MVGM Property & Asset Management heeft een langdurige overeenkomst getekend voor het beheer van de vastgoedportefeuille van Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam). MVGM is verheugd zich te gaan mogen inzetten deze mooie opdrachtgever. Bij de ondertekening van de overeenkomst werd het belang van een goede samenwerking benadrukt.

Ruben de Koning, managing director van MVGM Property & Asset Management: “Met het oog op een goede relatie met de huurder en de eigenaar leveren wij een bijdrage aan een inzichtelijke en optimale financiële exploitatie en streven we naar een duurzame gebouwde omgeving. Wij zorgen dat objecten schoon, heel en veilig zijn en dragen bij aan een duurzame exploitatie.”

Egbert van der Wal benadrukte dat het Havenbedrijf haar reputatie op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en een optimaal vestigingsklimaat hoog te houden heeft. “Veel vastgoed voor bedrijven en beroepsopleidingen bevindt zich in het havengebied aan de randen van de stad. Het aantrekken en behouden van bedrijven in de juiste waarde ketens is een aanjager voor belangrijke thema’s als energietransitie, circulariteit en de basis voor (MKB in de) offshore en maritieme industrie. De combinatie van werkgelegenheid en beroepsopleidingen zijn van belangrijke meerwaarde voor de stad en de haven. Het belang van een optimale dienstverlening in onze commerciële portefeuille is daarom groot.”

De vastgoedportefeuille van Havenbedrijf Rotterdam is medio 2023 samengesteld uit circa honderdtien objecten; de verhuurde objecten zijn met name gesitueerd in de Waal-Eemhaven, RDM en MerweVierhavens. Ook de panden die door Havenbedrijf Rotterdam voor eigen bedrijfsvoering worden gebruikt, maken hier deel van uit, zoals bijvoorbeeld de Eemhavenweg, de verkeerscentrales en Futureland.