De leegstand in het hoge huursegment (€1250+) steeg in het derde kwartaal van 2021 tot 7,6% in de grotere steden in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van MVGM die in samenwerking met Watson+Holmes zijn geanalyseerd. Dat de leegstand het afgelopen jaar is toegenomen is opvallend, gezien het aanhoudende woningtekort en de stijgende huurprijzen. Er is een duidelijke mismatch tussen de vraag en het aanbod op de huurwoningmarkt. Dit wordt met name in de grote steden in Nederland duidelijk.

Er is en blijft een sterke vraag naar betaalbare huurwoningen. Hoe te kunnen voldoen aan deze vraag wordt de laatste jaren verkeerd geïnterpreteerd. Hierdoor blijven woningen leeg ondanks de grote vraag. Ook blijft het aanbod maar groeien, en dan vooral in de binnenstedelijke gebieden. In deze gebieden overstijgt het nieuwe aanbod de vraag, en dan met name in het hoge huursegment. Dit segment wordt gehuurd door een zeer specifieke groep die minder groot blijkt dan wellicht gedacht. Daarnaast is er voor dit segment ook een lagere toestroom expats. Dit alles lijdt tot een steeds hogere leegstand en druk op de huurprijzen.

“Er is werk aan de winkel. Voor de overheid én voor de markt. Tegelijkertijd zijn oplossingen niet eenvoudig, en er zijn zeker geen oplossingen voor morgen” aldus Manfred Ziere, directeur van MVGM Wonen.

Het rapport toont op basis van feiten hoe de woningmarkt al langere tijd in de greep is van verhitte, vaak op sentiment gebaseerde debatten. Dit heeft geleid tot steeds meer reguleringsdrang bij landelijke en lokale overheden. En ook de woningzoeker roert zich steeds meer zoals blijkt uit de woonprotesten in verschillende steden.

Het sentiment op de huurwoningmarkt lijkt inmiddels op een nieuw kruispunt te staan. Nieuwe overheidsmaatregelen, zoals de WOZ-cap en de (gefaseerde) afschaffing van de Verhuurderheffing, en een nieuw regeerakkoord, beloven ingrijpende maatregelen.

Samenwerking MVGM Watson+Holmes

Watson+Holmes en MVGM slaan de handen ineen om de woningmarkt inzichtelijk te maken op basis van Big Data en jarenlange lokale expertise. Deze samenwerking speelt in op de behoefte aan snel inzicht vanuit data-analyse en kennis van de markt uit ervaring. Uitgangspunt is dat de analyse van grote hoeveelheden data leidt tot het nemen van betere beslissingen en meer transparantie. De behoefte aan onderbouwing en het kunnen reageren op basis van feiten, in plaats van meningen en onderbuikgevoelens is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze samenwerking is de ideale combinatie om de kennis en kunde van elkaar te gebruiken om verder inzicht te krijgen in de complexe vastgoedmarkt. Dit doen zij door de data te vertalen naar concrete lokale adviezen. Door deze samenwerking worden de krachten de krachten van beide partijen gebundeld.

Rapport huurwoningmarkt