Verduurzaming VvE

Alles begint met bewustwording en de eerste stappen zetten om erachter te komen wat de VvE kan doen om te verduurzamen. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen? Wat kost het? MVGM VvE helpt u deze vragen te beantwoorden.

Neem contact op
Home > Verduurzaming VvE

Stap 1

Activeren

In 2019 is het klimaatakkoord in Parijs aangenomen om onder andere de Co2 uitstoot te verlagen. Zo moet de reductie van Co2 in 2050 met 100% gereduceerd zijn. Dit geldt ook voor VvE’s, die deel uitmaken van de bebouwde omgeving, en zo een grote rol spelen in deze transitie. De doelstellingen zijn noodzakelijk om samen een duurzame toekomst te bouwen die nog generaties doorgegeven kan worden!

Alles begint met bewustwording en de eerste stappen zetten om erachter te komen wat de VvE kan doen om te verduurzamen. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen? Wat kost het? Allemaal relevante vragen die beantwoord moeten worden.

MVGM heeft kennis en ervaring opgedaan door zelfstandig VvE’s te begeleiden in duurzaamheidstrajecten. MVGM gaat bij stap 1 het gesprek aan met de VvE om op grote lijnen te bekijken hoe verduurzaming van meerwaarde kan zijn voor de VvE. Dit kunnen wij communiceren in de vorm van een nieuwsbrief, met het bestuur dit soort zaken te bespreken of een relatie-dag te organiseren voor betrokken VvE’s die meer informatie willen over dit onderwerp.

Stap 2

Agenderen

Om de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid te onderzoeken wordt dit op de ledenvergadering besproken. MVGM agendeert dit onderwerp en legt hierbij zo concreet mogelijk uit wat mogelijke opties zijn die onderzocht kunnen worden. Voorts wordt door MVGM op de vergaderagenda een aantal voorstellen geagendeerd waarover een besluit genomen wordt. Wil de VvE de opties op het gebied van duurzaamheid onderzoeken, dan worden opdrachten verstrekt om de juiste informatie hieromtrent te ontvangen waarna een businesscase voor meerdere scenario’s opgesteld wordt.

Op de vergadering vragen wij de mandaten om de onderstaande punten te mogen (laten) uitvoeren:

  • Energieprestatieadvies (EPA/W)
  • Procesbegeleiding van MVGM
    Optioneel (indien nodig of gewenst):
  • DMJOP
  • Flora & fauna onderzoek
  • Asbest & brandveiligheid onderzoek
  • Als laatste kan de VvE gefeliciteerd worden met de eerste stappen naar een groener gebouw indien ze akkoord gaan met de voorstellen!

Stap 3

Analyseren

MVGM legt bij stap 3 van de procesbegeleiding de eerste hand aan de businesscase voor de VvE. Dit is een belangrijke stap waarbij alle informatie omtrent de financiën, mogelijkheden & ambitie van de VvE worden samengebracht in drie scenario’s, evenals de conclusie vanuit het energieprestatieadvies.

Bij deze stap heeft MVGM tevens een enquête gestuurd aan de leden van de VvE om input te vragen over hun wensen en eisen, dit wordt meegenomen in de business case zodat deze haarfijn aansluit op de gewenste situatie van de eigenaars.

Deze fase wordt afgesloten met drie potentiële business cases die op de eerstvolgende ledenvergadering besproken zullen worden.

Stap 4

Analyseren

Nu is het tijd om de business case te presenteren aan de VvE, dit wordt door medewerkers van MVGM uitgevoerd. De VvE komt in dit stadium wederom bij elkaar in een extra vergadering die enkel gericht is om het over duurzaamheid te hebben.

De scenario’s worden gepresenteerd met een doorkijk in de financiële gevolgen, hierin worden eventuele subsidies meegenomen en wordt een doorvertaling gemaakt naar de impact op de maandelijkse lasten van de eigenaars. Op deze wijze proberen wij een concrete voorstelling te maken van de impact en gevolgen van alle scenario’s.

Hierbij is uiteraard gelegenheid voor vragen zodat de eigenaars een weloverwogen besluit kunnen nemen voor een specifiek scenario.
Zodra alle vragen naar tevredenheid beantwoord zijn, is het tijd om een scenario te kiezen. Dit betreft het verder uitwerken en concretiseren van het scenario door offertes op te vragen.

Tijdens deze stap kan tevens besloten worden dat externe financiering noodzakelijk is om verduurzaming mogelijk te maken. Dit komt in de meeste verduurzamingprojecten voor, niet elke VvE heeft immers voldoende saldo aanwezig in het reservefonds om dit mogelijk te maken. MVGM begeleidt ook deze stappen om externe financiering mogelijk te maken, evenals de voorhanden subsidies.

Stap 5

Analyseren/converteren

Het definitieve scenario dat gekozen is door de VvE wordt door de duurzaamheidsspecialist van MVGM volledig en concreet uitgewerkt bij stap 5. Nu ligt er een uitgewerkt plan met een duidelijke ambitie waar de VvE naartoe wilt werken! Een mijlpaal.

De specialist van MVGM zorgt er samen met een technisch manager voor dat het gekozen scenario vertaald wordt naar concrete offerte aanvragen bij geselecteerde partners die een bewezen staat van dienst hebben. MVGM heeft een breed netwerk en kiest samen met de VvE de beste partijen om offertes uit te brengen, kwaliteit staat voorop!

Stap 6

ALV Aanbesteden

MVGM nodigt u uit voor een nieuwe ledenvergadering waarin de ontvangen offertes besproken worden. Het scenario is gekozen en MVGM heeft getracht om de beste aanbiedingen uit de markt boven water te krijgen via onze partners op dit gebied.

De definitieve business case wordt gepresenteerd en wij leggen de link tussen de businesscase en de offertes in de praktijk. We kunnen nu concreet het plan doornemen en een keuze maken of de VvE verder wilt gaan met verduurzamen. Indien het antwoord hierop ja is, gaat de VvE daadwerkelijk verduurzamen!

Stap 7

After Care

Nu gaat het verduurzamingsproces in de praktijk starten! MVGM heeft een planning gedeeld met de eigenaars waarin relevante informatie staat over de werkzaamheden. Wanneer starten ze bijvoorbeeld en hoelang duren de werkzaamheden? Wie kan ik bereiken in geval van onduidelijkheden en wie is mijn contactpersoon? Dit wordt van tevoren duidelijk gecommuniceerd. Gedurende dit proces zal MVGM veelvuldig communiceren met de VvE om transparant de voortgang te laten zien.

Als de werkzaamheden afgerond zijn, verzorgt MVGM de oplevering en inventariseert bij elke eigenaar of alles naar wens uitgevoerd is. Hierbij kan het zijn dat enkele opleverpunten (restpunten) nog opgepakt moeten worden door de leverancier.

De VvE is nu verduurzaamd, reden voor een feestje!

Team MVGM Green

MVGM Green is een speciaal team binnen MVGM dat zich volledig richt op het ondersteunen, adviseren en begeleiden van onze klanten bij hun vragen over duurzaamheid en ESG. Ons team is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen binnen MVGM.

Ons team

Danny van den Assem

Sergio Bottse

Ruud Haring

Yorick Dumont

Robin Fitter

Martijn Klinkert MVGM VvE

Martijn Klinkert

Tijmen Petersen

Martijn Riemersma

Patrick Stijns

Rob Stikkelorum

Rogier Vlaar

Tim Verstegen

Jaap de Wit

Meer informatie? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Name
Vul hier uw bericht in