Begin 2017 heeft Aedes een team samengesteld ter ondersteuning van woningcorporaties in de vernieuwde marktwaardering. 1 juli 2017 moet een selectie aan woningtypes gewaardeerd worden volgens de vernieuwde full-variant van het Handboek Marktwaardering, het gaat om:

  • Woningen in krimpgebieden
  • Woningen in aardbevingsgebieden
  • Studentenwoningen
  • Extramurale zorgwoningen

In een klein half jaar tijd moeten de corporaties voldoen aan zwaardere waarderingseisen. Het ministerie van BZK heeft een handreiking opgesteld met uitleg over hoe woningcorporaties deze vernieuwde methode kunnen toepassen. Aedes wil haar leden bijstaan en heeft een team samengesteld met alle disciplines om corporaties bij te staan in de juiste en aangepaste marktwaardering. MVGM Vastgoedtaxaties is betrokken als taxatie specialist.

Van helpdesk tot voorlichtingsbijeenkomsten

Het ondersteuningsteam biedt een helpdesk als vraagbaak voor Aedes leden, er zullen regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden & waar wenselijk ook bezoekjes aan corporaties. MVGM Vastgoedtaxaties zal haar expertise als taxatie specialist inbrengen en denkt graag mee met corporaties die daar behoefte aan hebben. Of het nu gaat om woningen die volgens de nieuwe methode gewaardeeerd moeten worden, of om andere woningtypes. MVGM Vastgoedtaxaties heeft een ruime ervaring in waarderingsvraagstukken voor corporaties en denkt graag met u mee.

Neem contact met ons op

Wilt u tot een goede marktwaardering komen? Kunnen wij met u meedenken of heeft u vragen over dit initiatief? Neem contact met ons op!

[medewerker id=25] [medewerker id=17]