In een constante zoektocht naar de optimalisatie van de dienstverlening van MVGM VvE Management, zijn we trots dat we in januari 2017 een overstap maken naar softwarepakket Twinq voor het beheer van Vereniging van Eigenaars. Twinq levert gespecialiseerde software voor VvE beheer en is marktleider in Nederland op dit gebied. Onze medewerkers kunnen met de nieuwe beheersoftware efficiënter werken door verdere automatisering. En ook door een nieuwe koppeling tussen MVGM en veel van de leveranciers waar we mee werken, wat de samenwerking versneld en vergemakkelijkt.

Gestroomlijnde overgang van bijna 3.000 VvE’s

Wat merkt u van deze grote verandering? Het hele team van MVGM VvE Management werkt hard aan een soepele overgang, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen en door de inrichting van het nieuwe systeem. Het overzetten van de informatie van en over bijna 3.000 VvE’s is een gestroomlijnd en gefaseerd proces waar u weinig of misschien niks van zal merken.

Beter overzicht in het nieuwe MVGM VvE portaal

Heeft u toegang tot het portaal van MVGM VvE Management voor uw VvE? Dan krijgt u eind december toegang tot de nieuwe omgeving die overzichtelijker is. Het wordt makkelijker om de documenten en informatie van en over uw VvE te bekijken.

Wilt u een declaratie indienen voor uw VvE? Dit kan ook op het portaal. En wanneer u onverhoopt een klacht heeft, dan mag u onze Servicedesk bellen, maar u kan ook via het portaal een melding maken en de status van uw melding bekijken.

Actiever beleid op betalingsachterstanden

Als bestuur van een VvE krijgt u makkelijker inzicht in betalingsachterstanden. We merken dat een strenger beleid hierop gewenst is en met het nieuwe softwarepakket kunnen we hier een actieve rol in spelen door leden sneller en vaker aan te schrijven als zij een betalingsachterstand hebben.

Meer persoonlijk contact

Door de overstap naar dit nieuwe systeem kunnen onze medewerkers efficiënter werken en is er meer ruimte voor persoonlijk contact met het bestuur van uw VvE en voor maatwerk voor uw VvE. Persoonlijk contact en betrokkenheid is een belangrijke pijler voor MVGM VvE Management en we zijn blij dat we hier meer ruimte voor krijgen.

Alles om u als VvE bestuurder te ontzorgen

De kwaliteit van onze dienstverlening is van groot belang, we willen u als VvE bestuurder ontzorgen en toonden u dit jaar al onze professionaliteit aan door de landelijke SKW certificering als VvE beheerder.

In de komende periode zetten we weer een grote stap door de inzet van softwarepakket Twinq en zo blijven we inspelen op uw wensen en behoeften en op de veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Wilt u hierover doorpraten met ons? Neem contact op met onze Servicedesk op 088 432 45 25 of via servicedesk.vve@mvgm.nl.