De uitbraak van Covid-19 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen heeft een forse economische impact. De vastgoedmarkt wordt hierdoor ook geraakt. MVGM Vastgoedtaxaties heeft in het rapport: Covid-19: Impact de Nederlandse vastgoedmarkt aan de hand van drie scenario’s de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse vastgoedmarkt beschreven.

Drie scenario’s

In alle drie de scenario’s is sprake van een economische neergang, het verschil tussen de scenario’s zit hem met name in het hersteltraject. In het V-scenario zal de economie zich snel herstellen en een deel van de krimp weer goedmaken. In het U-scenario duurt het herstel langer en zal de economische schade hoger zijn. Het L-scenario gaat gepaard met structurele economische schade aan de aanbodzijde van de economie waardoor, ook wanneer er sprake is van herstel, de economische groei lager ligt dan het langjarige trendniveau.

Het U-scenario en met name het L-scenario is voor elke sector ingrijpend en zal ook een forse impact hebben op de vastgoedmarkt. Momenteel is er echter nog veel onzekerheid over welk scenario het meest waarschijnlijk is. Voorlopig is lastig in te schatten wat de precieze economische impact gaat zijn en in hoeverre overheidsondersteuning bij kan dragen aan het overeind houden van bedrijven en het in dienst houden van personeel.

Het is echter wel mogelijk om het verschil tussen de sectoren te duiden en aan te geven welke sectoren in de vastgoedmarkt het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de Covid-19 crisis. De meest kwetsbare sectoren zijn de sectoren die direct geraakt worden door de beperkende overheidsmaatregelen.

Horeca, hotels en winkels worden hard geraakt

Horeca en hotels zijn sectoren die direct hard geraakt worden. Daarnaast is ook de impact voor de win­kelmarkt groot, het aantal passanten in stadscentra neemt fors af, dit leidt direct tot een daling van de omzet en voor sommige retailers ook tot liquiditeitsproblemen. Dit komt bovenop de problemen die de winkelmarkt al had voorafgaand aan deze crisis. De bedrijfsruimtemarkt en kantorenmarkt zijn naar ver­wachting minder kwetsbaar dit komt doordat deze markten meer last hebben van indirecte effecten zoals een oplopende werkloosheid of een stijging van het aantal faillissementen.

Tweedeling in de zorgvastgoedmarkt

Binnen de zorgvastgoedmarkt is er sprake van een tweedeling. Ondanks dat Covid-19 ouderen het hardst treft van iedereen, ondervindt de markt voor seniorenhuisvesting weinig problemen. Er is nog altijd sprake van een structurele vergrijzende bevolking waardoor de vraag naar zorgvastgoed de komende jaren alleen maar toeneemt. Eerstelijnszorg wordt echter wel getroffen door de virusuitbraak. Hierbij gaat het met name om praktijken die onder de niet-vitale noemer worden geschaard. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan fysiotherapiepraktijken, podotherapeuten en huid- en oedeemtherapeuten. Deze praktijken zijn in de meeste gevallen gesloten en missen daardoor ook een deel van hun omzet.

Veerkrachtige woningmarkt

De woningmarkt is naar verwachting de markt die het meest veerkrachtig zal zijn. Door het grote tekort aan woningen en de aanhoudende druk op de markt van de afgelopen jaren is de verwachting dat voor de woningmarkt het V-scenario het meest waarschijnlijk is. Covid-19 heeft, met uitzondering van het con­sumentenvertrouwen, namelijk geen invloed op deze onderliggende structurele kenmerken.

Impact op de Europese vastgoedmarkt

Sinds de overname van de internationale vastgoedbeheer activiteiten van JLL in 2019 heeft MVGM in 10 Europese landen vastgoed in beheer. Door deze groei heeft MVGM een omvangrijke en veelzijdige Europese beheerportefeuille en kennis van internationale vastgoedmarkten opgebouwd. In april zal MVGM haar eerste internationale rapport publiceren waarin we de impact van COVID-19 op de Europese vastgoedmarkt rapporteren.