Administratief

Administratie professioneel vastgoedmanagement

Administratie professioneel vastgoedmanagement

Bij de administratie van het vastgoedmanagement komt veel kijken, zeker als het zorgwoningen betreft. Om u een handvat te geven hebben we een checklist gemaakt, waarin alle onderwerpen staan als het gaat om professioneel vastgoedmanagement. Hier is de administratie onderdeel van. Voorbeelden van specifieke administratieve zaken zijn:

Incasseren van de huren

Maandelijks worden de huren geïncasseerd en zien wij toe op een tijdige betaling. Wanneer een betalingsachterstand ontstaat, hanteren wij een sociaal beleid waarbij we er alles aan doen om eerst met de huurder persoonlijk in contact te komen en waar nodig hulp inschakelen bij bijvoorbeeld de betrokken gemeente.

Het proces rondom huurverhogingen inrichten en uitvoeren

Huurverhogingen komen elk jaar terug. Onze accountmanagers zijn gespecialiseerd in het adviseren van de juiste markthuren en kijken daarbij wanneer het nodig is naar de puntentelling, de concurrentie van de omliggende gebouwen en de marktwerking. Wij maken u graag wegwijs in de wirwar van regels omtrent de huurverhogingen en zorgen samen met u dat de huurders van uw woningen op tijd worden geïnformeerd en de huurverhoging wordt doorgevoerd.

Het afrekenen van servicekosten

Jaarlijks voor 1 juli worden de service- en in sommige gevallen energiekosten afgerekend met onze huurders. Wanneer wij afrekenen wordt telkens weer gekeken of het voorschot bedrag nog toereikend is en daar waar nodig passen wij dit aan. Wanneer er sprake is van een Huurdersbelangenvereniging of een bewonerscommissie zal onze accountmanager de servicekostenafrekening altijd op voorhand met hen bespreken en wanneer nodig om goedkeuring vragen. Door tijdig met de betrokken bewonersverenigingen in gesprek te gaan, voorkomen wij onrust en vragen bijvoorbeeld in het geval van een voorschot verhoging.

Kim van de Stay

Directeur MVGM Zorgvastgoed

kmw.vande.stay@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 81 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier