Technisch management Zorgvastgoed (regulier)

Wij kunnen u het technische beheer uit handen nemen. We zijn een landelijke organisatie met lokale vestigingen. Dat maakt dat we aan de ene kant kunnen profiteren van grote inkoopvoordelen waardoor we uw servicekosten kunnen verlagen.

Van groot onderhoud tot incidentele storingen

De technische staat van uw vastgoed is van grote invloed op de huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Er komt veel bij kijken om uw complex goed te onderhouden. Groot onderhoud is met regelmaat noodzakelijk, maar u krijgt ook te maken met huurders die storingen en gebreken melden en leveranciers die dit goed en snel op moeten kunnen pakken. Hoog serviceniveau, grote inkoopvoordelen Wij kunnen u het technische beheer uit handen nemen. We zijn een landelijke organisatie met lokale vestigingen. Dat maakt dat we aan de ene kant kunnen profiteren van grote inkoopvoordelen waardoor we uw servicekosten kunnen verlagen. Aan de andere kant werken we met vaste lokale partners, van wie we weten dat ze staan voor hoge kwaliteit en service naar uw huurders. Na afronding van onderhoud voeren we ook steekproeven en klanttevredenheidenquêtes uit, waarmee we onze leveranciers continu evalueren op prijs en kwaliteit. Gespecialiseerd Klant Contact Centrum en gespecialiseerde Servicedesks Onze technisch managers werken nauw samen met het Klant Contact Centrum en met onze Servicedesks. De medewerkers die uw huurders telefonisch en per email bijstaan worden regelmatig getraind op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. Altijd op de hoogte bij storingsmeldingen Uw huurders kunnen daarnaast 24/7 terecht op hun portaal waar zij informatie vinden over hun huurwoning, kantoor of winkelruimte. Woninghuurders kunnen op het portaal veel gestelde vragen bekijken die onze digitale medewerker ‘Sofie’ beantwoordt. En woninghuurders en huurders van commerciële ruimten kunnen via het portaal online servicevragen en storingen melden en worden via dit systeem volledig en gedetailleerd op de hoogte gehouden van de planning en voortgang van de afwikkeling van hun servicevraag. Uitvoerende bedrijven leggen hier ook hun afspraken vast en wij en u hebben op elk willekeurig tijdstip inzage in de follow up van storingsmeldingen. Uw huurders beschikken via het huurdersportaal ook 24/7 over relevante gegevens, zoals het huurcontract, de openstaande facturen en de plaatsgevonden betalingen. Brede dienstverlening in technisch management Kortom, we helpen u graag met het:

  • bewaken van de goede staat van onderhoud van uw complex;
  • bewaken en signaleren van afwijkingen ten opzichte van plannen en prognoses;
  • uitvoeren, begeleiden en controleren van correctief onderhoud;
  • 24/7 uitvoeren, begeleiden en controleren van storingsonderhoud;
  • afsluiten en bewaken van technische onderhoudscontracten op prijs en kwaliteit;
  • controleren van ontvangen facturen;
  • afhandeling van schades.

Kim van de Stay

Directeur MVGM Zorgvastgoed

kmw.vande.stay@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 81 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier