Waar in het verleden sterk werd geleund op lokale experts en intuïtie, gestoeld op kennis en ervaring, is momenteel (Big) data het nieuwe toverwoord in de vastgoedsector. Organisaties creëren steeds meer data door digitaal te werken en gegevens vast te leggen in systemen. De beschikbaarheid over veel data geeft echter nog geen informatie. Pas wanneer je verbanden inzichtelijk maakt op basis van  de verzamelde data kom je tot een analyse die nieuwe inzichten oplevert.

Vastgoed investeringsbeslissingen op basis van harde data

Leegstand per eigenaar door Watson + HolmesDe informatie die voortkomt uit data analyse vult een exponentieel groeiende rol in de strategische en operationele besluitvorming van vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggers. Deze trend komt niet uit de lucht vallen, maar is al decennia gaande. Sinds de crisis eind 2008, eisen beleggers van het management dat de investeringsbeslissingen op harde data gefundeerd zijn. Het feit dat de CEO van een onderneming al dertig jaar vastgoedervaring heeft, volstaat niet langer als argument.

Traditionele vastgoeddata versus big data

De data die op dit moment voornamelijk wordt gebruikt in de vastgoedsector is de traditionele vastgoeddata (looptijd huurcontracten, huurgroei, kwaliteit huurders, leegstand, aanvangsrendementen enzovoorts). Deze data wordt op verschillende niveaus en vormen weergegeven en gebruikt om te sturen op een portefeuille. Er liggen echter veel meer mogelijkheden binnen de digitale wereld van (Big) data waar datasets met elkaar gecombineerd, vertaald en inzichtelijk gemaakt worden. Zolang we ons beperken tot de traditionele vastgoeddata zullen we enkel kunnen reageren op gebeurtenissen die al achter ons liggen.

Het vastgoed is onderdeel van een omgeving en er zal steeds meer gekeken moeten worden naar de ontwikkelingen binnen deze omgeving. De consumenten rondom het vastgoedobject bewegen zich en deze consumenten gedragingen zullen vertaald worden naar haar invloed op het vastgoed. We zullen ons meer moeten focussen op de beweegredenen van de consument die direct in de omgeving van het vastgoed actief zijn. Het gaat dan meer over datastromen die informatie geven over verhuisbewegingen, vervoersstromen, levensstijl en consumentengedrag. De verwachting is dat het gebruik van deze datastromen snel toe gaat nemen binnen de vastgoedsector en haar positie gaat nemen binnen het standaard besluitvormingsproces.

Verhuiskans inzichtelijk door Watson + HolmesDoor interpretatie van verrijkte data inspelen op toekomstverwachtingen

Data over de omgeving van het vastgoedobject gekoppeld aan de traditionele vastgoeddata stelt ons in staat om beter in te spelen op de behoeften en gewoontes van de consument. Hierdoor zullen we meer inzicht krijgen in de trends en ontwikkelingen en krijgen we handvatten om richting de toekomst te schakelen. Uiteindelijk zal dit beter inzicht geven in de komende rendement-risicoverhouding van de vastgoedinvestering.

Online maatwerk dashboards van Watson + Holmes

Gezien het toenemende belang van data heeft MVGM de activiteiten rondom data en informatie ondergebracht in een eigen entiteit: Watson + Holmes. De oorsprong voor de bedrijfsnaam van de onderneming ligt in de verhalen van de fictieve detective Sherlock Holmes. Waar Sherlock in de detective verhalen de raadsels oploste, gaat nu Watson voorop in het leggen van verbanden en het vertalen van data naar informatie. Wij spelen in op de groeiende behoefte aan informatie over een vastgoedportefeuille en de marktontwikkelingen. Watson + Holmes brengt uiteenlopende openbare en gesloten data samen en legt verbanden tussen de informatiestromen. Daarmee geven wij inzicht in de door u gewenste informatie via een interactief online platform met maatwerk dashboards, welke dagelijks gevoed worden met nieuwe informatie

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer informatie, heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog of wilt u een demonstratie van Watson + Holmes? Neem contact met ons op.

[medewerker id=170]