Vastgoedbeheerder MVGM biedt met gebiedsmarketing & -management een unieke propositie: een datagedreven marketingaanpak voor winkelgebieden. Marketingdoelstellingen worden gekoppeld aan verschillende data van een gebied en inzichtelijk gemaakt in een real time dashboard: de gebiedsmonitor. Dit biedt eigenaren, ondernemers en beleggers van winkelgebieden niet alleen inzicht in de effectiviteit van de marketinginspanningen maar biedt ook relevante informatie voor het management, met het oog op een duurzame toekomst van het gebied.

Een unieke propositie

MVGM is de eerste in Nederland die met gebiedsmarketing & -management beschikbare gebieds- en online data koppelt aan marketingdoelstellingen, deze monitort én inzichtelijk maakt. “Data zijn vaak wel aanwezig maar worden veelal versnipperd of niet uitgelezen. Er is daardoor te weinig inzicht in de effectiviteit van de marketinginspanningen in relatie tot het gewenste resultaat. Met onze datagedreven marketing aanpak bieden we dat inzicht wel,” aldus Marieke Nievergeld-Schijvens, manager gebiedsmarketing & -management bij MVGM.

Relevant, effectief en meetbaar

Bij onze aanpak staan drie factoren centraal: relevantie, effectiviteit en meetbaarheid. “Het begint bij de consument, de -potentiële- bezoeker van het gebied. In de huidige samenleving waar e-commerce een steeds belangrijkere rol inneemt, is het kennen en volgen van de bezoeker onmisbaar op de weg naar een duurzame toekomst,” vertelt Marieke Nievergeld-Schijvens. ‘’Door data uit verschillende bronnen te combineren en te verbinden aan doelstellingen, kan de marketing en communicatie effectiever en relevanter worden ingezet.’’ Deze nieuwe dienst is ontstaan in navolging van de integratie van MVGM dochteronderneming Hisa die zich onder meer toelegde op eventorganisatie in winkelgebieden.

De gebiedsmonitor

Inzicht in de bezoeker verkrijgen we door een gerichte data-  en consumentengedragsanalyse door Watson + Holmes, een dochteronderneming van MVGM, én door het structureel monitoren en koppelen van verschillende dynamische data, zoals websitegegevens en passantentellingen. We stellen aan de hand van deze data een meerjaren marketing strategie op. De geformuleerde doelen in deze strategie worden vervolgens gekoppeld aan de data en in één oogopslag gepresenteerd in een dashboard, de gebiedsmonitor.
De gebiedsmarketeers van MVGM monitoren de gebiedsmonitor en delen conclusies en optimalisatiemogelijkheden met onze opdrachtgevers en betrokken partijen.

Duurzame toekomst voor winkelgebieden

MVGM biedt met gebiedsmarketing & -management een totaalpakket voor eigenaren, beleggers en ondernemers van winkelgebieden. “MVGM is dé vastgoedregisseur en naast een toonaangevende beheerder ook dé strategische marketingpartner voor winkelgebieden. We helpen eigenaren, beleggers en ondernemers van gebieden door middel van gerichte en effectieve gebiedsmarketing & management op hun weg naar een duurzame toekomst” aldus Gert Oostenrijk, manager MVGM Winkels & VvE BOG.