In de drie jaar dat de huurverhoging in de vrije sector is gemaximeerd door de overheid zijn er al twee berekeningsmethoden gebruikt om deze maximale huurverhoging te bepalen. Door de hoge inflatie in 2022 werd besloten om de originele methode van ‘inflatie+1%’ overboord te gooien. Er werd besloten om voortaan de gangbare CPI Index (inflatie) te vergelijken met de cao-loonontwikkeling. De laagste van de twee werd gebruikt om de huurverhoging te berekenen, de loonontwikkeling dus. Dit pakte positief uit voor de huurders in 2023. Inmiddels lijkt de overheid te kiezen voor enkel cao-loonontwikkeling als basis voor de huurverhoging, wat voor huurders het aankomende jaar niet positief zal uitpakken. Het zwabberbeleid over de huurverhoging in de vrije sector komt voort uit kortetermijnpolitiek, is nauwelijks meer te volgen en blijkt daarnaast geen logisch besluit te zijn.

Lees onze uitgebreide analyse hier: Huurverhoging in de vrije sector in 2024