Op 27 maart 2017 zijn er enkele wijzigingen aangenomen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv 2015). Doel hiervan is om het voor toegelaten instellingen (woningcorporaties) makkelijker te maken complexen aan derde partijen (een partij die de woning niet zelf gaat bewonen) te verkopen. Daarnaast zijn er ook ‘technische wijzigingen’ doorgevoerd in de verkoopregels, met als doel de leesbaarheid te verbeteren. De gewijzigde verkoopregels hebben impact bij:

  • verkoop van gereguleerde complexen,
  • geliberaliseerde complexen,
  • te liberaliseren complexen,
  • en monumenten door een woningcorporatie.

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder benoemd.

Zienswijze van gemeente niet langer bij voorbaat verplicht

In beginsel is de hoofdregel dat het verzoek om goedkeuring van de Minister om een complex te mogen verkopen vergezeld moet zijn van een zienswijze van de gemeente. Er zijn enkele uitzonderingen. Een geliberaliseerd complex of gemengd liberaal complex (een complex waarvan het aandeel gereguleerde eenheden < 10% en waarvan de overige eenheden of al liberaal zijn verhuurd of bij mutatie te liberaliseren zijn) is hiervan per definitie uitgezonderd.

Winstdeling bij gereguleerde complexen komt te vervallen

Ten aanzien van gereguleerde complexen (een complex waarvan het aandeel gereguleerde woningen > 10%) is de verplichting tot winstdeling bij bezitsoverdracht binnen een periode van 30 jaar komen te vervallen. Gevolg is dat er voor dergelijke complexen bij verkoop ook geen korting meer gegeven mag worden op de koopprijs en dat de koopprijs in ieder geval de getaxeerde marktwaarde of WOZ waarde moet zijn. Hiervoor in de plaats is voor blijvend gereguleerde woningen een exploitatieverplichting van 7 jaar opgenomen.

Verkoop van monumenten tegen getaxeerde marktwaarde

Wat betreft monumenten is vanaf heden toegestaan dat bij verkoop van het monument aan een professionele instelling voor monumentenbehoud het monument ook mag verkopen tegen een marktwaarde die minimaal gelijk is aan de getaxeerde marktwaarde uitgaande van de huidige bestemming. Voorgaande in combinatie met een exploitatieverplichting van 7 jaar.

Meer weten? Neem contact met ons op

Klik hier om de volledige wijziging te bekijken in het Staatsblad. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat MVGM Vastgoedtaxaties voor u kan betekenen als taxateur neem dan contact op, ik vertel u graag meer.

[medewerker id=25]