Björn Jacobi van MVGM Vastgoedtaxaties | De zomervakantie staat weer voor de deur en menigeen zal de eindbestemming bereiken via de route du soleil. Eenmaal onderweg krijgt men te maken met schreeuwende kinderen op de achterbank alsmede discussies met partner over de huidige snelheid en of de juiste afslag al dan niet is genomen. Dit overwonnen te hebben komen aan het einde van de horizon de eerste tolpoorten al weer in zicht. Men zou geen echte Hollander zijn wanneer er niet gebaald wordt van de kosten die op voorhand gemaakt dienen te worden. Zoals zo vaak het geval is, gaan de kosten echter voor de baten uit. Aan het einde van deze tolwegen ligt de beloning; ontspanning voor het hele gezin, mooi weer, goed eten en op zijn tijd een lekker glaasje wijn.

Route du RJ 645: zorgvastgoed op marktwaarde

Een mooi parallel van bovenstaande jaarlijkse route is te trekken met de route du RJ 645. Inmiddels is het een voldongen feit dat marktwerking ruim baan krijgt binnen de corporatie- en zorgsector. Het overheidsbeleid is er specifiek op gericht om een zorgmarkt te creëren met een zogenaamd level playing field voor eerlijke concurrentie. Het verplicht stellen van het taxeren van zorgvastgoed op marktwaarde voor woningcorporaties is een logisch gevolg.

Veel werk voor corporaties en zorginstellingen

Het werken met marktwaarde betekent voor veel corporaties en zorginstellingen op korte termijn een hoop werk, namelijk het aanleveren van onder andere veel data van de in eigendom zijnde complexen. Deze militaire operatie kost voor het merendeel van de corporaties veel tijd en ergernis. Daarnaast zijn kennis en expertise in de meeste gevallen niet aanwezig en in veel gevallen zullen hier externe partijen bij betrokken moeten worden. U raadt het al: dit gaat geld kosten! Ook hier gaan de kosten echter voor de baten uit. Onvoldoende kennis over marktwaardebepaling kan noodzakelijke investeringen of strategische koerswijzigingen belemmeren en zal op termijn extra verliezen kunnen opleveren of het mislopen van inkomsten. Met de verplichte route du RJ 645 en dus de keuze voor taxeren op markwaarde is een eerste belangrijke stap gezet.

Een vervolg op het einde van de route du RJ 645

Helaas gaat de parallel (nog) niet helemaal op. Waar aan het einde van de route de soleil de langverwachte beloning ligt zonder beperkingen is aan het einde van de route du RJ 645 een waarde bepaald met een aantal opgelegde beperkingen c.q. restricties. Om echt aansluiting te vinden bij de markt(waarde) zal nogmaals eens goed moeten worden gekeken naar de route du RJ 645.

[medewerker id=22]