Thijs Guinee van MVGM Vastgoedtaxaties | Voor de tweede keer dit jaar zaten de opiniepeilers er flink naast. Bijna elk zichzelf respecterende opiniepeiler voorspelde een overwinning voor Hillary Clinton in de presidentsverkiezingen van de VS. Mede daarom was de ‘shock’ extra groot toen woensdagochtend 9 november 2016 bleek dat niet Clinton maar Trump de komende vier jaar de president van de VS zal zijn. Net zoals bij de Brexit bleek, is het moeilijker dan gedacht om de gevoelens die onder de bevolking leven nauwkeurig te peilen. De verkiezing van Trump en de keuze voor de Brexit wordt door sommigen dan ook wel gezien als een afstraffing van de gevestigde orde.

Het is voorlopig nog koffiedik kijken om de economische gevolgen en de gevolgen voor de vastgoedmarkt te kunnen overzien. Wel kunnen er aan de hand van de verkiezingscampagne en het verkiezingsprogramma een aantal voorspellingen gedaan worden.

Impulsief of berekenende president?

Ten eerste zal er gekeken moeten worden naar de persoon Donald Trump. Hij heeft geen politieke ervaring en tijdens de verkiezingsrace heeft hij onder andere moslims, Mexicanen en vrouwen beledigd. Deze onorthodoxe manier van campagne voeren heeft hem geen windeieren gelegd. Zijn uitspraken waren voor veel mensen een belediging maar uiteindelijk bleken er nog veel meer mensen die zich er wel in konden vinden. Tijdens zijn overwinningsspeech zagen we echter een andere Trump, veel gematigder en met verzoenende teksten. In de eerste plaats is Trump een zakenman, hij heeft met name oog voor het resultaat en zoekt daarbij de best mogelijke manier om dit resultaat te bereiken. Het is dan ook de vraag welk gezicht van Donald Trump we de komende jaren gaan zien. Blijkt het een pragmaticus te zijn die alleen maar ferme en beledigende taal heeft gebruikt om in het Witte Huis te komen of blijft hij dezelfde retoriek gebruiken wanneer hij eenmaal  president is.

Waar het nog onduidelijk is welk gezicht van Trump we gaan zien de komende jaren, is het voor een deel al wel duidelijk wat zijn plannen zijn. Amerika zal een protectionistische, meer in zichzelf gekeerd  beleid voeren. Er wordt alleen militair ingegrepen in het buitenland wanneer dit direct invloed zou hebben op Amerika. Bedrijven zullen terug gelokt worden naar de VS door middel van een forse verlaging van de vennootschapsbelasting. Er wordt extra geïnvesteerd in de nationale infrastructuur. Hierbij gaat het onder andere om vliegvelden, bruggen, wegen en havens.

Onzekerheid slaat om in optimisme

Ook beleggers hadden de winst van Trump niet zien aankomen. Aanvankelijk was er namelijk een flinke koersdaling van alle belangrijke beurzen te zien. Er vond een vlucht van onzekerheid naar zekerheid plaats, in relatie tot de dalende beurzen liet de goudprijs direct na de bekendmaking van de winnaar een forse stijging zien. In de dagen erna zijn de beurzen weer gestegen. De verzoenende toon die Trump aansloeg in zijn overwinningsspeech, gecombineerd met de aangekondigde investeringen in de infrastructuur zorgden er voor dat beleggers weer optimistisch waren. De goudprijs daalde in de dagen na de verkiezing nog harder dan dat hij in eerste instantie gestegen was.

Gevolgen voor de vastgoedmarkt

De Nederlandse vastgoedmarkt zal niet direct veel invloed ondervinden van de overwinning van Trump. De verlaging van de vennootschapsbelasting zal er voor moeten zorgen dat veel producerende bedrijven terug trekken naar de VS. Deze doelgroep bevindt zich momenteel echter niet in Nederland. De grootste invloed zal naar alle waarschijnlijkheid te merken zijn op de beleggingsmarkt. Beleggers houden in de regel niet van onzekerheid. Gezien het gedrag en de uitlatingen van Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne zal er de komende tijd de nodige onzekerheid zijn over de te varen koers van de VS. Dit zal vastgoed als aantrekkelijk en relatief zeker beleggingsproduct verder versterken.

Aan de andere kant zal het investeren in infrastructuur en het verlagen van de belastingen een prijsopdrijvend effect hebben. Samen met meer protectionisme en een strenger immigratiebeleid kan dit ervoor zorgen dat de inflatie zal stijgen. Deze hogere inflatie zal op zijn beurt weer lijden tot een hogere rente. In de week na de verkiezing van Trump is het rendement van 10 jarige Amerikaanse staatsleningen met 50 basispunten gestegen. Dit is de sterkste stijging sinds medio 2013. Ook de Nederlandse tienjaarsrente steeg met 20 basispunten. Het is nog te bezien of er echt een einde komt aan de lange periode van extreem lage rente, maar als de rente daadwerkelijk weer gaat stijgen, zal de interesse in vastgoed als beleggingsobject naar alle waarschijnlijkheid weer afzwakken. Dit betekent ook een stijging van de hypotheekrente waardoor de betaalbaarheid van woningen af zal nemen.

[medewerker id=14]