is, kunt u de zwanenhals van de afvoerbuis nakijken. De dop die onder aan de zwanenhals zit, kunt u met de hand los draaien en met een schroevendraaier kunt u het vuil voorzichtig weg halen. Zet een emmer onder de zwanenhals, want de kans is groot dat er vuil en water uitloopt.

Verstopt toilet

Als het water in de toiletpot niet meer wegloopt, controleer dan eerst of er niet iets in de toilet is gevallen. Denk bijvoorbeeld aan een toiletblokje. Deze komt klem te zitten in de zwanenhals wat een verstopping veroorzaakt.

Verstopte afvoer en doucheputje

Doucheputjes zijn meestal verstopt door haren en zeepresten. Als u het rooster van de doucheput losmaakt, kunt u haren en zeepresten eenvoudig weghalen. Soms zit het rooster erg vast en is het lastig los te krijgen. U kunt proberen het vuil met behulp van een ontstopper uit het putje weg te halen.

Verstopping niet verholpen, wat nu?

Indien het niet is gelukt zelf de verstopping te verhelpen aan de hand van bovenstaande informatie, adviseren wij u het navolgende:

Verstoppingen van horizontale afvoerleidingen (zowel bij woningen als appartementen) zijn contractueel gezien voor rekening van de huurder*. Hiervoor dient u dan ook zelf zorg te dragen voor het inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf. Indien zij constateren dat de verstopping te wijten is aan een bouwkundig gebrek, dient u de rapportage van de bevindingen aan ons toe te zenden. Wel wijzen wij u erop dat u de factuur te allen tijde zelf dient te voldoen aan het ontstoppingsbedrijf. Na ontvangst van de rapportage zullen wij beoordelen of de kosten aan u vergoed worden.

*Bij appartementencomplexen kan het voorkomen dat het schoonhouden en ontstoppen van goten, afvoeren en leidingen opgenomen is in de servicekosten. Dit staat dan ook vermeld in de huurovereenkomst onder “leveringen en diensten”

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Vulinstructie van een cv-combiketel

Let op: Schakel het toestel eerst uit. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen.

De druk in de installatie moet in koude toestand tussen de 1 en 2 bar zijn.

Dit is af te lezen op het display of op de drukmeter.

Wanneer de druk te laag is dient de installatie te worden bijgevuld. De werkwijze hiervan varieert per cv-ketel maar komt in grote lijnen neer op de volgende stappen:

 • Schakel het toestel uit
 • Sluit de vulslang aan op de waterkraan en vul deze eerst met water zodat de lucht er uit is
 • Draai de dop eerst van de vulkraan van de cv-ketel (optioneel)
 • Sluit de vulslang aan op de vulkraan op het toestel
 • Open de waterkraan en vervolgens de vulkraan
 • Vul het toestel tot een waterdruk van 2 bar (bij koude installatie)
 • Sluit beide kranen
 • Ontlucht het toestel
 • Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich meestal boven op het toestel
 • Controleer of de waterdruk na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet herhaal dan nogmaals het voorgaande
 • Schakel het toestel daarna weer in

Gebruikershandleiding centrale verwarming

Graag willen wij u enkele adviezen geven met betrekking tot het stoken van de centrale verwarming.

 • Hoe te handelen bij storingen
 • Installatiedruk en het bijvullen
 • Ontluchten van de installatie

Verder nog een aantal tips en adviezen:

 • De nachtverlaging
 • Stoken overdag
 • Stoken in alle ruimten van uw woning
 • Ruimtetemperatuur

Hoe te handelen bij storingen

Indien uw cv-ketel op storing staat controleer dan eerst de volgende punten:

 • Staat er spanning op het stopcontact van de cv-ketel?

Zo niet, controleer dan de zekeringen in de meterkast

 • Is de installatiedruk voldoende?

Zo niet, vul dan de installatie bij

 • Staat de gaskraan open?

Controleer hoofdkraan en toestelkraan. Zo niet, draai deze dan open

 • De cv-ketel heeft een resetknop

Bij storing deze resetknop eerst indrukken en wacht af wat het toestel daarna doet.

Blijft het toestel (regelmatig) op storing vallen en er zit voldoende druk op de installatie, neem dan contact op met de cv-installateur of met MVGM. Dit kunt u doen via het huurdersportaal Sofie of per e-mail: kcc.wonen@MVGM.nl.

Indien er een storingsindicatie op het display van de ketel verschijnt is het belangrijk deze door te geven aan de installateur.

