Evert-Jan Burggraaf van MVGM Onderwijshuisvesting | Een mooi, nieuw en fris schoolgebouw, wie droomt daar nu niet van? Volgens mij zegt niemand daar nee tegen. Ik als ouder in ieder geval niet. We gunnen ons kind toch het beste? En de leraren? Die hebben daar denk ik ook geen bezwaar tegen. De schooldirectie? Ook geen bezwaar.

Toch zijn onze schoolgebouwen gemiddeld 40 jaar oud. Dit betekent dat een groot deel van de gebouwen ouder is, omdat er ook een hoop nieuwe scholen in Nederland staan. Met de huidige snelheid waarmee nieuwe scholen worden neergezet, zal de gemiddelde leeftijd alleen maar oplopen. En onze droom dan? Hoe kunnen we die toch verwezenlijken? Er zijn twee opties:

  • De eerste sluit het best aan bij onze droom. Een systeemwijziging waarbij de overheid veel meer geld vrij maakt voor nieuwbouw van schoolgebouwen. Maar ik ben bang dat dit een droom blijft.
  • De tweede optie is realistischer. Door optimalisatie van de exploitatie en slimme financieringsoplossingen kunnen scholen structureel besparen op hun exploitatiekosten en tegelijkertijd werken aan kwaliteitsverbetering. Ook een droom? Nee, een realiteit die schoolbesturen en marktpartijen samen kunnen bewerkstelligen.

Vastgoedinformatie is overal, kijk om je heen!

Een eerste en heel belangrijke stap is inzicht. Inzicht in kosten en kwaliteit van de huidige schoolgebouwen. Bij veel schoolbesturen is dit inzicht niet of beperkt aanwezig. Weet u hoeveel uw gebouwen u kosten per vierkante meter aan onderhoud en energie? Vergelijkt u deze gegevens wel eens met andere schoolgebouwen? Helaas staat deze informatie vaak nog onvoldoende scherp op het netvlies. De oorzaak hiervan is dat gegevens in veel gevallen versnipperd worden vastgelegd en dat deze gegevens niet worden gebruikt als informatie. In veel gevallen geldt: ‘wat niet weet, wat niet deert’ of ‘wat niet weet, wat wel deert’, want de pijn wordt zowel financieel als kwalitatief weldegelijk gevoeld.

Hoe ziet uw droomschool er uit? Leg uw gebouwen langs de meetlat!

Wilt u een goede start maken? Kijk dan eens per gebouw hoeveel vierkante meter dit is. Zet hierachter vervolgens per kostensoort (planmatig onderhoud, energie, klachtenonderhoud etc) wat het gebouw u kost. Vergelijk de kosten per meter eens met elkaar. Wat mag een gebouw kosten? Wat zijn onze voorwaarden over kwaliteit? Op basis van deze normen ziet u snel genoeg of de gebouwen voldoen aan de door u gestelde normen. Is er actie nodig? Dan weet u nu waar u moet beginnen.

Een belangrijke bron van informatie is de financiële administratie. Hierin kunt u exact vinden wat een gebouw op welk gebied kost. De uitdaging is om deze gegevens op het juiste detailniveau vast te leggen en vervolgens ook op een eenvoudige manier te ontsluiten. En informatie over kwaliteit? Vraag het eens aan de ouders van uw leerlingen en de leraren, schooldirecteur of kijk eens naar het aantal klachten en meldingen over het (gebruik van) het gebouw. Deze gegevens zeggen vaak al genoeg. Kunt u bijvoorbeeld zien of een ketel vaak in storing staat? Zo ja, hoe vaak? En wat doet dat met de tevredenheid van de gebruiker? Of met de kosten voor herstel? Inzicht in deze gegevens geeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Maar nog belangrijker, u weet hoe uw gebouw er kwalitatief en financieel bij staat.

MVMG helpt schoolbesturen om inzicht te krijgen door een overzichtelijke factsheet op te maken. Ook kunnen wij schoolbesturen helpen bij het realiseren van een real time dashboard met alle informatie die u nodig heeft. Als u daar meer over wilt weten, dan praten wij u graag eens bij!

Trek samen op met de markt en maak het onmogelijke mogelijk!

Wilt u meer weten over hoe u een mooi, fris en een droom van een schoolgebouw realiseert? Neem dan contact met mij op.

[medewerker id=4]