Op 1 januari 2018 trad de Wet Verbetering Functioneren VvE’s in werking. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, maar ik merk dat veel VvE’s nog niet goed weten wat er nu van hen wordt verwacht. Of niet zo goed weten hoe ze dat dan voor hun eigen VvE kunnen organiseren. Zeker met een kleine VvE is dat niet zo gek. Het is best veel geregel allemaal, naast al uw normale werkzaamheden en activiteiten.

We zijn in Nederland een van de weinige bedrijven die een hele afdeling heeft gewijd aan het beheren van kleine VvE’s van twee tot twaalf appartementsrechten. MVGM helpt u daarom graag. Wilt u liever zelf aan de slag? Dan geef ik u graag wat tips waar u aan moet denken bij het beheren van uw kleine VvE.

Wat betekent de Wet voor uw VvE?

Misschien is het goed eerst even kort te vertellen wat die wet betekent. De Wet Verbetering Functioneren VvE’s is er gekomen, omdat veel VvE’s te weinig spaarden voor onderhoud en moeilijk geld konden lenen voor dergelijk onderhoud. Eerder was het al verplicht om een reservefonds te hebben, maar over de hoogte van de reservering was weinig bepaald.

Zo kon het dus gebeuren dat een VvE veel te weinig had gespaard op het moment dat de woningen aan onderhoud toe waren.

Bepaal de spaarbehoefte voor uw VvE

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP). Een MJOP geeft het beste weer welk onderhoud er in de komende jaren moet plaatsvinden, wat een indicatie van de kosten is en wat zodoende de spaarbehoefte van een VvE zou moeten zijn. Zo’n MJOP moet dan wel voldoen aan bepaalde eisen. Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE volgens de wet jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

Beslis wat de (vernieuwde) maandelijkse bijdrage moet worden

In de praktijk komt het erop neer dat de maandelijkse bijdrage voor een kleine VvE doorgaans naar minimaal €100,- per maand gaat. Dat is best veel geld. Het kan fijn zijn om hier een externe beheerder te betrekken om het administratief voor uw VvE te regelen. Ik doe dit samen met mijn team voor zo’n 1.300 kleinere VvE’s voornamelijk in regio Den Haag en Rotterdam.

Overleg en beslis over uit te voeren onderhoud

Wij laten op verzoek van onze opdrachtgevers een MJOP opstellen, vragen conform dit MJOP offertes op en beleggen VvE vergaderingen voor akkoord op deze offertes.

Dit kan u ook zelf doen en het klinkt misschien als een simpel te volgen stappenplan; het kan toch uitdagend zijn als er onenigheid is onder VvE-leden over het onderhoud. Dan kan het helpen om met een onafhankelijke VvE beheerder te werken. Wij beslissen verder helemaal niks. U moet als VvE zelf alle besluiten nemen, maar wij kunnen vanuit onze ervaring wel uitleggen wat verstandig is, wat consequenties zijn van keuzes en helpen om tot een punt te komen dat iedereen het eens is.

Uitvoering regelen en goede leveranciers zoeken

Stel dat er nog geen MJOP is voor uw VvE; wie weet staat dan één van de bewoners in uw gebouw op een dag in de tuin, kijkt omhoog en ziet dat de balkons er wel erg slecht uitzien. Dan kan er op verzoek van die bewoner een VvE vergadering georganiseerd worden om dat te bespreken, bij eensgezindheid over het benodigd onderhoud offertes aanvragen en het hele traject daarna begeleiden. Wanneer wij voor u beheren dan kunnen wij bedrijven adviseren waar wij goede ervaringen mee hebben en die deze werkzaamheden uit zouden kunnen voeren. Maar als u zelf goede ervaringen heeft met een bedrijf, dan vragen wij daar de offerte op. U beslist, wij niet.

Let op het innen van de maandelijkse bijdragen

Wat veel VvE’s ook als prettig ervaren, is dat wij de inning van de maandelijkse bijdragen van de VvE doen. Dit is om onder meer nodig om het onderhoud van uw VvE uit te kunnen voeren. En niets zo vervelend als aan moeten bellen bij de buurman, omdat hij de maandelijkse bijdrage nog niet heeft gestort.

In de woonkamer vergaderen

Kortom, wees u bewust van de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s ga na of uw VvE aan de eisen voldoet. Voor hulp bij het voldoen aan deze wet en het overige administratieve, technisch en financiële beheer van uw VvE zijn wij u graag van dienst. Juist het beheer van de kleine VvE’s is zo leuk vanwege het persoonlijke contact dat wij met u hebben. Soms vergeten we zelfs even dat het ons werk is, als we ’s avonds bij iemand in de woonkamer vergaderen over wat er moet gebeuren. Dat is heel wat anders dan in een vergaderzaal met 20 of 30 eigenaren.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over hoe u met uw VvE aan de wet kan voldoen of over wat MVGM VvE eventueel voor uw VvE kan betekenen? Bel of mail mij gerust, ik vertel u er graag meer over.

[medewerker id=96]