Installatiedruk en het bijvullen

Controleer regelmatig de installatiedruk. Deze moet tussen de 1 en 2 Bar zijn. Indien u moet bijvullen schakel dan eerst de cv-ketel uit en wacht tot de temperatuur van het water gezakt is tot zo’n 30° C. Ga dan bijvullen. De installatie nooit hoger bijvullen dan 2 Bar!

Ontluchten van de installatie

Bij het ontluchten van de installatie dient u eerst de ketel op te stoken tot een watertemperatuur van ongeveer 80° C. Schakel daarna de ketel uit en wacht 15 tot 20 minuten voordat u de installatie gaat ontluchten. De lucht in de installatie heeft dan alle tijd om naar het hoogste punt op te stijgen.

De nachttemperatuur

Wij adviseren om de kamerthermostaat ’s nachts niet meer dan 4 á 5° C lager in te stellen dan de dagtemperatuur, bijvoorbeeld de kamerthermostaat op 18 graden te zetten.

Stoken overdag

Indien er de gehele dag iemand thuis is, wordt meestal de kamerthermostaat enkele graden hoger ingesteld. Als er echter overdag niemand thuis is, is het raadzaam om de kamerthermostaat in de kamer op 20 graden te zetten. Op deze wijze is het niet noodzakelijk om ’s avonds een groot temperatuurverschil te overbruggen en heeft de volgende voordelen:

 • De woning is ’s avonds sneller op de gewenste temperatuur, dus behaaglijker
 • Het is wat gunstiger in verbruik/stookkosten

Stoken in alle ruimten van uw woning

Stook niet onnodig alle ruimten van uw woning warm. Houd de temperaturen van de ruimten welke niet gebruikt worden laag want dat scheelt u stookkosten.

Ruimtetemperatuur

Bedenk dat de aangegeven ruimtetemperatuur in de ruimten buiten de woonkamer alleen behaald kan worden indien de kamerthermostaat wordt ingesteld op 22 graden.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Een stroomstoring is zeer vervelend. Tip: leg een zaklamp in of nabij uw meterkast met daarbij (reserve)batterijen.

Een stroomstoring wordt vaak veroorzaakt door overbelasting van een bepaalde groep of door kortsluiting in de huishoudelijke apparatuur. Door middel van de stekkertest kan de plaats of het apparaat dat de storing veroorzaakt worden gevonden.

De stekkertest

 • Zet de lichtschakelaar(s) op uit en haal de stekker(s) uit de stopcontact(en) in de ruimte(s) waar de stroom is uitgevallen
 • Schakel de (aardlek-)schakelaar weer in of plaats een nieuwe zekering of stop.
 • Plaats één voor één de stekker(s) terug in de stopcontact(en) en zet de lichtschakelaar(s) weer op aan. Wanneer de zekering/stop weer springt bij het insteken van een bepaalde stekker of inschakelen van de verlichting, weet men welk apparaat de kortsluiting veroorzaakt.
 • Levert deze test geen resultaat op, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via het huurdersportaal Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl

Keukenkastdeurtjes en opdekdeuren

Keukenkastdeurtjes stellen

Naar verloop van tijd zakt een kastdeur door zijn eigen gewicht vaak wat opzij, van het scharnier weg. De scharnieren waarmee de keukenkastdeuren vastzitten hebben meestal drie afstelmogelijkheden: ze kunnen in hoogte worden veranderd (hoogte-afstelling), horizontaal (vlakafstelling) en wat betreft de hoek waarmee ze tegen het binnenwerk van de kast aanhangen (diepte-afstelling). Het afstellen gebeurt met een schroevendraaier. De deur wordt afgesteld terwijl hij aan de kast hangt. U hoeft hem er dus niet af te halen.

De vlakafstelling

Mocht het keukenkastdeurtje door zijn eigen gewicht wat opzij, van het scharnier weg, zijn gezakt dan is het meestal voldoende om de vlakafstelling te regelen. Bij de meeste scharnieren zit deze schroef iets uit het midden van het scharnier richting het deurtje. Bij sommige scharnieren is de stelschroef afgedekt met een metalen plaatje dat u er met de schroevendraaier heel gemakkelijk afwipt.

Met de vlakafstelling begint u bovenaan en daar draait u de schroef van het linkerkastje iets naar rechts; de spleet tussen kast en deur wordt nu boven kleiner. Dan draait u aan het onderste scharnier de stelschroef iets naar links, zodat de spleet daar groter wordt. Een halve slag is vaak al voldoende, dit herhaalt u bij het rechterkastje. Probeert u maar gewoon; als u verkeerd draait hangt de deur hoogstens nog schever.

