Technisch management Zorgvastgoed (uitgebreid)

Of u nu belegger, huurder of gebruiker van vastgoed bent, wij ondersteunen u met onze technische vastgoeddiensten graag bij uw technische en bouwkundige vraagstukken. Dat doen wij samen met onze gespecialiseerde partners.

Technisch projectmanagement, herontwikkeling, renovatie en duurzaamheidsadvies

U kunt onder meer bij ons terecht voor:

  • Technisch projectmanagement
  • Herontwikkeling en renovatie
  • Duurzaamheidsbevordering
  • Bouwkundig en technisch advies
  • Opleveringen

Technisch projectmanagement

Voor uw (ver-)bouwproject heeft u behoefte aan een deskundige partner die de regie in handen neemt. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen de gegeven tijds-, prijs- en kwaliteitskaders wordt uitgevoerd en informeren u nauwgezet en helder over de bevindingen en keuzes die in het proces worden gemaakt.

Herontwikkeling en renovatie

De snel veranderende gebruikerseisen van vandaag de dag vragen om specialistische expertise. De expertise om marktveranderingen op een creatieve wijze te vertalen naar het ontwerp, de indeling en de voorzieningen van uw vastgoed.

Wij hanteren een realistische en integrale benadering van dit vraagstuk. Het doel: de verhuurbaarheid en de gebruiksmogelijkheden bevorderen en waarde toevoegen aan uw pand of bedrijf.

Duurzaamheidsbevordering

Onze BREEAM-NL experts zijn praktijkgericht en zeer ervaren. Wij weten als geen ander hoe u de mogelijkheden kunt benutten, die ertoe bijdragen dat uw vastgoed een (veel) duurzamere investering of huisvesting is.

Bouwkundig en technisch advies

In de situatie van noodzakelijk onderhoud of technische gebreken adviseren wij u over de meest passende maatregelen. Uitgaande van úw vastgoeddoelstellingen en -beleid, schetsen wij u de (vaak verschillende) mogelijkheden en de kosten en risico’s die aan de diverse oplossingsrichtingen verbonden zijn.

Begeleiding van opleveringen

Omvangrijke (ver-)huur- of (ver-)kooptransacties vragen om een specialistische oplevering. Dit geeft de betrokkenen duidelijkheid en zekerheid en voorkomt daarmee toekomstige discussies. Wij verzorgen voor u een snelle en vakkundige oplevering die past bij uw type transactie.

Kim van de Stay

Directeur MVGM Zorgvastgoed

kmw.vande.stay@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 81 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier