Manfred Ziere van MVGM Wonen | Tegenwoordig zijn er steeds meer dagelijkse handelingen digitaal en verwachten mensen dit ook van bedrijven. In ons geval verwachten huurders dat wij als vastgoedbeheerder meegaan met de tijd, dat begint al bij stap 1; de woningverhuur.

In 6 simpele stappen een woning huren

woning huren in 6 stappen

Woningen omcirkelen in de krant is echt verleden tijd. Met de hernieuwde lancering van onze nieuwbouw verhuur methode kan men in 6 stappen een woning huren en hoeft de huurder slechts eenmaal fysiek aanwezig te zijn: bij de oplevering. De huurder upload de documenten eenvoudig op de verhuurwebsite en kan na een grondige check door onze verhuurspecialisten, eenvoudig en digitaal het huurcontract ondertekenen. Een efficiënte en klantvriendelijke oplossing welke ook nog eens reistijd voor de woningzoeker scheelt. En voor MVGM Wonen de volgende stap in de digitalisering van de huurdersselectie en verduurzaming door minder papiergebruik en meer digitale informatieverwerking.

Bekijk hoe we digitaal verhuren op www.hureninwilgenwende.nl.

Oplevering en woninginspecties met Ipads

Tijdens de verhuur en bij vertrek uit de woning zijn er veel gestandaardiseerde handelingen die onze inspecteurs al jaren uitvoeren. We hebben de jarenlange kennis van onze inspecteurs ingezet om een digitaliseringsslag te maken in combinatie met state of the art techniek. Dit heeft geresulteerd in inspectie software waarmee de inspecteur een woning gewapend met een Ipad efficiënter en sneller kan inspecteren dan ooit te voren. Na de inspectie ontvangen de inspecteurs een compleet digitaal inspectierapport met de daarbij gemaakte foto’s om eventueel snel te kunnen schakelen. De huurder ontvangt een kopie met alle bijbehorende informatie.

Digitale formulieren voor woninghuurders

Na de woningverhuur, hebben we ook in het woningbeheer een digitaliseringsslag doorgemaakt door papieren formulieren, PDF, scans of fax documenten om te zetten naar digitale formulieren. Zelfs het beëindigen van een huurcontract kan sinds vorig jaar door een digitale handtekening op een online formulier. Onze (voormalige) huurders zijn tevreden met deze en andere beschikbare gedigitaliseerde formulieren.

Data waarborging hoog op de agenda

Gevoelige data kan zo tussen de vingers doorglippen. Onze medewerkers zijn goed uitgerust met de kennis en achtervang van het protocol datalekken. Op alle MVGM kantoren hangen posters met tips over vormen van (digitale)fraude en tips over hoe we een onverhoopte datalek kunnen herkennen. De medewerkers hebben een cursus gevolgd bij professionals die ons toegerust hebben om optimaal in te spelen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast worden de medewerkers op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit thema.

Communicatiekanalen die aansluiten op onze doelgroep

Werkt MVGM Wonen nu enkel nog digitaal? Nee, wij zijn er ook voor de (potentiële) huurder die liever post ontvangt in plaats van een email. Omdat we zien dat vooral senioren hier behoefte aan hebben, zijn wij een samenwerking gestart met het Nationaal Ouderenfonds om verder te onderzoeken waar de senioren behoefte aan hebben om ook een passende manier van benaderen en correspondentie aan te kunnen blijven bieden.

Meer weten over de digitalisering van MVGM Wonen?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

[medewerker id=134]