Uit voorzorg informeren wij u over het volgende: Bij de softwareleverancier NEBU voor de klanttevredenheidsonderzoeken is een datalek ontstaan. Zowel de Huurcommissie als WML maakt gebruikt van hun diensten. Mogelijk zijn uw volgende persoonsgegevens door een onbevoegde vervreemd: naam, woonadres en e-mailadres. Het staat echter nog niet vast welke gegevens van welke organisatie daadwerkelijk zijn vervreemd door een onbevoegde.

MVGM maakt geen gebruik van deze diensten

Dit datalek is dus niet bij MVGM ontstaan en MVGM maakt zelf geen gebruik van de diensten van deze softwareleverancier. Het is mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden voor het versturen van phishing-mails. Let daarom goed op bij de e-mails die u ontvangt en ga hier niet op in.
Bij beide partijen loopt een onderzoek om de situatie uit te zoeken.

Heeft u vragen hierover dan kunt u die richten aan de Huurcommissie (https://www.huurcommissie.nl/actueel/nieuws/2023/03/29/huurcommissie-informeert-klanten-uit-voorzorg-over-datalek-bij-leverancier) en WML (https://www.wml.nl/contact) zelf.