MVGM Zorgvastgoed adviseert zorgorganisaties over het beheer van hun vastgoed en kan het vastgoedmanagement (deels) uit handen nemen. Daarnaast delen we ook graag onze kennis over het beheer van zorgvastgoed in inspiratiesessies of bijvoorbeeld alumni bijeenkomsten.

Kennisdeling over verhuur van zorgwoningen

Begin april heeft een inspirerende sessie plaatsgevonden onder leiding van Floor Mattijsen van Artres Advies en van Sandra van de Weerdt van MVGM Zorgvastgoed. Met deelnemers vanuit diverse zorgorganisaties, hebben we in een kleine setting een interactieve bijeenkomst gehad waarin we kennis deelden over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het tijdelijk verhuren en het passend toewijzen van huurwoningen. Met veel ruimte voor discussie, vragen en praktijkvoorbeelden, spraken we onder meer over huurverhogingen, servicekosten en de koppeling van wonen en zorg in de huurovereenkomst.

Invloed van de wet doorstroming huurmarkt

Een van de onderwerpen die is besproken is de Wet doorstroming huurmarkt. Het doel van deze wet is het bevorderen van de doorstroom van huurders en het tegengaan van scheef wonen. Daarnaast zorgt het voor een overzichtelijkere en begrijpelijkere wetgeving voor tijdelijke verhuur van woningen. Ook voor zorgwoningen.

Bij zelfstandige woningen mag voor maximaal 2 jaar tijdelijk worden verhuurd. En bij onzelfstandige woningen geldt een maximale huurtermijn van 5 jaar. Soms vereist dit een andere verhuuraanpak of veroorzaakt dit een hogere leegstand.

Van lokale naar landelijke marketing voor zorgwoningen

Voor zorgorganisaties ligt de nadruk op de zorg voor de cliënt. Een vastgoedthema zoals het terugdringen van leegstand is aanzienlijk commerciëler van aard dan ‘zorg’. Daardoor is er soms een andere mindset nodig voor zorgorganisaties in de benadering van leegstaande zorgwoningen. Vaak ligt de nadruk op lokale media waar de kosten en resultaten goed in verhouding zijn.

Wanneer er via die weg geen nieuwe bewoners komen, kan een landelijke verhuurwebsite zoals die van MVGM: www.ikwilhuren.nu ook zeer effectief zijn. Maar of je nu in lokale media of op een landelijke forum een zorgwoning onder de aandacht brengt, de toonzetting en schrijfstijl kan bepalend zijn in de verhuur. Daarvoor is het van belang om te weten wie je doelgroep is.

Met de deelnemers hebben wij nagedacht op wie je je specifiek richt door abstracte doelgroepen te concretiseren naar een persona, een fictieve persoon met karakteristieken, hobby’s en voorkeuren om op basis daarvan een passende communicatiestijl te kunnen bepalen.

Wil je deelnemen aan een volgende inspiratiesessie?

  • Wil je net als de deelnemers van begin april deelnemen aan een inspiratiesessie en meer leren over het toepassen van de wet doorstroming huurmarkt of servicekosten?
  • Mogen we je inspireren door met jou na te denken over de persona’s voor jouw zorgorganisatie?
  • Of wil je samen met ons een bijeenkomst organiseren?

Neem dan contact met mij op, ik wissel graag met u van gedachten!

[medewerker id=11]