Willemijn Brand van Jacobus Recourt | De wethouder van Bouwen en Wonen van de gemeente Amsterdam, Laurens Ivens, heeft in juni 2017 de Woonagenda 2025 gepubliceerd. In de woonagenda staan de doelen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de huisvesting tot en met het jaar 2025. Met circa 840.000 inwoners in 2016 en de verwachting dat dit aantal door zal groeien naar meer dan 900.000 inwoners in 2025 vraagt het woonbeleid om een lange termijn visie en beleid op vastgoedgebied.  Wat betekent de woonagenda voor u als belegger en hoe speelt Jacobus Recourt hierop in?

Amsterdamse woonwensvervuller Jacobus Recourt

Jacobus Recourt Makelaars is al 75 jaar de Amsterdamse woonwensvervuller. Jacobus Recourt Makelaars is in 2012 onderdeel geworden van MVGM. De makelaars van Jacobus Recourt kennen de Amsterdamse woningmarkt als geen ander en weten welke prijs in overeenstemming is met de kwaliteit van het pand op de betreffende locatie.

De betrokken makelaars in Amsterdam zorgen voor de verkoop en aankoop en verhuur van woningen en bedrijfsonroerend goed voor zowel professionele- en institutionele opdrachtgevers, woningcorporaties als voor particuliere opdrachtgevers. Jacobus Recourt is lid van de Makelaars Vereniging Amsterdam.

Verdeling tussen sociale woninghuur en hoger prijssegment

Zoals gezegd kijkt de Woonagenda vooruit naar het jaar 2025. Wat is er nodig om te zorgen dat Amsterdam een gezonde, dynamische, gemengde stad blijft waar ruimte is voor iedereen. In de Woonagenda worden concrete speerpunten benoemd. Een van de 24 concrete speerpunten uit de woonagenda 2025, die in de media al uitvoerig zijn behandeld, is de woningbouwprogrammering voor de nieuwbouw te weten 40% gereguleerde huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure (huur en koop) woningen. Per plangebied bepaalt de gemeente welk programma wordt gerealiseerd. Sinds de publicatie van de Woonagenda 2025 zijn er speerpunten van de agenda gehaald aangezien ze niet haalbaar bleken zoals bijvoorbeeld het transparanter bieden op woningen. Aangezien de gemeenteraadverkiezingen in Amsterdam volgend jaar op het programma staan is het afwachten in hoeverre de andere speerpunten stand houden.

De woontrend van dit moment

Jacobus Recourt verhuurt het Kwartier

Jacobus Recourt verhuurt al jaren, dure en middel dure woningen, zoals bijvoorbeeld de luxe huurwoningen in Het Kwartier in Amsterdam Zuid. Het woonconcept gaat hier verder dan alleen wonen en maakt het leven van de huurder zo makkelijk mogelijk, een trend van dit moment. MVGM heeft zelf ook een dergelijk concept ontwikkeld, namelijk Easy Living Services.  Een andere trend die ook terugkomt in de Woonagenda zijn de ‘friends’ woningen in Amsterdam, bij deze contractvorm staan er twee vrienden op het contract van een huurwoning.

Jacobus Recourt volgt de trends

We houden de trends nauwlettend in de gaten en onderhouden nauwe contacten met de gemeente Amsterdam om snel in te kunnen spelen op aangepast beleid en nieuwe ontwikkelingen. Wij nemen deel aan seminars en informatie bijeenkomsten in Amsterdam over de Woonagenda en woon thema’s. Met alle vergaarde informatie kunnen we onze opdrachtgevers informeren en adviseren over het woningaanbod in de Amsterdamse regio.

Doordat wij samen met MVGM dagelijks bezig zijn met het beheer en verhuur van ongeveer 8.000 huurwoningen in Amsterdam, weten wij welke buurt meer of minder in trek is. We hebben zelfs een zusteronderneming gespecialiseerd in toekomstverwachtingen op lokale woon ontwikkelingen, op basis waarvan wij u kunnen adviseren over uw Amsterdamse investeringen: Watson + Holmes.

Amsterdams huurprijsadvies met in achtneming van de woonagenda?

Heeft u behoefte aan een marktrapportage of (huurprijs) advies waarin wij de consequenties van de Amsterdamse woonagenda 2025 meenemen? Neem contact op met Jacobus Recourt, we gaan graag voor u aan de slag.