Taxaties voor investeerders

MVGM Vastgoedtaxaties helpt u graag met het geven van de juiste inzichten in uw vastgoedportefeuille om gefundeerde keuzes te maken en uw rendement te optimaliseren

Weten hoe uw vastgoedportefeuille presteert?

Inzicht in de prestaties van uw vastgoedportefeuille is essentieel voor u als (institutionele) belegger. Met de juiste inzichten in de waarde van uw vastgoedportefeuille kunt u gefundeerde keuzes maken en uw rendement optimaliseren. MVGM Vastgoedtaxaties helpt u hier graag mee.

Betrokken en gespecialiseerd taxatie team

Voor iedere vastgoedtaxatie van een belegger stellen wij een passend en toegewijd team van specialisten samen. Het taxatieteam bestaat uit een accountmanager, taxateurs, ondersteuning en indien nodig gespecialiseerde adviseurs en researcher. De accountmanager fungeert als uw eerste aanspreekpunt. Wij hanteren een oplossingsgerichte aanpak met directe en open communicatie. Of het nu gaat om individuele, portefeuille of projectontwikkeling waarderingen, wij ondersteunen u met helder advies en gedegen taxaties.

Ruime ervaring in taxaties voor beleggers

MVGM Vastgoedtaxaties taxeert periodiek voor diverse (institutionele) beleggers de vastgoedportefeuilles voor onder meer jaarrekeningen en de MSCI’s IPD property index. We waarderen onder meer:

  • Woningen
  • Winkels
  • Kantoren
  • Bedrijfsruimtes

Wij beschikken over veel kennis van lokale en regionale marktomstandigheden. Voor de waarderingen maken wij gebruik van rekenmodellen van MVGM Vastgoedtaxaties of van externe taxatie management systemen zoals Reasult en Flux. De waarderingen zijn gebaseerd op onze ruime ervaring, gedegen marktkennis en uitgebreide databases. Dit alles resulteert in actuele, inzichtelijke en accurate taxatierapporten.

Transparant en controleerbaar taxeren

Onze specialisten zijn bekend met alle relevante en actuele richtlijnen die van toepassing zijn op financiële dienstverlening in het algemeen en taxaties in het bijzonder. Het gaat hier onder andere om de richtlijnen van het NRVT, RICS, AIFMD, MSCI, IFRS, EVS, IVS en RJ. Welke richtlijnen van toepassing zijn kan per taxatie verschillen, afhankelijk van het soort taxatie en het doel. Wij committeren ons ten allen tijde aan de relevante richtlijnen en regelgeving.

De werkprocessen van MVGM Vastgoedtaxaties zijn ISAE3402 Type II gecertificeerd. Het taxatieproces is daarmee transparant en controleerbaar en de taxatierapportages voldoen in alle opzichten aan de huidige regelgeving.

Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de waarde van uw vastgoed. Wij voeren de benodigde taxaties voor u uit en ondersteunen u bij het interpreteren van de uitkomsten. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Frank Alberts

Director & Register taxateur o.z.

f.alberts@mvgm.nl +31(0)6 13 66 59 06 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier