Roger Felix van MVGM Vastgoedtaxaties | De Nederlandse woningmarkt presteert goed. In 2015 zijn er in totaal ruim 178.000 woningen verkocht, 16% meer dan in 2014. MVGM Vastgoedtaxaties brengt elk kwartaal een rapportage uit met daarin de actuele stand van zaken op de Nederlandse woningmarkt. Naast een compleet overzicht van de koop- en huurmarkt en de beleggingsmarkt, worden de politieke en sociodemografische ontwikkelingen beschreven en geeft MVGM Vastgoedtaxaties haar visie met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt.

Lage hypotheekrente zorgt voor stijging hypotheekaanvragen

De gemiddelde prijs van een verkochte woning bedroeg in het vierde kwartaal van 2015 € 235.039,-, dat is 5% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het vierde kwartaal 102 dagen, 4 dagen meer dan het vorige kwartaal. Toch blijft de gemiddelde verkooptijd hiermee op een laag niveau. In 2015 zijn er 253.214 hypotheken afgesloten, dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2014. De lage hypotheekrente is een belangrijke drijfveer en heeft het effect van de aangescherpte financieringsnormen vanuit de overheid geneutraliseerd. De vraag naar huurwoningen in Nederland is groot, voornamelijk in het middensegment. Dit wordt versterkt door de toename van vluchtelingen met een verblijfsstatus (zij maken met voorrang aanspraak op een sociale huurwoning) en ouderen die langer thuis blijven wonen vanwege de scheiding van wonen en zorg. Het aanbod sociale huurwoningen loopt sterk achter bij de vraag en deze achterstand dreigt in de toekomst alleen maar groter te worden.

Grote vraag naar sociale huurwoningen

De grote vraag naar sociale huurwoningen is bij beleggers niet onopgemerkt gebleven, zij spelen hier graag op in door (nieuwbouw)woningcomplexen aan te kopen en zijn bereid een hoge prijs te betalen. De vraag naar beleggingsproducten is groter dan het beschikbare aanbod. Het ontbreken van voldoende aanbod is in feite de enige beperkende factor en achterliggende oorzaak is het traag van de grond komen van nieuwbouwprojecten bestemd voor de vrije sector huur.

Beleggingsvolume hoger dan voor de crisis

Het totale beleggingsvolume in 2015 heeft 2014 overtroffen en ligt daarmee op het hoogste niveau sinds het begin van de crisis. Vooral het beleggingsvolume in winkels en kantoren is aanzienlijk toegenomen. Buitenlandse beleggers zijn verantwoordelijk voor de helft van het beleggingsvolume in 2015, in 2014 was dit aandeel groter. 24% van het beleggingsvolume betreft woningen. Woningen en logistiek vastgoed zijn lucratieve beleggingssegmenten voor 2016, hoewel het aanbod hier in sterke mate bepalend zal zijn voor het beleggingsvolume.

Wilt u meer informatie over onze woningmarktrapportage?

Neem contact met ons op!

[medewerker id=17]