Door de samenwerking met VVEmanager breidt MVGM VvE Management haar dienstverlening uit met de unieke mogelijkheid om samen een VvE te beheren of zelf te beheren.

VVEmanager is opgericht door Vincent Peters, met als doel om de kleinere VvE’s een software pakket aan te bieden waar zij de VvE kostenefficiënt in kunnen beheren. Het beginscherm van de software is een dashboard wat in één oogopslag laat zien hoe de VvE ervoor staat. De planning van het onderhoud, de financiën, de ledenadministratie, het plannen van vergaderingen en stemmingen – alles kan via VVEmanager worden bijgehouden.

Vincent Peters geeft aan “de samenwerking met MVGM is tot stand gekomen door de behoefte om VvE’s de keuze te geven tussen zelf beheren, samen beheren of zelfs laten beheren. MVGM VvE Management heeft als landelijke partij, en door de modules in dienstverlening waar zij mee werken, de juiste kennis en kunde in huis om samen te werken met klanten van VVEmanager. Op professionele wijze en tegelijkertijd geheel afgestemd op de behoeften van de VvE.”

Diederik Visser, directeur van MVGM VvE Management is blij met de samenwerking, “wij beheren VvE’s van 2 tot honderden appartementsrechten. Bij de kleinere VvE’s merken we soms dat zij zelf actiever willen besturen en beheren. We hebben onze dienstverlening hierop aangepast in de vorm van modules die men kan kiezen. Door de samenwerking met VVEmanager zijn wij hier nu nog flexibeler in en kan een VvE ook kiezen om samen te beheren of om zelf te beheren, terwijl de kwaliteit van het beheer gewaarborgd blijft door alle elementen die in de software zijn opgenomen.”

Op de website van VVEmanager, www.vvemanager.nl, is overzichtelijk weergegeven welke elementen er per pakket zijn inbegrepen en op welke momenten een VvE coach kan adviseren. Een gecombineerd team van MVGM VvE Management en VVEmanager is enthousiast aan de slag om de VvE’s te begeleiden bij de inzet van de software.

Eddy Smit, algemeen directeur van MVGM “we kijken uit naar een succesvolle samenwerking met VVEmanager waarin we onze klanten nog beter kunnen bedienen en bestaande dienstverlening blijven uitbreiden en innoveren.”