MVGM heeft de primeur op zak en leverde afgelopen vrijdag met software van XBRLreports het allereerste digitale taxatierapport aan bij Rabobank via SBR Banken. Met de introductie van de mogelijkheid tot digitale uitwisseling van vastgoeddata behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren, beoordelen en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. De meer dan 35 taxatiespecialisten van MVGM kunnen zich nu richten op de essentie van het taxatievak; namelijk de waardering van vastgoed en een passend advies.

De betrokkenen bij de primeur op de foto v.l.n.r. Michele Kalverla (MVGM), Cor Treure (MVGM), Roger Felix (MVGM), Durk Tuinier (XBRLreports), Sander Middendorp (SBR Banken) en Bart Jan Holleman (Rabobank).

Eerdere samenwerking met SBR Banken bij totstandkoming vastgoedtaxonomie

Niet verrassend dat MVGM de primeur pakt, de innovatieve marktspeler stelt jaarlijks meer dan € 40 miljard aan vastgoedwaarde vast. Samen met andere taxatiebureaus en softwareleveranciers speelde MVGM  al een rol in de totstandkoming van de zogeheten vastgoedtaxonomie. De taxonomie vormt de basis voor het veilig digitaal uitwisselen van grote hoeveelheden data. Een taxonomie is als het ware een ‘datataal’ die SBR Banken vaststelt met betrokken partijen waaronder MVGM. Ook bij het succesvol testen van het digitale platform van SBR Banken – wat wordt gebruikt voor het uitwisselen van deze data – nam MVGM een meedenkende rol in.

Slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kan worden, zodat het in de toekomst hèt platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.