Afstelling van de hoogte

Bij erg scheefstaande deuren kan het nodig zijn de hele deur iets op te tillen. Bij standaardscharnieren is de hoogte te regelen door middel van de bevestiging van de montageplaat. Deze zit aan de kastwand vast met twee schroeven die verticaal nog wat kunnen verschuiven. Door het losmaken van beide schroeven kunt u de kastdeur dus in hoogte verstellen. Voor het instellen van de hoogte maakt u altijd de schroeven van beide montageplaten los. Bij sommige scharnieren is het volledig losmaken van de montageplaat echter niet nodig.

De deur in diepte verstellen

Als de deur boven of onder naar voren uitsteekt, wordt de diepte veranderd. De schroef waarmee dat gebeurt, zit helemaal achter aan het scharnier aan de kastwand. Maar pas op: met deze schroef zit een standaardscharnier ook op de montageplaat vast. Als u de schroeven van beide scharnieren zo ver mogelijk los draait (uitdraaien is niet nodig), kunt u de deur uit de hengsels lichten. De hele deur wordt een beetje naar voren getrokken en komt dan naar buiten. Om hem er weer in te zetten schuift u de deur op de montageplaten en draait de schroeven zo ver aan tot de diepteafstelling boven en onder hetzelfde is.

Afstellen opdekdeuren

Opdekdeuren hebben het voordeel van een snelle en simpele montage. Het grote verschil ten opzichte van een stompe binnendeur is de zichtbare zijkant van de deur die half in het kozijn en half op het opdek kozijn wordt geplaatst. Een opdekdeur is voorzien van twee of drie gaten waar de paumelle scharnieren zo ingedraaid kunnen worden. Een opdekdeur kan maar op één manier in het kozijn geplaatst worden, de plaats van de scharnieren is hierbij leidend. Een opdekdeur afstellen is makkelijk door de paumelle scharnieren in of uit de deur of het kozijn te draaien. De scharnieren zijn aan beide uiteinden voorzien van zelftappend schroefdraad. Draai het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur en het spitse gedeelte van het scharnier in het kozijn. Zorg dat alle scharnieren gelijkmatig in het kozijn en opdekdeur zijn gedraaid. Hang de opdekdeur in de scharnieren en probeer de deur voorzichtig te sluiten. Opdekdeuren kunnen tijdens het monteren van de deur klemmen, precies goed hangen of juist te ruim in het kozijn hangen. Klemt de opdekdeur aan de scharnierzijde, draai het spitste gedeelte van het scharnier enkele slagen uit het kozijn. Klemt het kozijn aan de slotzijde, draai dan het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur. Hangen de deuren te ruim, werk dan juist andersom. Te hoge opdekdeuren kunnen aan de onderzijde worden ingekort. Schuurt de opdekdeur net over het laminaat, parket of tapijt dan is een kunststof ringetje tussen de scharnierdelen een handige en snelle oplossing.

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Mogelijke verstoringen van uw stortbak:

 • Langzaam vollopen van stortbak
 • Doorlopen/overlopen stortbak
 • Doortrekken lukt niet meer
 • Toilet lekt aan de achterzijde

Loopt het toilet langzaam vol?

Wanneer het toilet langzaam vol loopt dan is de vlotteur (afbeelding 1) stuk, deze kan eenvoudig vervangen worden en een nieuwe universele vlotter is te koop bij iedere doe het zelf zaak.

Uw sluit het hoekstopkraantje (afbeelding 2) bij de stortbak af door deze rechtsom te draaien. De klep kunt u er af trekken, deze zit geklemd. Voor de zekerheid kunt u ook altijd de hoofdkraan dicht zetten. Met een tang kan de moer naast de afsluitkraan los gedraaid worden, daarna kan de moer van de vlotter los gedraaid worden, dat is een grote moer en soms van kunststof. Dan kan de gehele vlotter eruit gehaald worden en dan kan de nieuwe erin en weer vast gedraaid worden, vergeet niet de rode ring weer tussen de kraan en de vlotter te zetten.

De vlotter kan ook zo afgesteld worden zodat er minder water gebruikt wordt door aan de lange stelschroef te draaien.

Blijft de stortbak door lopen?

Wanneer de stortbak door blijft lopen kan het zijn dat de vlotter niet meer afsluit, in dat geval kunt u het beste deze vervangen en bovenstaande beschrijving hanteren. Wanneer de vlotter wel afsluit dan is de bodemklepring op, deze zit onder de vlotterbeker (afbeelding 3) die eruit gehaald kan worden, de stortbak wordt door deze ring afgesloten, deze is eenvoudig te verwijderen. Let Op, eerst de stortbak leeg laten lopen.

