Voor het tiende jaar op rij heeft MVGM Vastgoedmanagement de ISAE 3402 Type II certificering behaald.

Internationaal erkende kwaliteitstandaardISAE 3402 type II gecertificeerd

ISAE 3402 Type II is een internationaal erkende standaard die een oordeel geeft over de effectieve en langdurige werking van de interne controlemaatregelen zoals deze zijn beschreven. De ISAE 3402 rapportage geeft gedetailleerd inzicht in de wijze waarop een dienstverlener de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld (Type I) en in de praktijk uitvoert (Type II).

Trots op MVGM kwaliteitsniveau

De certificering van MVGM Vastgoedmanagement is een bevestiging van de goede kwaliteit van de dienstverlening die van belang is voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Mede op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse audit door een accountant blijft MVGM Vastgoedmanagement haar processen verbeteren en innoveren.

Eerste gecertificeerde vastgoedbeheerder in 2009

De focus op kwaliteit resulteerde er in 2009 toe dat MVGM Vastgoedmanagement de eerste vastgoedbeheerder was die de erkende standaard behaalde. En voor de tiende keer op rij zijn we trots op de behaalde certificering.