Er is de laatste jaren nogal wat veranderd in de golfwereld in Nederland. Er kwamen veel golfbanen bij waardoor meer concurrentie ontstond. Bovendien staat het ‘oude’ exploitatiemodel van golfbanen onder druk. Veel golfers hebben tegenwoordig niet de financiële middelen om zich in te kopen in een club. Ze geven de voorkeur aan het betalen van lidmaatschap in plaats van het kopen van aandelen. Dat betekent voor steeds meer golfbanen dat er veranderingen nodig zijn om een positieve exploitatie te blijven draaien. Belangrijk, want een goede bedrijfsvoering heeft enorm veel invloed op de waarde van uw golfbaan. Hier leest u waarom.

Laatst was ik met een collega bij een golfclub met een prachtige baan. Als golfer kun je daar echt je hart ophalen: mooi, uitdagend, afwisselend en origineel. Er was echter ook een probleem: er werd maar zeer beperkt geld verdiend. Het lidmaatschap was te duur voor de doelgroep, er was grote concurrentie van omringende golfbanen, daardoor waren er te weinig leden en daarmee te weinig inkomsten via o.a. greenfees en de horeca. Ondanks dat de baan prachtig is, valt de marktwaarde dan tegen.

Een goede bedrijfsvoering

Bij MVGM taxeren we regelmatig golfbanen, van korte Par-3 banen tot de meest exclusieve tournament banen uit de top 20 van Nederland. Wat wij merken in onze persoonlijke contacten met golfclubs, is dat er niet altijd bewustzijn is van de grote invloed van een goede bedrijfsvoering op de marktwaarde van de golfbaan.

Bij een taxatie van uw golfbaan, wordt altijd gekeken naar de kosten en opbrengsten. De centrale vraag die daarbij moet worden beantwoord is: als de baan morgen wordt verkocht, welke markthuur zou deze dan per jaar waard zijn? En hoe minder geld de golfbaan oplevert of genereert, hoe lager die waarde.

Lees hoe een golfbaan taxatie tot stand komt

Kosten en opbrengsten

Daarom wordt bij een taxatie van een golfbaan altijd gekeken naar de baan en de staat van onderhoud én naar de winst- en verliesrekening, het greenkeepingmanagement, de horeca, de ledenspecificatie, greenfees, concurrentie, de marktvraag etc.

Als uit de diverse cijfers en analyses blijkt dat er 600 leden nodig zijn om een gezonde exploitatie te kunnen dragen, maar er ‘slechts’ 150 leden zijn en de markt weinig kansen biedt op een toenemend aantal leden, dan heeft dit belangrijke invloed op de marktwaarde. Want de baan of het clubhuis kan nog zo mooi zijn, de waarde valt dan tegen. Zo kan het dus gebeuren dat een golfbaan waar je prachtig op kan spelen, toch een lage marktwaarde heeft. De kosten zijn dan niet in verhouding met de opbrengsten.

Goed management essentieel

Golf en country club De Biltse Duinen
Golf en country club De Biltse Duinen

Overigens wil dat natuurlijk niet zeggen dat de baan zelf geen invloed heeft op de marktwaarde. Die invloed is er zeker, maar ook hier geldt niet zwart-wit dat als de baan goed aangelegd en bijzonder is, de marktwaarde automatisch goed is.

Is de baan bijvoorbeeld aangelegd op zandgrond, dan vraagt dat om een goed sproeiplan om de baan mooi te houden. Is er sprake van kleigrond, dan dient er extra aandacht te zijn voor uitgebreide drainage. Daarnaast dienen vragen te worden beantwoord zoals: Hoe lopen de erfgrenzen? Zijn er mogelijkheden tot uitbereiding, of zijn die er niet? Is het aanwezige water in de baan wel of geen onderdeel van de huurovereenkomst en/of eigendom? Wat mag je daar dan als golfclub mee en wie haalt al die duizenden golfballen periodiek uit die rivier? Al deze factoren spelen mee in de marktwaardebepaling van een golfbaan.

Erfpacht of eigendom?

Een vraag die wij overigens ook vaak krijgen is of het nadelig is voor de marktwaarde als de grond wordt gepacht. Het antwoord daarop is nee, niet per definitie. Als de grond in volle eigendom is, dan is dat vaak wel een voordeel, maar pachten wordt daarmee niet automatisch een nadeel. Circa 80% van de golfbanen huurt of pacht de grond.

(Erf)pacht wordt wel een probleem als er geen goede overeenkomst aanwezig is. Een van de redenen waarom golfbanen failliet zijn gegaan in de laatste jaren, was mede doordat de (erf)pacht/-huur van de grond veel te hoog was ten opzichte van het bedrijfsresultaat van de golfbaan. Resumé: zolang er een goede (erf)pachtovereenkomst is met marktconforme voorwaarden is (erf)pacht in de basis geen nadeel voor de marktwaarde van de golfbaan.

Marktwaarde van uw golfbaan

Dus, belangrijk om te weten: een goede bedrijfsvoering heeft heel veel invloed op de marktwaarde van uw golfbaan, omdat dit een positieve invloed heeft op de draagkracht van de huur. Daarom kijken we bij taxaties ook altijd naar de baan én naar de winst- en verliesrekening, het greenkeepingmanagement, de horeca, de ledenspecificatie, greenfees, concurrentie, de markt en alle andere zaken die van belang zijn om een compleet beeld te krijgen.

Interesse in meer informatie over golfbaan taxaties?

Meer weten over taxaties van golfbanen? Neem contact met ons op, wij vertellen u in een persoonlijk gesprek graag meer.

[medewerkers ids=40]