De verantwoordelijkheid voor vastgoed verschuift naar maatschappelijke organisaties. En wil je deze verantwoordelijkheid als bijvoorbeeld onderwijs- of zorginstelling wel dragen? Is de organisatie wel ingericht om deze taken goed uit te voeren?

Zelf uw maatschappelijk vastgoed managen of uitbesteden?

De verschuiving in de kerntaken en de wijziging in de financiële mogelijkheden, waar doe je goed aan als maatschappelijke organisatie? Zowel het uitbesteden van vastgoed- en facility management als het zelf uitvoeren, kan ingrijpende veranderingen vereisen in de organisatie. In beide situaties streef je naar een situatie waarin het vastgoed- en facility management maximaal bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.

Kennisbijeenkomst 31 januari 2017

De beslissing om al dan niet uit te besteden is niet eenvoudig.

  • Hoe willen gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen invulling geven aan het vastgoedmanagement?
  • Welke invloed heeft facility management op het vastgoed?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van zelf doen en uitbesteden?

Samen met de FM Alumni Vereniging van de Haagse Hogeschool, organiseerde MVGM een bijeenkomst waarin deze vragen centraal stonden en 2 gerenommeerde sprekers namen de deelnemers mee in de materie:

Ing. Jan Veuger, Lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanshogeschool Groningen

Frans Joosstens, Senior Lecturer Facility Management

Wilt u ook meer weten over dit thema?

De kennisbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 31 januari 2017 op de Haagse Hogeschool, mede dankzij de organisatie door de FM Alumni Vereniging was het een succesvolle bijeenkomst.

De deelnemers van de afgelopen kennissessie waren enthousiast over de inspirerende discussies, en ook de interactie tussen de deelnemers heeft tot verschillende nieuwe inzichten geleid. Zij ontvingen na afloop van de kennisbijeenkomst de digitale versie van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 en krijgen in het najaar van 2017 de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017 toegestuurd.

Neem contact op voor een meer informatie of bij interesse in een volgende kennissessie

Het thema is nog steeds actueel, dus wilt u ook meer weten over dit thema? Neem contact op met:

Sandra van de Weerdt
MVGM Zorgvastgoed
amm.vande.weerdt@mvgm.nl
06 51 08 83 22