Graag informeren wij u over de jaarlijkse indexering van de beheervergoeding voor uw VvE, zoals vastgelegd in de branchevoorwaarden die zijn bijgevoegd in de beheerovereenkomst tussen uw VvE en MVGM.

Indexatiemethode:

De toegepaste indexatiemethode is doorgaans gebaseerd op het indexgetal “CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidskosten”. In enkele oudere overeenkomsten kan een ander indexcijfer van toepassing zijn. U kunt het specifieke indexcijfer voor uw VvE terugvinden in de beheerovereenkomst.

Indexcijfers:
•  CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidskosten: 6,3
•  Consumentenprijsindex (sept-sept, 2015=100): 0,21
•  Consumentenprijsindex (okt-okt, 2015=100): 0
•  Consumentenprijsindex (jaargemiddelde): 3,88

Meer informatie:
Gedetailleerde percentages zijn te vinden op de website van CBS: CBS Indexcijfers. Mocht u verdere vragen hebben of de specifieke indexatie voor uw VvE willen bespreken, staan wij tot uw beschikking.

Neem contact op