De Haagse VvE Couperusduin III heeft vooruitstrevende stappen gezet. De 111 eigenaren hebben zich verenigd om van het noodzakelijke onderhoud van het appartementencomplex de omslag te maken naar verduurzaming. Projectorganisatie Steeds heeft deze vooruitstrevende Vereniging van Eigenaars bijgestaan in het opstellen en de voorbereiding voor de uitvoering van de eerste stappen van het uitdagende ‘Meerjaren Duurzaam Investeringsplan’.

Verbeter en verduurzamingsspecialist Steeds

Het onafhankelijke zusterbedrijf van MVGM, Steeds, is gevestigd in Delft en is gespecialiseerd in (het begeleiden van) de verbetering en verduurzaming van vastgoed. Dit doet Steeds voor de VvE Couperusduin III en bijvoorbeeld ook voor vele gemeenten, beheerders en beleggers.

VvE maatwerk energiescan

Het bestuur van de VvE kwam in contact met de gemeentelijk VvE Balie in Den Haag. Zij hadden de wens om kozijnen te vervangen en isolatie te combineren met onderhoud. De wensen bestonden al langer. In het verleden was al een energiebesparingsrapportage gemaakt, maar het lukte de VvE niet om tot een haalbaar plan te komen. De VvE Balie ondersteunt VvE’s die actief met verduurzaming aan de slag willen en zij herkenden de wens van de VvE Couperusduin III.

Zij zijn bekend met de werkwijze van Steeds, waarbij techniek slechts een onderdeel is van een integrale begeleiding van de VvE. Ze hebben Steeds opdracht gegeven om een maatwerkenergiescan te leveren en het bestuur te adviseren in het proces.

Door de uitvoering van deze scan bracht Steeds de mogelijkheden in beeld voor investering in energiebesparende maatregelen als drager voor onderhoud en verbetering. De scan bevestigde dat het collectief gasverbruik relatief hoog is, en toonde de potentie aan voor een ambitieus plan.

Voorgestelde VvE verduurzamingsmaatregelen

Op basis van de uitkomsten van de Maatwerkenergiescan voor de Vereniging van Eigenaars heeft Steeds een financiële projectie gemaakt met focus op:

  • Besparing op gas, door inzet van een efficiëntere warmteopwekking;
  • Optimaliseren van warmteverdeelsysteem;
  • Het versnellen van de uitvoering van isolatie van daken, balkons en galerijen;
  • Het vervangen van de kozijnen voor nieuwe kozijnen met triple (HR++) beglazing.

Investering in en besparing voor de VvE

Op basis van de besparing op het energieverbruik, de jaarlijkse VvE bijdrages, de mogelijkheid tot financiering en subsidies, is de besparing gelijk aan de aflossing van de lening. In sommige gevallen is er bij vergaand onderhoud binnen een VvE een extra bijdrage nodig van de VvE leden.

Met uitvoering van deze verduurzamingsmaatrelen kan de VvE jaarlijks gemiddeld 90.000 m3 op het gasverbruik besparen: een jaarlijkse verlaging van de CO2 uitstoot van 76,5 ton! Een reductie in het energieverbruik van 40%.

Unanieme instemming en opdracht tot uitvoering VvE investeringsplan

In april 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VvE unaniem ingestemd met het uitvoeren van het investeringsplan. Er werd opdracht verstrekt aan een projectteam met drie van de actieve VvE leden en Steeds specialisten om de plannen uit te werken en offertes en vergunningen aan te vragen.

Het intensief samenwerkende projectteam van specialisten en eigenaren/bewoners zorgde voor een breed draagvlak onder de leden van de Vereniging van Eigenaars.

Verduurzaming voor uw VvE?

Bent u benieuwd of Steeds samen voor uw VvE een Duurzaam Investeringsplan kan opstellen? Neem een kijkje op de website van Steeds en neem contact op met Oscar König en Henk de Jong via 015 364 40 50. We vertellen u graag meer en denken graag met u mee over uitdagende vastgoed verbeter en verduurzamingsmogelijkheden.