De maat kan wel verschillen dus is het raadzaam om de ring (afbeelding 4) mee te nemen naar de bouwmarkt. In de meeste gevallen kan de vlotterbeker verwijderd worden door deze met twee handen vast te pakken en een kwartslag te draaien. Soms zit het geschroefd maar in de meeste gevallen zit deze gewoon geklemd.

Heeft u een inbouwtoilet waarvan het water doorloopt neemt u dan contact op met MVGM. Dit kunt u doen via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl

Is doortrekken niet mogelijk?

Wanneer u niet meer kunt doortrekken omdat de knop lam is dan is in de meeste gevallen de hefboom gebroken of de brug waar de hefboom aan vast zit, in beide gevallen kunt u het beste contact opnemen met MVGM. U dient hiervoor een reparatieverzoek in via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl.

Lekt het toilet aan de achterzijde?

Als het toilet aan de achterzijde lekt kan dat op twee plaatsen zijn, bij de valpijp of bij de afvoer, als het bij de afvoer lekt dan is het alleen zichtbaar bij een toilet met een achterlozing.  Als het toilet bij de valpijp lekt, dat is waar het water instoomt dan zit er of een scheur in de valpijp of de runnerring die daar zit is niet goed meer. In beide gevallen kan deze vervangen worden en is verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Voor het vervangen sluit u eerst de vulkraan af, laat de stortbak leeg lopen door door te trekken, draai aan de onderzijde van de stortbak de afsluiting los en dan kunt u deze verwijderen door de stortbak iets omhoog te houden en de valpijp naar beneden te trekken en uit de achterzijde van de pot te trekken. Als u een nieuwe valpijp moet plaatsen dan kunt u de oude gebruiken voor de maat, de nieuwe valpijp kan op maat gemaakt moeten worden en dat gebeurd alleen aan de zijde die het toilet in gaat, anders past de valpijp niet meer onder de stortbak. Als het rubber vervangen moet worden plaatst u eerst het rubber in de pot, de binnenzijde kunt u iets van vet smeren waardoor de valpijp er makkelijker in gaat. Dan weer vast draaien een de stortbak en goed opletten dat alle ringen goed op hun plaats zitten.

Lekt het toilet bij de afvoerpijp?

Wanneer het toilet bij de afvoerpijp lekt dan zit dat in de meeste gevallen de afvoerpijp vol met urine steen, hierdoor blijft het water in de pijp staan en gaat dan lekken. In de meeste gevallen is het toilet aan de binnenzijde in de schacht vaak zwart, dit duid op urine steen. Urinesteen is het beste te verwijderen met ontkalker. Er zijn diverse middelen te koop die het urinesteen kunnen verwijderen zonder de glazuurlaag van de pot aan te tasten. Indien na het ontkalken de toilet aan de achterzijde nog steeds blijft lekken, neemt u dan contact op met MVGM via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl

Huurdersinformatie onderhoud woning

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Sleutels

Bent u uw sleutel kwijt geraakt, vergeten of is de sleutel afgebroken? Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met een aannemer om toegang te krijgen tot uw woning. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening.

Als u een extra sleutel wilt van uw eigen voor- of achterdeur*, kunt u deze zelf bij laten maken bij een sleutelspecialist bij u in de buurt.

Een aantal portieken of gemeenschappelijke ruimten hebben een slot waar meerdere bewoners gebruik van maken. Deze sleutels zijn gecertificeerd. Als u daar een extra sleutel van wilt, dient u hiervoor toestemming te vragen bij MVGM. Neem hierover contact op met MVGM en houdt het nummer wat op de sleutel staat bij de hand. MVGM zal u schriftelijk toestemming geven voor het laten bijmaken van een sleutel.

U dient deze schriftelijke toestemming en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar een desbetreffende sleutelspecialist.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht bij het bestellen van een extra sleutel.

*Uw eigen voor- of achterdeur is een niet gecertificeerde deur

Als u een extra badge of handzender wilt*, dient u hiervoor contact op te nemen met MVGM.

De kosten hiervoor komen altijd voor rekening van de huurder.

Indien een badge of handzender defect is, dient u hiervoor contact op te nemen met MVGM. Zij zullen zorgdragen voor een nieuwe badge of handzender.

*Niet bij ieder complex mogelijk